A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ guiʉ́bˉ nɨne˜naaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e lajeeˇ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ máˈˆ ˈma˜ e jaˋ huǿøˉ ee˜. Jo̱ dsʉˈ nɨne˜bɨ́ɨˈ cajo̱ e mɨ˜ niˈíingˉ e ˈnʉ́ʉˊ jo̱, nɨcajmebˈˊ Fidiéeˇ ˈnʉ˜naaˈ e jloˈˆ e seaˋ lata˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. Jo̱ e ˈnʉ́ʉˊ jo̱ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nɨcajmeˈrˊ, jo̱ o̱ˈ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ nɨcajmeˈˊ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b nɨseaˋ quíˉiiˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱baˈ lana, lajeeˇ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, eáamˊ seáangˋ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ nɨˈii˜naaˈ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨ́ɨˉ e nɨseaˋ quíˉiiˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Co̱ˈ e jo̱baˈ e niquɨ́ngˈˊ jneaa˜aaˈ lafaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈmɨˈˊ, jo̱ lajo̱baˈ joˋ nilíingˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ rɨngúungˊ. Jo̱ lajeeˇ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la có̱o̱ˈ˜ e ngúuˊ táangˋnaaˈ la, eáamˊ seáangˋ dsiˋnaaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨjiuung˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ. Jo̱ dsʉˈ jneaa˜aaˈ jaˋ ii˜naaˈ faˈ e nijúungˉnaaˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ii˜naaˈ e niquɨ́ngˈˊ jneaa˜aaˈ lafaˈ ˈmɨˈˊ e ˈnʉ́ʉˊ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ do, jo̱ lajo̱baˈ e ngúuˊ táangˋnaaˈ la niˈuíingˉ co̱o̱ˋ e seaˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. Jo̱ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ nɨcaguiéeiñˋ jneaa˜aaˈ guiʉ́ˉ quiáˈˉ e nilíˋ lajo̱, jo̱guɨ íˋbɨ dseaˋ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e lɨ́ɨˊ ˈnáangˈ˜ quiáˈˉ e catɨ́ɨˉnaaˈ niˈíingˈ˜naaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Jo̱baˈ dseángˈˉ eáamˊ ta˜ dsiˋnaaˈ contøøngˉ, jo̱ nɨne˜bɨ́ɨˈ cajo̱ e lajeeˇ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la có̱o̱ˈ˜ e ngúuˊ táangˋnaaˈ la, sɨhuíimˆbaaˈ laco̱ˈ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ lana jaˋ mɨˊ cuǿøngˋ neeng˜naaˈ dseaˋ do, co̱ˈ lana se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉbre. Jo̱ fáˈˉtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ e eáamˊ nɨta˜ dsiˋnaaˈ, jo̱ dseángˈˉ eáamˊ nɨˈii˜naaˈ e nitʉ́ˆnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b ii˜naaˈ, jo̱baˈ dseángˈˉ contøømˉ jmooˉnaaˈ quijí̱ˉ e nitɨ́ˉ dsíiˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ nañiˊ su se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la o̱si e nitʉ́ˆnaaˈ é. 10 Co̱ˈ lajaléngˈˋ jneaa˜aaˈ ˈnéˉ ningɨɨng˜naaˈ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ ɨ́ɨrˋ íˈˋ e laco̱ˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ niˈíingˈ˜naaˈ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ e cajmóˉooˈ lajeeˇ e cataang˜naaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, nañiˊ su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ é.

11 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nilíˋ, jo̱baˈ nɨne˜baaˈ e contøømˉ ˈnéˉ nijmɨˈgooˋnaaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jneaˈˆ contøømˉ jmooˉnaaˈ quijí̱ˉ jial e nijáˈˉ líingˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ guiʉ́bˉ nɨcuíingˋ Fidiéeˇ jneaˈˆ jial lɨ́ɨˊnaaˈ, jo̱guɨ sɨjeemˇbaaˈ e cuíimˋ ˈnʉ́ˈˋ jneaˈˆ jial lɨ́ɨˊnaaˈ cajo̱. 12 Dsʉˈ o̱faˈ jneaˈˆ nɨcanaangˉtú̱u̱ˈ e jmiféngˈˊ yee˜naaˈ, co̱ˈ jneaˈˆ féˈˋnaaˈ e júuˆ na e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ cuǿøngˋ nifoˈˆnaˈ guiʉ́ˉ uii˜ quíˉnaaˈ, jo̱ lajo̱baˈ quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ e ningɨɨˉnaˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jmɨráangˉ yaang˜ lɨ́ˈˆ caluuˇ jo̱ o̱ˈ dseángˈˉ jial lɨ́ɨiñˊ fɨˊ dsíirˊ. 13 Jo̱guɨ song lɨ́ɨˊ jneaˈˆ lafaˈ dseaˋ caang˜, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ cuaiñ˜ quíˉbaaˈ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ Fidiéebˇ e jo̱; jo̱guɨ song jaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ caang˜, jo̱baˈ guiʉ́ˉ quíiˉbaˈ jóng. 14 Jo̱ uíiˈ˜ e eáamˊ ˈneáangˋ Dseaˋ Jmáangˉ jneaˈˆ, jo̱baˈ la guíimˋ ˈnéˉ jmóˆnaaˈ e ta˜ e jmooˉnaaˈ, dsʉco̱ˈ dseángˈˉ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e íbˋ dseaˋ cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b calɨ́ˉ, jo̱baˈ lana lajaléngˈˋ jneaa˜aaˈ lafaˈ nɨcajúmˉbaaˈ cajo̱. 15 Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉ dseaˋ cajúiñˉ uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do joˋ ˈnéˉ seeiñˋ e jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e iiñ˜ yaaiñ˜, dsʉco̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ dobaˈ e ˈnéˉ jmérˉ. Co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ cajúngˉ jo̱guɨ cají̱ˈˊtu̱r mɨ˜ cangɨ́ˋ lajo̱ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do.

16 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ ie˜ jmɨɨ˜ e jáˈˉ calɨ́ˉnaaˈ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ joˋ ɨˊ dsiˋ jneaˈˆ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱ nañiˊ faˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ ɨˊ dsiˋ jneaˈˆ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíbˋ, jo̱ dsʉˈ lanaguɨ joˋ ɨˊ dsiˋnaaˈ lajo̱ uii˜ quiáˈrˉ. 17 Co̱ˈ lana lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨseengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ nɨcaˈuíiñˉ dseaˋ ˈmɨ́ɨmˉ; jo̱ cabˈˊ nɨcaséˉ jaléˈˋ e lamɨ˜ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ, jo̱ lana nɨjmóorˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, co̱ˈ jaamˋ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ nɨlɨ́ɨiñˊ.

18 Jo̱ dsʉˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ jmóorˋ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ e cajméerˋ e lana nɨse̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈr˜ jo̱guɨ cacuøˈrˊ jneaˈˆ ta˜ e niguiáˆnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cuǿøngˋ nilɨseengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈr˜ cajo̱. 19 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e nilɨseengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈr˜, jo̱ jaˋ mɨˊ cajmeˈrˊ cuente lajaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéeˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ dseaˋ dob cajo̱ dseaˋ nɨcacuøˈrˊ jneaˈˆ ta˜ e laco̱ˈ niguiáˆnaaˈ júuˆ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ e nilɨseengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈr˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 20 Jo̱ jneaˈˆ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ cuǿøngˋ líˋ feˇeeˈ e lafaˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ mɨˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ. Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ laˈeáangˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ e nijméeˆnaˈ quijí̱ˉ jial nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. 21 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ caˈéeˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e dseaˋ dobingˈ i̱ cacó̱ˉ lajaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do niˈuíingˉnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes