Hälsning

(A) Från den gamle[a] till den utvalda frun och hennes barn, som jag i sanning älskar – och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. (B) Vi älskar dem på grund av sanningen, som förblir i oss och ska vara med oss i evighet. (C) Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.

Trohet mot Kristi budskap

(D) Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen, efter det bud som vi har fått från Fadern. (E) Och nu ber jag dig, min fru – det är inget nytt bud jag ger dig, utan det som vi haft från början – låt oss älska varandra. (F) Och detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken.

(G) Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet[b]. Sådan är Bedragaren, Antikrist. (H) Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för[c] utan får full lön. (I) Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10 (J) Om någon kommer till er[d] och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem[e] eller hälsa honom välkommen. 11 (K) Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Slutord

12 (L) Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället kunna komma till er och tala med er ansikte mot ansikte, så att vår glädje blir fullkomlig. 13 Din utvalda systers barn[f] hälsar till dig.

Footnotes

  1. 1 den gamle   Annan översättning: "den äldste", i betydelsen församlingsledare (jfr Apg 14:23, Tit 1:5, 1 Petr 5:1).
  2. 7 bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet   Annan översättning: "bekänner Jesus Kristus som kommen i köttet". De gnostiska irrlärarna trodde på en rent andlig frälsare och för­nekade därför inkarnationen.
  3. 8 det vi har arbetat för   Andra handskrifter: "det ni har arbetat för".
  4. 10 Om någon kommer till er   En resande förkunnare (som "har med sig … lära"), inte en vanlig besökare.
  5. 10 i ert hem   Under NT:s tid firades gudstjänsten i hemmen (jfr 1 Kor 16:19, Kol 4:15).
  6. 13 Din utvalda systers barn   De troende i församlingen från vilken aposteln Johannes skrev brevet, troligen Efesos.

Bible Gateway Sponsors