Add parallel Print Page Options

Ang Mga Pagbag-o nga Ginhimo ni Asa

15 Karon, gin-gamhan sang Espiritu sang Dios si Azaria nga anak ni Oded. Nagpakigkita siya kay Asa kag nagsiling sa iya, “Pamatii ninyo ako Haring Asa, kag tanan kamo nga taga-Juda kag taga-Benjamin. Magapabilin ang Ginoo sa inyo samtang nagapabilin kamo sa iya. Kon magdangop kamo sa iya, makita ninyo ang iya kaayo. Pero kon talikdan ninyo siya, talikdan man niya kamo. Sa malawig nga panahon nagkabuhi ang mga Israelinhon nga wala sing matuod nga Dios, wala sing mga pari nga nagatudlo sa ila, kag wala sing kasuguan. Pero sa ila kalisod, nagdangop sila sa Ginoo, ang Dios sang Israel, kag ginbuligan niya sila. Sadto nga tion, delikado ang pagbiyahe tungod kay nagaginamo ang mga tawo. Nagailinaway ang mga nasyon kag ang mga siyudad, tungod ginpagamo sila sang Dios paagi sa nagkalain-lain nga mga kalisod. Pero kamo iya, magpakaisog kamo kag indi magkaluya, kay ang inyo mga binuhatan pagabalusan.”

Pagkabati ni Asa sa mensahi ni Azaria nga anak ni Oded, nagpakaisog siya. Ginpakuha niya ang makangilil-ad nga mga dios-dios sa bug-os nga Juda kag Benjamin, kag sa mga banwa nga iya naagaw sa kabukiran sang Efraim. Ginpakay-o niya ang halaran sang Ginoo nga ara sa atubangan sang balkon sang templo sang Ginoo.

Dayon ginpatipon niya ang tanan nga katawhan sang Juda kag Benjamin, kag ang mga katawhan halin sa Efraim, Manase, kag Simeon nga nag-estar upod sa ila. Madamo ang nagsaylo sa Juda halin sa Israel sang makita nila nga si Asa ginaupdan sang Ginoo nga iya Dios.

10 Nagtipon sila sa Jerusalem sang ikatatlo nga bulan sang ika-15 nga tuig sang paghari ni Asa. 11 Kag sa sina nga tion naghalad sila sa Ginoo sang mga sapat halin sa ila naagaw sa inaway—700 ka baka kag 7,000 ka karnero kag kanding. 12 Naghimo sila sang kasugtanan nga magdangop sa Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, sa bug-os nila nga tagipusuon kag kalag. 13 Ang bisan sin-o nga indi magdangop sa Ginoo, ang Dios sang Israel, pagapatyon, bata man ukon tigulang, lalaki man ukon babayi. 14 Nagsumpa sila sa Ginoo sa mabaskog nga tingog, nga may paghinugyaw kag pagpatunog sang mga trumpeta kag mga budyong. 15 Nagkalipay gid ang tanan nga taga-Juda tungod kay nagsumpa sila sing tinagipusuon. Nagdangop sila sa Dios nga hugot gid sa ila tagipusuon, kag nakita nila ang iya kaayo. Kag ginhatagan sila sang Ginoo sang kalinong sa ila mga kaaway sa palibot.

16 Ginpahalin man ni Haring Asa ang iya lola nga si Maaca sa iya pagkarayna tungod kay naghimo siya sang makangilil-ad nga hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera. Ginpautod ni Asa ini nga hulohaligi kag ginpabis-ak, kag ginpasunog sa Kidron nga ililigan sang tubig. 17 Bisan wala madula ang tanan nga simbahan sa mataas nga mga lugar sa Israel, nagpabilin nga matutom si Asa sa Ginoo sa bug-os niya nga kabuhi. 18 Gindala niya sa templo sang Dios ang mga pilak, mga bulawan, kag ang iban pa nga mga butang nga gindedikar niya kag sang iya amay sa Dios.

19 Wala gid sing inaway hasta sa ika-35 nga tuig sang paghari ni Asa.