A A A A A
Bible Book List

2 Mózes 38 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az égőáldozatok oltára

38 Becalél elkészítette a négyzet alakú égőáldozati oltárt is sittim fából. Ennek széle-hossza 5, a magassága pedig 3 könyök[a] volt. A négy sarkán egy-egy szarv emelkedett ki, de úgy, hogy az oltár és a szarvai egy darabból készültek. Az egész oltárt bronzlemezzel borította Becalél. Készített hozzá mindenféle használati eszközt is bronzból: edényeket, lapátokat, csészéket, villákat és parázs-serpenyőket. Készített egy bronzrostélyt, amelynek négy sarkán egy-egy vastag bronzkarika volt, hogy a hordozásra szolgáló rudakat abba illesszék. A rácsot az oltár belsejébe helyezte, hogy az félmagasságban helyezkedjen el. Az oltár hordozásához szolgáló sittim fa rudakat is bevonta bronzzal. A rudakat az oltár két átellenes oldalán lévő karikákba illesztette, így lehetett hordozni az oltárt. Az oltár alul-fölül nyitott volt, a fala pedig deszkákból készült.

Elkészítette a mosdómedencét és az állványt is bronzból. Ehhez a bronzot azok az asszonyok ajándékozták, akik a Találkozás Sátorának bejáratánál szolgáltak: a saját bronztükreiket[b] adták oda.

Az udvar

Azután elkészítette Becalél a Szent Sátort körülvevő udvar kerítését finom fehér lenvászonból. A déli oldalon a kerítés 100 könyök hosszú volt, 10 és 20 oszlop tartotta. Minden oszlop egy-egy bronztalpon állt. Az oszlopok tetején lévő horgok ezüstből készültek, és az összekötő rudakat is ezüsttel borították. 11 Az északi oldal ugyanígy készült: 100 könyök hosszú volt, és 20 oszlop tartotta, amelyek bronztalpakon álltak. Ugyanolyanok voltak a horgok és az összekötő rudak is.

12 A rövidebb nyugati oldal hossza 50 könyök volt, 10 oszloppal, egyébként ugyanolyan volt, mint a hosszú oldalak.

13 A keleti oldalon szintén 50 könyök volt az udvar szélessége. 14 Ennek az oldalnak a közepén volt a bejárat, és mellette jobbról-balról folytatódott a kerítés 15-15 könyök hosszúságban, 15 3-3 oszloppal, amelyek szintén bronztalpakon álltak.

16 Az udvar kerítését körös-körül finom fehér lenvászonból készült függöny alkotta. 17 Az udvar minden egyes oszlopának talpa bronzból készült, az oszlopfőket azonban ezüsttel borították be. Az oszlopokat a tetejükön körös-körül ezüsttel borított rudak kapcsolták össze.

18 A keleti oldalon középen készült az udvar bejárata, amelyet függöny takart 20 könyök hosszúságban. A bejárat magassága ugyanúgy 5 könyöknyi volt, mint a kerítés magassága. A függöny finom fehér lenvászonból készült, amelynek díszítéséhez kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonalat használtak. 19 A függönyt 4 oszlop tartotta, amelyek egy-egy bronztalpon álltak. Az oszlopfőket ezüsttel borították, és ezüstből készültek a függönyt tartó huzalok és horgok is. 20 A Szent Sátor és a kerítés tartócövekei mind bronzból készültek.

21 Mózes megparancsolta a lévitáknak, hogy vegyenek számba, és jegyezzenek föl mindent, amit a Szent Sátor, vagyis a Szövetség Sátora építéséhez fölhasználtak. Ítámár, Áron főpap fia vezetésével készítették a léviták ezt a leltárt.

22 A Júda törzséből való Becalél (aki Húr fiának, Úrinak volt a fia) mindent úgy készített el, ahogyan az Örökkévaló azt Mózesnek megparancsolta. 23 Segített Becalélnek a Dán törzséből való Oholíáb, Ahíszámák fia, aki kiválóan értett a tervezéshez és kivitelezéshez is. Mestere volt a famunkáknak, szövésnek és hímzésnek. Értett a finom lenvásznak készítéséhez, és a kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonállal való szövéshez és hímzéshez.

24 A szent hely építése során fölhasznált aranyat teljes egészében Izráel népe gyűjtötte össze ajándékul. Ennek mennyisége 29 talentum és 730 sékel[c] volt, a szent mérték szerint.

25 Az ezüst teljes mennyisége, amelyet összegyűjtöttek, amikor a népet megszámolták, 100 talentum és 1 775 sékel[d] volt, a szent sékel szerint. 26 Minden 20 éves és annál idősebb férfit számba kellett venni Izráel népében. A népszámlálás eredménye szerint 603 550 férfit számoltak össze. Mindegyiküknek 1-1 beka, vagyis fél sékel ezüstöt kellett fizetniük, a szent sékel szerint.

27 Ebből az ezüstből 100 talentumot arra használtak, hogy elkészítsék az ezüst-téglákat. Ezekre állították fel a Szent Sátor oldalának és az udvar kerítésének rácsait, meg a szentély belsejében lévő kárpit oszlopait. Összesen 100 ezüst talpat készítettek, s mindegyikhez 1 talentum ezüstöt használtak föl. 28 A fennmaradó 1 775 sékel ezüstből készítették az oszlopfők ezüstborítását, az udvar kerítésének oszlopaihoz, meg a kerítés függönyének ezüsthorgait és huzalait.

29 Az összegyűjtött bronz teljes mennyisége 70 talentum és 2 400 sékel[e] volt. 30 Ebből készítették a Szent Sátor bejárati oszlopainak talpait, az égőáldozati oltár borítását, rostélyát és eszközeit, 31 az udvar kerítésének deszkáihoz a talpakat, az udvar bejáratának oszlopaihoz a talpakat, a Szent Sátor cövekeit és az udvar kerítésének a cövekeit.

Footnotes:

  1. 2 Mózes 38:1 könyök Mai mértékkel kb. 52 cm.
  2. 2 Mózes 38:8 bronztükreiket Az ókorban fényesre csiszolt fémtükröket használtak (a mai üvegtükrök akkor még nem léteztek).
  3. 2 Mózes 38:24 29 talentum és 730 sékel Mai mértékkel kb. egy tonna!
  4. 2 Mózes 38:25 100 talentum és 1 775 sékel Mai mértékkel kb. 3,5 t.
  5. 2 Mózes 38:29 70 talentum és 2 400 sékel Mai mértékkel kb. 2,5 t.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes