A A A A A
Bible Book List

2 Krönikeboken 26 Nya Levande Bibeln (SVL)

Ussia regerar i Juda

26 Folket i Juda krönte sedan den sextonårige Ussia till sin nye kung.

Efter sin fars död byggde han upp staden Elot och lade den på nytt under Juda.

Sammanlagt regerade han femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Jekilja och var från Jerusalem.

Ussia följde i sin far Amasjas fotspår och var en god kung.

Medan Sakarja levde var Ussia alltid angelägen att behaga Gud. Sakarja undervisade Ussia om Guds vägar. Så länge kungen sökte Guds vilja hade han framgång.

Ussia förklarade krig mot filisteerna, intog städerna Gat, Jabne och Asdod och bröt ner dess murar. Sedan byggde han nya städer i området kring Asdod och i andra delar av filisteernas land.

Gud hjälpte honom inte bara med hans krig mot filisteerna, utan också i hans strider mot araberna från Gur-Baal och i kriget mot maoniterna.

Ammoniterna betalade årlig skatt till honom, och ryktet om honom spred sig ända till Egypten, för han var mycket mäktig.

Ussia byggde befästa torn i Jerusalem vid Hörnporten och Dalporten och vid murens hörn.

10 Han byggde också befästningar i öknen och flera vattenreservoarer, för han hade stora boskapshjordar i dalarna och på slätterna. Han var en man som tyckte om åkerbruk och hade många gårdar och vingårdar, både på bergssluttningarna och i de bördiga dalarna.

11 Han hade en vältränad och välorganiserad armé till vilken männen inkallades efter en mönstring, som armésekreteraren Jeguel och hans medhjälpare Maaseja gjorde. Överbefälhavare var Hananja.

12-13 Huvudmännen för släkterna var 2.600 till antalet. Under deras befäl fanns en armé på 307.500 man, beredda att i strid försvara sin kung.

14 Ussia försåg hela armén med sköldar, spjut, hjälmar, pansar, bågar och slungstenar.

15 I Jerusalem lät han göra krigsredskap, konstruerade av skickliga män. De användes för att skjuta pilar och stenar från tornen och bröstvärnen. Ryktet om Ussia spreds vitt och brett, och Herren gjorde honom mycket mäktig.

Ussia blir spetälsk

16 Men makten gjorde honom högmodig och ledde senare till hans fall. Han syndade mot Gud genom att gå in i det heliga i templet och personligen tända rökelse på altaret.

17-18 Översteprästen Asarja gick in efter honom med åttio andra modiga präster och befallde honom att gå ut därifrån.Det är inte tillåtet för dig, Ussia, att tända rökelse, förklarade de. Det är bara prästerna, Arons söner, som får utföra den uppgiften, de som är helgade för detta. Gå ut, för du har begått ett brott, och Herren kan inte acceptera detta!

19 Ussia blev arg och vägrade ställa ifrån sig rökelsekaret han höll i. Mitt under sitt raseriutbrott drabbades han av spetälska!

20 När Asarja och de andra såg detta tvingade de ut honom, men då insåg Ussia också själv vad Herren hade gjort med honom och var angelägen att komma därifrån så snabbt som möjligt.

21 Kung Ussia förblev spetälsk ända till sin död och bodde avskild från andra människor och från templet. Hans son Jotam blev hans ställföreträdare och förde befälet i palatset och dömde över folket i landet.

22 Om Ussias regering, från början till slut, finns att läsa i profeten Jesajas bok, Amos son.

23 När Ussia hade dött blev han inte begravd bland sina förfäder utan på ett fält i närheten på grund av att han varit spetälsk. Hans son Jotam blev ny kung i landet.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes