A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ lana, uíiˈ˜ e jneaˈˆ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ liúungˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e ngocángˋ dsiˋnaaˈ jo̱ síiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ lɨ́ˈˆ jmɨˈɨ́ɨˇnaˈ lajo̱ e guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Jo̱ canúˆbaa júuˆ quíiˈˉ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ lajo̱; jo̱guɨ cajmɨcó̱o̱ˈ˜baa ˈnʉˋ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e caláanˈˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˈˉ.” Jo̱guɨ lanab catɨ́ˋ íˈˋ e ninúˉ Fidiéeˇ júuˆ quíiˉnaˈ. ¡Jo̱guɨ lanabɨ cajo̱ dseángˈˉ catɨ́ˋ íˈˋ e nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ!

Jo̱ jneaˈˆ contøømˉ eeˉnaaˈ guiʉ́ˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ rúˈˋnaaˈ e laco̱ˈ jaˋ niféˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ e ta˜ e jmooˉnaaˈ. Jo̱ dsʉˈ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmooˉnaaˈ li˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmooˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ jneaˈˆ eáamˊ jmooˉnaaˈ téˈˋnaaˈ e féngˈˊ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉnaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ. Jo̱guɨ jmooˉbaaˈ téˈˋnaaˈ cajo̱ mɨ˜ bǿøngˉ dseaˋ jneaˈˆ có̱o̱ˈ˜ sɨɨˉ, jo̱guɨ mɨ˜ tángˈˊ dseaˋ jneaˈˆ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, jo̱guɨ mɨ˜ tángˈˊ dseaˋ jneaˈˆ mɨ́ɨˈ˜, jo̱guɨ mɨ˜ jmooˉnaaˈ ta˜ iiˋ, jo̱guɨ mɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ güɨɨˉnaaˈ uǿøˋ, jo̱guɨ cajo̱ mɨ˜ ngɨɨngˇnaaˈ ooˉ. Jo̱guɨ jmooˉnaaˈ li˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmooˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ jneaˈˆ jaˋ beáangˈ˜ dseeˉ yee˜naaˈ, jo̱guɨ eáamˊ nɨne˜naaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ eáamˊ guiúngˉnaaˈ, jo̱guɨ eáamˊ féngˈˊ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱guɨ seemˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, jo̱guɨ dseángˈˉ lajamˈˆbaˈ ˈneáangˋnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱guɨ dseángˈˉ lajangˈˉ guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ jmooˉnaaˈ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜. Jo̱ jmáangˈ˜naaˈ ta˜ e eeˉnaaˈ røøˋ na e laco̱ˈ jmɨˈǿngˈˋ yee˜naaˈ jee˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ jo̱guɨ e laco̱ˈ ningɨɨˉnaaˈ quiáˈˉ dseaˋ. Jo̱ dsʉˈ seabˋ mɨ˜ jmɨˈgóˋ dseaˋ jneaˈˆ, jo̱guɨ seaˋbɨ mɨ˜ jmáiñˈˋ gaˋ jneaˈˆ, jo̱guɨ seaˋbɨ mɨ˜ féˈrˋ guiʉ́ˉ uii˜ quíˉnaaˈ, jo̱guɨ seaˋbɨ mɨ˜ féˈrˋ e gaˋ cajo̱. Jo̱guɨ jmáiñˈˋ jneaˈˆ e lafaˈ dseaˋ quie̱ˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ lɨ́ɨˊnaaˈ, nañiˊ faˈ júuˆ jáˈˉbaˈ e féˈˋ jneaˈˆ; jo̱guɨ jmáiñˈˋ jneaˈˆ e lafaˈ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ cuíimˋbre, nañiˊ faˈ guiʉ́bˉ nɨcuíingˋ dseaˋ jneaˈˆ; jo̱guɨ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ i̱ tɨˊ lɨ˜ nijúungˉ, dsʉˈ mɨˊ ˈnooˋbɨ se̱e̱ˉnaaˈ; jo̱guɨ eáangˊ cuøˈrˊ jneaˈˆ iihuɨ́ɨˊ, dsʉˈ jaˋ mɨˊ cajngaiñˈˊ jneaˈˆ; 10 jo̱guɨ lafaˈ fɨˈíˆ lɨ́ɨˊnaaˈ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ lajo̱, co̱ˈ contøømˉ iáangˋ dsiˋnaaˈ; jo̱guɨ lafaˈ dseaˋ tiñíingˉ lɨ́ɨˊnaaˈ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ lajo̱, co̱ˈ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ eáangˊguɨ nɨcaˈíñˈˋ güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ; jo̱guɨ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ quiáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e jo̱, co̱ˈ lajalébˈˋ e ˈnéˉnaaˈ seabˋ.

11 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ na fɨˊ Corinto, e nɨcaféengˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiˋbaaˈ, jo̱guɨ nɨcasíiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ na uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáangˋnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ. 12 Jo̱ jaˋ seaˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quíˉ jneaˈˆ e faˈ jaˋ ˈneáangˋnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ ˈneáangˋnaˈ jneaˈˆ. 13 Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ lana lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmóoˋ tiquiáˈˆ jaangˋ jiuung˜ e féiñˈˊ jó̱o̱rˊ, e jmiˈneáangˋnaˈ jnea˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmooˋ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

Jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ guáˈˉ lɨ˜ seengˋ Fidiéeˇ

14 Jo̱guɨ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ quɨngˈˊ yaang˜naˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ éeˋ røøˋ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmooˋ lajo̱; jo̱guɨ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ cajo̱ e nisɨ́ngˉ røøˋ lɨ˜ jneáˋ jɨˋ có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ. 15 Jo̱guɨ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ cajo̱ faˈ Dseaˋ Jmáangˉ nisɨ́iñˉ røøˋ có̱o̱ˈ˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ, o̱ˈguɨ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ faˈ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. 16 Jo̱guɨ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ cajo̱ faˈ e røøˋ lɨ́ɨˊ e guáˈˉ lɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ e guáˈˉ fɨˊ lɨ˜ teáangˆ jaléngˈˋ diée˜ dseaˋ cu̱u̱˜. Dsʉco̱ˈ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ guáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajíñˈˉ ˈñiaˈrˊ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do ie˜ lamɨ˜ cajíñˈˉ lala:

Jo̱ contøømˉ nilɨseenˉ jo̱guɨ ningɨɨˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe.
Jo̱guɨ jneab˜ dseaˋ nilíinˉn Fidiéeˇ quiáˈrˉ
jo̱guɨ íbˋ dseaˋ nilíingˉ dseaˋ quiéˉe cajo̱.
17 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ cajíngˈˉguɨ Fidiéeˇ lala:
Jmɨˈnaangˉ yaang˜naˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe,
jo̱guɨ jmihuíingˆ yaang˜naˈ quiáˈrˉ.
Jo̱guɨ jaˋ quɨ́ngˈˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmooˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ lajo̱baˈ niˈíinˈ˜ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ.
18 Jo̱guɨ jneab˜ dseaˋ nilíinˉn Tiquíiˆnaˈ,
jo̱guɨ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ nilíingˉnaˈ jó̱o̱ˋo̱.
Jo̱ lanab féˈˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˆ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes