A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, e lanab lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e nijmitir˜. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ ˈnéˉ ˈnaamˉ yee˜naaˈ jee˜ jaléˈˋ e dseáangˈ˜ niˈléˉ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaaˈ jo̱guɨ fɨˊ jmɨguíˋ quíˉnaaˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijáangˈ˜ yee˜naaˈ dseángˈˉ conguiaˊ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nijmóˆnaaˈ jmangˈˆ e guiʉ́ˉ uíiˈ˜ e jmɨˈgooˉnaaˈ dseaˋ do.

Mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ngˉ dseaˋ Corinto júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e nijmiˈneáangˋnaˈ jneaˈˆ e ngocángˋ óoˊnaˈ. Dsʉco̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ faˈ nɨcajmóˆnaaˈ e sooˋ dsiˋnaaˈ, o̱ˈguɨ mɨˊ caˈlee˜naaˈ quiáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ, o̱ˈguɨ mɨˊ jmɨgǿøngˋnaaˈ dseaˋ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ o̱faˈ éenˊn ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ la, co̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do e dseángˈˉ ˈneáamˋbaaˈ ˈnʉ́ˈˋ nañiˊ song se̱e̱ˉnaaˈ o̱si nijú̱u̱ˉnaaˈ é. Jo̱guɨ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiˋbaa, e jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ eáamˊ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨnˉn fɨˊ la, eáamˊ jmiˈiáangˋ dsiiˉ jo̱guɨ cuǿøˉ bíˋ ˈñiáˈˋa. Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ ie˜ lamɨ˜ cagüéˉnaaˈ fɨˊ la fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia, jaˋ mɨˊ calɨseáˋ fɨˊ quíˉnaaˈ faˈ e nɨcajmiˈíngˈˊnaaˈ cateáˋ, dsʉco̱ˈ huɨ́ɨngˊ eáangˊ cangojéeˊ quíˉnaaˈ lacaangˋ lɨ˜ ngɨˋnaaˈ uíiˈ˜ e seengˋ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quíˉnaaˈ lacúngˈˊ lajíngˉ lɨ˜ ngɨˋnaaˈ, jo̱guɨ e ˈgóˈˋbaaˈ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ i̱ jmitíiˈ˜ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ fɨˈíˆ, jo̱ íbˋ dseaˋ nɨcajmitíiˈr˜ dsiˋnaaˈ uíiˈ˜ e nɨcagüéngˉ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Tito. Jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cagüéngˉ Tito fɨˊ la e iáangˋ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊnaaˈ cajo̱ uíiˈ˜ e eáamˊ iáangˋ dsíiˊ i̱ Tito la dsʉco̱ˈ cajmiˈiáangˋnaˈ dsíirˊ. Jo̱guɨ cajímˈˉbɨguɨr cajo̱ e eáamˊ iing˜ ˈnʉ́ˈˋ e nimáang˜tu̱ˈ jnea˜, jo̱guɨ cajímˈˉbɨr jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ e jmooˋnaˈ uíiˈ˜ jnea˜ jo̱guɨ cajo̱ eáamˊ guiing˜ óoˊnaˈ jnea˜. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b jmooˋnaˈ, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ eáangˊguɨ calɨˈiáangˋ dsiiˉ.

Jo̱ nañiˊ faˈ e jiˋ e casɨ́ɨnˉn quíiˉnaˈ do lamɨ˜ jéengˊguɨ cajméeˋ e calɨ́ngˉnaˈ fɨˈíˆ, jo̱ dsʉˈ jaˋ jóˈˋ dsiiˉ lana uíiˈ˜ e cajméˉe lajo̱. Jo̱ cajobˈˆ dsiiˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e huǿømˉjiʉ cajmeeˇnaˈ fɨˈíˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ do. Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ jmiˈiáamˋ dsiiˉ, dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e calɨ́ngˉnaˈ fɨˈíˆ, co̱ˈ jmiˈiáangˋ dsiiˉ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e calɨ́ngˉnaˈ e fɨˈíˆ dsíiˊ dobaˈ e caquɨ́ˈˉ jíingˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Dsʉco̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la tɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ cajmeeˇnaˈ e fɨˈíˆ dsíiˊ e cangongɨ́ɨngˉnaˈ do, jo̱baˈ jneaˈˆ jaˋ eeˋ caˈlee˜naaˈ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e casíiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ do. 10 Dsʉco̱ˈ e lɨjiuung˜ dsíiˊ e íngˈˋ dseaˋ laco̱ˈ la tɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ jaˋ seˈrˊ dseeˉ mɨ˜ dsingɨ́ɨiñˉ lajo̱, dsʉˈ e jo̱ íingˆ ta˜ e laco̱ˈ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do, jo̱ lajo̱baˈ nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ jaˋ jóˈˋ dsíirˊ jaléˈˋ e cangongɨ́ɨiñˉ do. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ, mɨ˜ seˈrˊ dseeˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e íñˈˋ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ, jo̱baˈ e jo̱ jmooˋ e ˈnaaiñˋ conguiaˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. 11 ¡Jo̱ quie̱ˋnaˈ cuente e eáamˊ guiʉ́ˆ nɨcaˈuíingˉ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e fɨˈíˆ dsíiˊ e nɨcangongɨ́ɨngˉnaˈ do! Co̱ˈ nɨcaˈíingˈ˜naˈ e jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la tɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ. Dsʉco̱ˈ e jo̱ cajméeˋ e lajangˈˆ júuˆ caˈíiˋ óoˊnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ jo̱guɨ e cajmɨˈǿngˈˋ yaang˜naˈ, jo̱guɨ e cajmɨˈǿngˈˋnaˈ jnea˜, jo̱guɨ cajméeˋ e calɨguíingˉnaˈ uii˜ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ cajméeˋbɨ cajo̱ e caˈíˉ føˈˊ quíiˉnaˈ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, calɨˈiing˜ ˈnʉ́ˈˋ e nimáang˜tu̱ˈ jnea˜, jo̱guɨ caˈíˋ óoˊnaˈ e nicuǿˈˆnaˈ iihuɨ́ɨˊ i̱ dseaˋ i̱ caˈéeˋ dseeˉ do. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajmeeˇnaˈ do nɨcajmiliing˜ yaang˜naˈ e jaˋ eeˋ caquɨ́ngˈˊnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jee˜ jaléˈˋ e cangojéeˊ do. 12 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ mɨ˜ cajmeˈˊe e jiˋ e casɨ́ɨnˉn quíiˉnaˈ do, jaˋ caˈɨ́ˋ dsiiˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ caˈléeˊ do o̱ˈguɨ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ cangongɨ́ɨngˉ gaˋ do, jo̱ dsʉˈ cajmeˈˊe e jiˋ do e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨli˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jial tíiˊ guiing˜ óoˊnaˈ uíiˈ˜ quíˉnaaˈ. 13 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b jmooˋnaˈ, jo̱baˈ nɨcalɨtíiˈ˜ dsiˋnaaˈ.

Jo̱guɨ o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e jo̱ e nɨcalɨtíiˈ˜ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ eáangˊguɨb nɨcalɨˈiáangˋ dsiˋnaaˈ dsʉˈ e nɨcagüéngˉ Tito fɨˊ la e iáangˋ dsíirˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨcacuǿøˈ˜naˈr bíˋ jo̱guɨ e nɨcaˈeeˉnaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜. 14 Jo̱ nɨcafɨ́ɨbˉ jnea˜ Tito lamɨ˜ jéengˊguɨ e eáamˊ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ; jo̱baˈ jaˋ lɨ́ˈˆ cøøngˋ ta˜ cafɨ́ɨˉɨre lajo̱. Dsʉco̱ˈ dseángˈˉ júuˆ jábˈˉ jaléˈˋ e nɨcasíiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcasíiˈ˜naaˈ Tito cajo̱ cuaiñ˜ quiáˈˉ e eáamˊ iáangˋ dsiˋnaaˈ uii˜ quíiˆnaˈ. 15 Jo̱ lana eáangˊguɨb iáangˋ dsíiˊ Tito uii˜ quíiˆnaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e cajmeeˇnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱guɨ e guiʉ́ˉ óoˊbaˈ caˈíingˈ˜naˈre mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ na. 16 Jo̱ jnea˜ eáamˊ iáangˋ dsiiˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e dseángˈˉ tab˜ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes