16 În al treizeci şi şaselea an al domniei lui Asa, Başa, regele lui Israel, a înaintat împotriva lui Iuda. El a început să fortifice Rama, ca să nu dea voie nimănui să iasă sau să intre în teritoriul lui Asa, regele lui Iuda. Asa a luat argintul şi aurul din vistieriile Casei Domnului şi din vistieriile palatului regelui şi le-a trimis lui Ben-Hadad, regele Aramului, care locuia în Damasc, zicându-i astfel: „Să fie un legământ între mine şi tine, aşa cum a fost între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimit argint şi aur! Du-te deci şi rupe legământul tău cu Başa, regele lui Israel, ca el să se retragă dinaintea mea.“

Ben-Hadad a ascultat de regele Asa şi i-a trimis pe conducătorii oştirilor sale împotriva cetăţilor lui Israel. Ei au cucerit cetăţile Iyon, Dan, Abel-Maim[a], precum şi toate cetăţile cu provizii din Neftali. Când Başa a auzit acest lucru, a încetat să mai fortifice Rama şi a oprit lucrarea. Atunci regele Asa i-a pus pe toţi cei din Iuda să ia pietrele şi lemnele folosite de Başa la fortificarea Ramei. El le-a folosit la fortificarea Ghevei şi a Miţpei.

În vremea aceea, văzătorul Hanani a venit la Asa, regele lui Iuda, şi i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit pe regele Aramului şi nu te-ai sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea regelui Aramului din mâna ta! Nu aveau cuşiţii[b] şi libienii o oştire numeroasă, cu care şi cu foarte mulţi călăreţi? Şi totuşi, pentru că te-ai încrezut în Domnul, El i-a dat în mâna ta. Căci ochii Domnului străbat întreg pământul ca să-i întărească pe cei a căror inimă este devotată Lui. Ai lucrat ca un nebun în această privinţă şi de aceea, de acum încolo, vei avea parte de războaie!“

10 Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a aruncat în temniţă[c], căci era foarte furios pe acesta. În acelaşi timp, Asa îi chinuia şi pe unii din popor. 11 Faptele lui Asa, de la început până la sfârşit, sunt scrise în „Cartea regilor lui Iuda şi ai lui Israel“. 12 În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, regele Asa a avut o boală de picioare, iar suferinţa i-a fost foarte mare. Dar chiar şi în boala sa, el nu L-a întrebat pe Domnul, ci pe doctori[d].

13 Asa s-a culcat alături de părinţii săi, murind în al patruzeci şi unulea an al domniei sale. 14 L-au înmormântat în mormântul pe care şi l-a săpat în Cetatea lui David. L-au aşezat pe un pat umplut cu mirodenii şi cu felurite miresme preparate din uleiuri şi au făcut, în cinstea lui, un foc foarte mare.

Footnotes

  1. 2 Cronici 16:4 Cunoscută şi drept Abel Bet-Maaca
  2. 2 Cronici 16:8 Vezi nota de la 12:3
  3. 2 Cronici 16:10 Sau: l-a pus în butuci
  4. 2 Cronici 16:12 Consultarea era spirituală, iar practicile de vindecare idolatre (1 Cron. 10:14; 2 Cron. 16:12; 17:3, 4; 18:4; 22:9)

Asa face legământ cu împăratul Siriei

16 În al treizeci şi şaselea an al domniei lui Asa, Baeşa(A), împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda şi a întărit Rama, ca să(B) nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă şi să intre. Asa a scos argint şi aur din vistieriile Casei Domnului şi ale casei împăratului şi a trimis soli la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Şi a pus să-i spună: „Să fie un legământ între mine şi tine, cum a fost unul între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimit argint şi aur. Du-te şi rupe legământul tău cu Baeşa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oştirii sale împotriva cetăţilor lui Israel şi au bătut Iionul, Dan, Abel-Maim şi toate locurile pentru merinde din cetăţile lui Neftali. Când a auzit, Baeşa a încetat să mai întărească Rama şi a pus capăt lucrărilor sale. Împăratul Asa a pus pe tot Iuda să ridice pietrele şi lemnele pe care le întrebuinţa Baeşa la întărirea Ramei şi le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei şi Miţpei.

Mustrarea lui Asa

În vremea aceea, Hanani(C), văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, şi i-a zis: „Pentru că(D) te-ai sprijinit pe împăratul Siriei, şi nu te-ai sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Etiopienii(E) şi libienii(F) nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care şi călăreţi? Şi totuşi Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijiniseşi pe El. Căci Domnul Îşi întinde(G) privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un(H) nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea(I) războaie.” 10 Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a(J) pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor. 11 Faptele(K) lui Asa, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel. 12 În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare aşa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a(L) căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. 13 Asa a adormit(M) cu părinţii săi şi a murit în al patruzeci şi unulea an al domniei lui; 14 l-au îngropat în mormântul pe care şi-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii(N) şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul şi au ars(O) în cinstea lui foarte multe mirodenii.

Bible Gateway Sponsors