A A A A A
Bible Book List

2 Krönikeboken 19 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Profeten Jehu tillrättavisar Joshafat

19 Joshafat, Juda kung, vände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Joshafat och sade till honom: ”Ska man hjälpa den ogudaktige? Ska du älska dem som hatar Herren? Därför vilar Herrens vrede över dig. Men något gott har blivit funnet hos dig, för du har utrotat asherapålarna ur landet och vänt ditt hjärta till att söka Gud.”

Joshafats reformer

Joshafat bodde nu i Jerusalem, men han begav sig åter ut bland folket, från Beer-Sheba till Efraims bergsbygd, och förde dem tillbaka till Herren, deras fäders Gud. Och han tillsatte domare i landet, i alla befästa städer i Juda, i stad efter stad. Han sade till domarna: ”Se upp med vad ni gör! Det är inte för människor ni dömer utan för Herren. Han är med er så ofta ni dömer. Låt nu fruktan för Herren vara över er. Var noga med vad ni gör, för hos Herren vår Gud finns ingen orätt. Han är inte partisk och tar inga mutor.”

Även i Jerusalem satte Joshafat några av leviterna och prästerna och några av huvudmännen för Israels familjer till att döma enligt Herrens lag och avgöra rättstvister. När de sedan vände tillbaka till Jerusalem, befallde han dem: ”Så ska ni göra i vördnad för Herren, uppriktigt och med hängivet hjärta. 10 Så ofta en rättssak dras inför er av era bröder som bor i sina städer, antingen dom för dråp eller tillämpning av lag och bud, stadgar och förordningar, då ska ni varna dem så att de inte ådrar sig skuld inför Herren och hans vrede drabbar er och era bröder. Så ska ni göra för att inte dra skuld över er. 11 Och se, översteprästen Amarja ska vara er ledare i allt som angår Herren, och Sebadja, Ismaels son, fursten för Juda hus, i allt som rör kungen. Och leviterna ska vara tjänstemän under er. Var frimodiga i det ni gör, och Herren ska vara med den som är god.”

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

2 Krönikeboken 19 Nya Levande Bibeln (SVL)

En profet tillrättavisar Josafat

19 När kung Josafat från Juda kom tillbaka hem oskadd,

gick profeten Jehu, Hananis son, ut för att möta honom.Menar du verkligen att du vill hjälpa de ogudaktiga och älska dem som hatar Herren? frågade han honom. Guds vrede är över dig, därför att du har gjort detta.

Men det finns en hel del gott i dig, för du har skaffat bort alla avgudabilder över hela landet och försökt vara trofast mot Gud.

Josafat tillsätter domare

Efter detta besökte inte Josafat Israel mer utan höll sig i Jerusalem. Senare for han på nytt ut bland folket och reste från Beer-Seba och upp till Efraims bergsbygd för att uppmana folket att tillbe sina förfäders Gud.

Han utsåg domare i alla större städer över hela landet

och gav dem följande uppmaningar:Se mycket noga till hur ni dömer. Det är Gud och inte jag som har tillsatt er. Han kommer att vara vid er sida och hjälpa er att skipa rättvisa i varje enskilt fall.

Var noga med att inte fatta något annat beslut än det som Herren visar er! Domare i Guds tjänst får absolut inte vara orättvisa, partiska eller ta emot mutor.

Josafat satte också upp domstolar i Jerusalem med leviter, präster och huvudmännen för olika familjer som domare,

och de fick följande instruktioner: Ni måste alltid handla gudfruktigt och ärligt.

10 När något fall blir överlämnat till er från domarna ute i provinserna, vare sig det är fråga om mord eller brott mot lagarna eller Guds förordningar, så ska ni klargöra händelsen för dem och hjälpa dem att döma rättvist, så att inte Guds vrede kommer över er och över dem. Om ni gör på det sättet, är ni fritagna från allt ansvar.

11 Sedan utsåg han översteprästen Amarja till att vara högsta instans i alla ärenden som gällde brott mot Guds lag. Sebadja, Ismaels son, en stamledare i Juda, tillsatte han som högsta instans i allt som rörde brott mot kungen. Leviterna skulle vara deras medhjälpare. Var inte rädda när ni står upp för sanning och rätt! Gud ska vara med er, var hans slutord till dem.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes