A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 9 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial caseángˈˊ jaléˈˋ e ˈnéˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́nˉn e joˋ ngɨɨ˜ lɨ˜ faˈ ˈnéˉ e nisíingˆguɨ́ɨ jiˋ quíiˉnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈnéˉ seángˈˊ e quiáˈˉ nilɨcó̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ caguiaangˉ do i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén, co̱ˈ nɨñiˋbaa guiʉ́ˆ e eáamˊ iáangˋ óoˊnaˈ e nijméeˆnaˈ lajo̱. Jo̱baˈ contøøngˉ e iáangˋ dsiiˉ fɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia e jí̱i̱ˈ˜ ie˜ caji̱i̱ˋbaˈ e iáangˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ na fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya, e nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b iáangˋ óoˊnaˈ e jmooˋnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b iing˜ nijméˉ cajo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ e fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia do. Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ lab nisɨ́ɨnˆn fɨˊ na lajɨˋ gaangˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ la, jo̱ lajo̱baˈ nilɨli˜ e dseángˈˉ jáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcafáˈˉa uii˜ quíiˉnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e seáangˈ˜naˈ do. Co̱ˈ jnea˜ iin˜n e néebˊ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨcafáˈˉa lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ jméeˆnaˈ, co̱ˈ jial fɨng song cangolíingˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ na tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Macedonia, jo̱ ninírˋ e jaˋ mɨˊ néeˊ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ. Jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ fɨˈɨbˈˋ nicá̱ˋ jnea˜ jóng uíiˈ˜ e eáangˊ nɨcajmɨta˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ fáˈˉa e júuˆ na e laco̱ˈ jaˋ nifáˈˉa e ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ niˈíingˈ˜naˈ e fɨˈɨˈˋ do. Jo̱ uiing˜ e lajo̱b, jo̱baˈ nɨcaˈɨ́ˋ dsiiˉ e dseángˈˉ guíimˋ e jangˈˉ nimɨ́ɨˈ˜ɨ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ la e jangˈˉ nidsiˈeer˜ ˈnʉ́ˈˋ laˈuii˜, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ e niseángˈˊ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcacuǿˆnaˈ júuˆ quíiˉnaˈ lamɨ˜ jéengˊ e niseáangˈ˜naˈ. Jo̱ lajo̱baˈ ninéˉ guiʉ́ˉ lajaléˈˋ e nɨcaseáangˈ˜naˈ do e iáangˋ óoˊnaˈ, jo̱ o̱ˈ e ˈmangˈˆ óoˊnaˈ.

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e té̱e̱ˊ óoˊnaˈ e júuˆ la: “I̱ dseaˋ i̱ jaˋ ˈleáangˉ mɨjú̱ˋ jniˊ, jo̱baˈ jaˋ ˈleáangˉ nisɨtɨ́ɨiñˊ mɨ˜ niróˋ. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jniˊ jmiguiʉˊ mɨjú̱ˋ, jo̱baˈ jmiguiʉbˊ nisɨtɨ́ɨiñˊ mɨ˜ niróˋ.” Jo̱baˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ cuǿrˉ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈɨ́ˋ dsíirˊ e nicuǿrˉ, jo̱ jaˋ ˈnéˉ cuǿrˉ e jo̱ e lɨjiuung˜ dsíirˊ o̱si e laguidseaangˉ é, dsʉco̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cuøˊ e iáangˋ dsíiˊ. Jo̱ quɨ́ɨbˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ jmérˉ e nidsijéeˊ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ e laco̱ˈ nilɨseaˋ jmiguiʉˊguɨ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ. Jo̱ lajo̱baˈ nilɨseaˋ quíiˉnaˈ lalíingˋ jaléˈˋ e jo̱, jo̱guɨ cajo̱ niseáamˉbɨ e laco̱ˈ cuǿøngˋ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱. Dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:

Jo̱ e iáangˋ dsíiˊbre nɨcacuøˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ,
jo̱guɨ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméerˋ, dseángˈˉ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ.

10 Jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ cuørˊ jaléˈˋ e mɨjú̱ˋ e jniˊ dseaˋ, jo̱ íˋbɨ cajo̱ i̱ cuøˊ e laco̱ˈ seaˋ jaléˈˋ e gøˈˊ dseaˋ. Jo̱ íbˋ dseaˋ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ lajaléˈˋ e ˈnéˉ quíiˉnaˈ e laco̱ˈ nijngáˆnaˈ, jo̱guɨ dseaˋ íbˋ cajo̱ dseaˋ nijmérˉ e nidsicuángˋguɨ jaléˈˋ e roˈˋnaˈ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ e iáangˋ óoˊnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. 11 Jo̱ lajo̱baˈ nilɨseaˋ quíiˉnaˈ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e eáangˊguɨ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ. Jo̱ mɨ˜ nijá̱a̱ˈ˜naaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléˈˋ e cuuˉ e nɨcaseáangˈ˜naˈ do, jo̱baˈ eáangˊ nicuǿˈrˉ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. 12 Dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e nidsicá̱ˆnaaˈ do e nicuǿøˆnaaˈ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ do o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈr có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnérˉ, co̱ˈ lajo̱b cajo̱, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nicuǿøˈ˜naaˈr do, nijméˉ e eáangˊguɨ nicuǿˈrˉ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. 13 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaseáangˈ˜naˈ do, eáangˊ nijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ nilɨlíˈrˆ e dseángˈˉ jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ nʉ́ʉˈ˜naˈ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨjáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ do. Jo̱guɨ lajo̱bɨ i̱ dseaˋ do cajo̱ nijmɨˈgóˋbre Fidiéeˇ uíiˈ˜ jaléˈˋ e iáangˋ óoˊnaˈ e nɨcajmeeˇnaˈ guiéeˆ jee˜ írˋ jo̱guɨ jee˜ jaléngˈˋ i̱ caguiaangˉguɨ cajo̱. 14 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ do nimɨ́ˈˉbɨguɨr Fidiéeˇ uii˜ quíiˉnaˈ carˋ ngocángˋ dsíirˊ uíiˈ˜ jaléˈˋ e eáangˊ guiʉ́ˉ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

15 ¡Jo̱ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ quiáˈˉ e nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜! ¡Jo̱ dseángˈˉ jaˋ ne˜naaˈ e˜ có̱o̱ˈ˜ júuˆ niféˈˆnaaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e jo̱!

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes