Add parallel Print Page Options

Salomos rikedom och vishet

(1 Kung 9:10-28)

Efter de tjugo år som det tagit för Salomo att bygga Herrens hus och kungapalatset, byggde han också upp de städer som Hiram hade gett honom, och han lät israeliterna bosätta sig där. Sedan gick han mot Hamat Sova och intog det. Han byggde upp Tadmor i öknen och de förrådsstäder som han hade byggt i Hamat. Han byggde också upp Övre Bet Horon och Nedre Bet Horon till befästa städer med murar, portar och bommar, Baalat, och alla sina förrådsstäder och städer för sina vagnar och hästar. Han byggde allt som han önskade, både i Jerusalem, Libanon och över hela det område han härskade över.

Allt folk som fanns kvar av hettiterna, amoréerna, perisséerna, hivéerna och jevuséerna, som inte var från Israel, deras ättlingar som var kvar i landet, som israeliterna inte hade utrotat, dem gjorde Salomo till tvångsarbetare, som de är än idag. Men han tog inga israeliter som slavar vid sina arbeten, utan de blev soldater, officerare, vagnskämpar och befälhavare för stridsvagnsstyrkor. 10 Fogdarna över kung Salomos projekt hade under sig 250 tillsyningsmän som hade befälet över folket.

11 Salomo flyttade faraos dotter från Davids stad till palatset som han hade byggt åt henne. Han sa: ”Min hustru ska inte bo i Israels kung Davids palats, för det är en helig plats, eftersom Herrens ark har varit där.”

12 Herrens altare, som Salomo låtit bygga framför förhuset, bar han fram brännoffer till Herren, 13 enligt de föreskrifter för varje dag som Mose hade gett befallning om, på sabbaterna, vid nymånadsfesterna och vid de tre årliga högtiderna, påskhögtiden, veckohögtiden och lövhyddefesten. 14 Salomo inrättade, efter sin far Davids anvisningar, avdelningarna för prästerna och deras tjänstgöring, för leviterna och deras tjänst att lovsjunga och att hjälpa prästerna i deras uppgifter, som var bestämda för varje dag, och för dörrvaktarnas avdelningar vid de olika portarna, för så hade gudsmannen David befallt. 15 Man avvek inte i något avseende från kungens föreskrifter till prästerna och leviterna, inte heller när det gällde skattkammare. 16 Allt Salomos arbete fullbordades, från den dagen då grunden till Herrens hus blev lagd till dess slutförande. Så blev Herrens hus färdigt.

17 Sedan for han till Esjon Gever och Elot vid kusten i Edom. 18 Hiram sände genom sina tjänare skepp med erfaren besättning. De seglade tillsammans med Salomos män till Ofir och hämtade därifrån över femton och ett halvt ton[a] guld till kung Salomo.

Footnotes

  1. 8:18 Ordagrant: 450 talenter; jfr not till 3:8.