Add parallel Print Page Options

Joshafat regerar i Juda

(17:1—21:1)

17 Hans son Joshafat blev kung efter honom, och han stärkte sin ställning mot Israel. Han placerade trupper i alla Judas befästa städer och förlade garnisoner i Juda och i de av Efraims städer som hans far Asa hade intagit.

Herren var med Joshafat, därför att han under sin första tid följde sin far Davids föredöme och inte sökte baalsgudarna, utan tillbad sin fars Gud och följde hans befallningar och gjorde inte som Israel. Herren befäste hans kungamakt, och hela Juda kom med gåvor till honom, så han blev både rik och ärad. Han vandrade med stolthet på Herrens väg och avskaffade offerplatserna och asherapålarna i Juda.

Under tredje året av sin regering sände han ut sina ämbetsmän Ben-Hajil, Obadja, Sakarja, Netanel och Mika, för att undervisa i Judas städer. Med dem fanns leviterna Shemaja, Netanja, Sevadja, Asael, Shemiramot, Jonatan, Adonia, Tobia och Tob-Adonia och med dem prästerna Elishama och Joram. De undervisade i Juda och förde med sig Herrens lagbok; de for runt till alla städer i Juda för att undervisa folket.

10 Då kom fruktan för Herren över folken i Judas grannländer, så att de inte gav sig i krig mot Joshafat. 11 Några filistéer kom med gåvor och silver som skatt till Joshafat. Araberna kom till honom med småboskap: 7 700 baggar och 7 700 bockar. 12 Joshafat blev allt mäktigare, och han byggde befästningar och förrådsstäder över hela Juda. 13 Han hade stora förråd i Judas städer, och krigsfolk, tappra kämpar i Jerusalem. 14 Dessa var indelade i avdelningar familjevis:

De högsta befälhavarna från Juda:

300 000 tappra kämpar under Adnas befäl,

15 vid hans sida befälhavaren Jochanan, med 280 000 man,

16 och vid hans sida Amasja, Sikris son, som frivilligt ställt sig i Herrens tjänst, med 200 000 man.

17 Från Benjamin:

Eljada, den tappre kämpen, som hade 200 000 man beväpnade med bågar och sköldar,

18 och vid hans sida Josavad med 180 000 krigsrustade män.

19 Dessa tjänade kungen, utöver dem som kungen förlagt ute i de befästa städerna över hela Juda.