A A A A A
Bible Book List

2 Krönikeboken 17 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Josafat regerar i Juda

17 Efter Asa blev hans son Josafat kung, och han förstärkte Judas position i förhållande till Israel.

Han placerade trupper i alla Judas befästa städer och förlade garnisoner där och i de av Efraims städer som hans far hade intagit.

Herren var med Josafat, därför att han under sin första tid följde sin fars föredöme och inte tillbad några avgudar.

Han följde befallningarna från sin fars Gud till skillnad från folket på andra sidan gränsen, i Israels land.

Herren stärkte hans ställning som kung i Juda, och allt folk i Juda samarbetade genom att ge honom gåvor, så han blev både rik och omtyckt.

Han vandrade på Herrens väg med frimodighet och rev till och med ner de hedniska altaren som fanns på höjderna, och han förstörde aserapålarna.

7-9 Under tredje året av sin regering började han ett omfattande undervisningsprogram. Han sände ut sina representanter att undervisa i alla Judas städer. Bland dem var Ben-Hail, Obadja, Sakarja, Netanel och Mikaja, leviterna Semaja, Netanja, Sebadja, Asael, Semiramot, Jonatan, Adonia, Tobia och Tob-Adonia och prästerna Elisama och Joram. De förde med sig Herrens lag till alla städer i Juda för att undervisa folket om den.

10 Då kom fruktan för Herren över folken i grannländerna, så att ingen av dem förklarade krig mot kung Josafat.

11 Till och med en del filisteer kom med silver och betalade skatt till Juda. Araberna överlämnade 7.700 baggar och 7.700 bockar.

12-13 Josafat blev allt mäktigare, och han byggde befästningar och förrådsstäder över hela Juda och hade stora förråd överallt.

14-15 I Jerusalem hade han en stor styrka placerad, 300.000 man från Juda under Adnas befäl, 280.000 under Johanan, och

16 200.000 under Amasja, Sikris son, som erbjudit sig att stå till Herrens förfogande.

17 Från Benjamin fanns 200.000 man med bågar och sköldar under den tappre Eljada,

18 och 180.000 under Josabad.

19 Alla dessa tjänade kungen, utöver alla dem som fanns ute i de befästa städerna över hela Juda.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes