A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ co̱ˈ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cacuøˈrˊ jneaˈˆ e jmooˉnaaˈ e ta˜ la. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊguɨ, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ lɨtúngˉ dsiˋnaaˈ. Jo̱ dseángˈˉ caˈˊ nɨcaˈnaangˉnaaˈ lajaléˈˋ e cuøˊ fɨˈɨˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ jmóorˋ fɨˊ lɨ˜ cǿøngˈ˜; jo̱ jaˋ ngɨˋnaaˈ lɨ́ˈˆ jmɨgǿøngˋnaaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, o̱ˈguɨ guiaˋnaaˈ júuˆ e jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ lɨˊ guiaˋnaaˈ júuˆ dseángˈˉ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ guiʉ́bˉ nɨñiˊ dseaˋ rúˈˋnaaˈ e dseángˈˉ lajo̱b jmooˉnaaˈ jo̱guɨ lajo̱bɨ tíiˊ ni˜ Fidiéeˇ cajo̱. Jo̱ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e guiaˋnaaˈ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ lɨ́ɨˊ e jaˋ ˈgooˋ guǿngˈˋ, dsʉˈ lɨ́ɨˊ lajo̱ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨteáangˉ fɨˊ ngolíingˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ. Co̱ˈ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la, íˋbingˈ i̱ jmooˋ e sɨjnɨ́ˆ mogui˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ jaˋ ningáiñˈˋ e júuˆ jo̱ jo̱guɨ e laco̱ˈ jaˋ niníiñˋ jial jloˈˆ niingˉ e júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ lɨ˜ féˈˋ jial tíiˊ niingˉ jloˈˆ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ cajo̱. Dsʉˈ jneaˈˆ jaˋ ngɨˋnaaˈ guiaˋnaaˈ júuˆ quíˉnaaˈ yee˜naaˈ, dsʉco̱ˈ jneaˈˆ guiaˋnaaˈ júuˆ e Dseaˋ Jmáamˉ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ Fíiˋnaaˈ, jo̱ jneaˈˆ lɨco̱ˈ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmooˋ ta˜ quiníˆnaˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ Fidiéeˇ i̱ caquiʉˈˊ ta˜ e calɨseáˋ jɨˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ, íbˋ Fidiéeˇ i̱ cajméeˋ cajo̱ e lafaˈ nɨcalɨseáˋ jɨˋ fɨˊ dsiˋnaaˈ, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ cuǿøngˋ lɨne˜naaˈ jial tíiˊ jloˈˆ niingˉ Fidiéeˇ e jnéengˉ fɨˊ ni˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jial se̱e̱ˉnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ e júuˆ jloˈˆ e quíingˊ eáangˊ do, jneabˈˆ dseaˋ léeˊnaaˈ e jo̱. Jo̱ dsʉˈ jneaˈˆ lɨco̱ˈ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ tuˈˊ guóoˈ˜ e laco̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ jmilir˜ jial tíiˊ ˈgøiñˈˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱, jo̱ o̱ˈ yee˜naaˈ dseaˋ jmooˉnaaˈ lajo̱. Jo̱ nañiˊ faˈ eáamˊ dsingɨ́ɨngˉ jneaˈˆ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ, dsʉˈ jaˋ lɨˈˋ jneaˈˆ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱guɨ seabˋ mɨ˜ eeˋgo̱ fɨˈíˆ dsíiˊ jmooˉnaaˈ, jo̱ dsʉˈ jaˋ lɨtúngˉ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱. Jo̱guɨ seabˋ mɨ˜ ˈníˈˋ níingˉ dseaˋ jneaˈˆ, dsʉˈ jaˋ yee˜naaˈ se̱e̱ˉnaaˈ; jo̱guɨ seabˋ mɨ˜ gabˋ jmángˈˋ dseaˋ jneaˈˆ, dsʉˈ jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ niˈíiñˉ jneaˈˆ. 10 Jo̱ doñiˊ jiéˈˋ ngɨˋnaaˈ, dseángˈˉ dseáamˈ˜ se̱e̱ˉnaaˈ, co̱ˈ dseáamˈ˜ e nijngángˈˉ dseaˋ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cangongɨ́ɨngˉ Jesús; jo̱ dsingɨ́ɨngˉnaaˈ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨli˜ e cøømˋ seengˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ. 11 Jo̱ jaléngˈˋ jneaˈˆ dseángˈˉ contøømˉ dseángˈˉ dseáangˈ˜ se̱e̱ˉnaaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Jesús, jo̱ lajo̱baˈ nilɨli˜ e seemˋbre có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. 12 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ dseángˈˉ jee˜ ˈmóˉ se̱e̱ˉ jneaˈˆ e laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lana nɨseengˋnaˈ lata˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

13 Jo̱ lalab cajmeˈˊ jaangˋ dseaˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ ie˜ lamɨ˜ caféˈrˋ lala: “Laˈeáangˊ e jáˈˉ calɨ́nˉn júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cafáˈˉa.” Jo̱ lajo̱b jmooˋ jneaˈˆ cajo̱, co̱ˈ lajo̱b jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ, jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ féˈˋnaaˈ. 14 Co̱ˈ guiʉ́bˉ nɨne˜naaˈ e Fidiéebˇ dseaˋ cajméerˋ e cají̱ˈˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Jesús, jo̱guɨ nɨne˜baaˈ cajo̱ e lajo̱b nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do; jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ nidsijeáaiñˉ jneaa˜aaˈ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do. 15 Jo̱ lajaléˈˋ e cangongɨ́ɨngˉnaaˈ do, cangojéeˊ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ. Jo̱ cangojéeˊ lajo̱ cajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ i̱ fɨ́ɨngˊguɨ niˈíngˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ jial tíiˊ guiúiñˉ, jo̱ lajo̱baˈ i̱ fɨ́ɨngˊguɨ nicuǿˈˉ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nilɨˈgooˋ dseaˋ do.

16 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ lɨtúngˉ dsiˋ jneaˈˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ. Jo̱ nañiˊ faˈ ngóoˊ dseáamˉ ngúuˊ táangˋnaaˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, jo̱ dsʉˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ dsiˋnaaˈ eáangˊguɨ ngóoˊ lɨ˜ bíˋ dsíiˊ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜. 17 Jo̱ lajaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨngˉ jneaˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ la, e cateábˋ jaléˈˋ e jo̱, jo̱guɨ jaˋ eeˋ ˈgaˈˊ lɨˊ tíiˊ; jo̱ dsʉˈ lajaléˈˋ e jo̱ nilɨˈíingˆ ta˜ quíˉnaaˈ lata˜ e laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíˉnaaˈ e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 18 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ lana joˋ ta˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jnéengˉ jǿøˆnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jaˋ jnéengˉ jǿøˆbaaˈ, có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ e ta˜ dsiˋnaaˈ; dsʉco̱ˈ jaˋ uǿøˉ ee˜ lajaléˈˋ e jnéengˉ jǿøˆnaaˈ, jo̱ dsʉˈ lajaléˈˋ e jaˋ jnéengˉ jǿøˆnaaˈ, dseángˈˉ latab˜ dseángˈˉ seaˋ lajaléˈˋ e jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes