A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e cacuøˊ Fidiéeˇ

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱ mɨ˜ féˈˋ jneaˈˆ e júuˆ na, jie˜ mɨˊ ɨˊ óoˊnaˈ e ninaangˉtú̱u̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ e nijmiféngˈˊ yee˜naaˈ, co̱ˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱; jo̱guɨ cajo̱ jaˋ ˈnéˉ e nicuǿøˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ o̱si e nimɨ́ɨˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ majíˋ lɨ˜ féˈˋ e ta˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmooˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ. Co̱ˈ yaam˜ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ e majíˋ e ˈnéˉ jneaˈˆ do, jo̱ e majíˋ do lafaˈ nɨsɨlɨ́ɨˋ fɨˊ dsíiˊ jneaˈˆ, jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jǿøˉ jo̱guɨ cuǿøngˋ líˋ ɨ́ˋ e jo̱. Jo̱baˈ guiʉ́bˉ li˜ e lajalémˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ majíˋ e cajmeˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ. Jo̱ dsʉˈ e majíˋ jo̱ jaˋ calɨ́ɨˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ˊ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ jmángˈˋ dseaˋ ta˜ mɨ˜ jmoˈrˊ, co̱ˈ e jo̱ calɨ́ɨˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ i̱ Fidiéeˇ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ do. Jo̱guɨ cajo̱ jaˋ calɨ́ɨˉ e majíˋ do fɨˊ dseˈˋ cu̱u̱˜ e jmáˋ, co̱ˈ e jo̱ lafaˈ calɨ́ɨˉ fɨˊ dsíibˊ dseaˋ.

Jo̱ dseángˈˉ nɨta˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ e dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ dsʉˈ jneaˈˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ e nijméˆnaaˈ e lafaˈ e quíˉnaaˈ yee˜naaˈ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇbaˈ e quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ jmooˉnaaˈ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ. Co̱ˈ dseaˋ dob dseaˋ nɨcacuøˈrˊ jneaˈˆ e quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ jmooˉnaaˈ ta˜ guiaˊ júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ quiáˈrˉ. Jo̱ dsʉˈ e júuˆ tɨguaˇ do jaˋ sɨlɨ́ɨˋ có̱o̱ˈ˜ guooˋ dseaˋ, co̱ˈ e jo̱ sɨlɨ́ɨˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóbˉ siˈˊ, jo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ cuǿøngˋ lɨseengˋ dseaˋ lata˜. Jo̱ mɨ˜ caˈíngˈˋ Moi˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ e cu̱u̱˜ e jmáˋ, dseángˈˉ eáangˊ jloˈˆ níngˈˊ jɨˈˋ co̱ˈ jɨˋguɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel jaˋ cuǿøngˋ líˋ jǿørˉ fɨ˜ ni˜ Moi˜ uíiˈ˜ e eáangˊ jíingˋ jɨˈˋ. Jo̱ dsʉˈ e jloˈˆ jíingˋ jɨˈˋ do jaˋ huǿøˉ ee˜, co̱ˈ nijémˈˉtu̱. Jo̱guɨ song dseángˈˉ eáamˊ jloˈˆ níngˈˊ jɨˈˋ mɨ˜ cacuøˊ Fidiéeˇ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e siˈˊ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ jial tíiˊ níngˈˊ jloˈˆ lɨ́ɨˊ mɨ˜ cacuøˊ Fidiéeˇ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ song dseángˈˉ eáamˊ niingˉ jloˈˆ mɨ˜ cacuøˈˊ Fidiéeˇ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e siˈˊ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóˉ, jo̱baˈ jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ jial tíiˊ eáangˊguɨ niingˉ jloˈˆ mɨ˜ cacuørˊ e júuˆ tɨguaˇ quiáˈrˉ e ˈmɨ́ɨˉ e jmooˋ e joˋ røøngˋ dseaˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. 10 Jo̱ dseángˈˉ jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ jial tíiˊ eáangˊ niingˉ jloˈˆ ie˜ mɨ˜ cacuøˊ Fidiéeˇ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ do laco̱ˈguɨ e jɨˈˋ ie˜ mɨˊ cacuørˊ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. 11 Jo̱guɨ song dseángˈˉ eáangˊ niingˉ jloˈˆ mɨ˜ cacuøˊ Fidiéeˇ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do e nɨcasungˋ, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ jial tíiˊ niingˉ jloˈˆguɨ e júuˆ e seaˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ do.

12 Jo̱ co̱ˈ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ ˈgóˈˋbaaˈ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Dsʉco̱ˈ jneaˈˆ jaˋ jmooˉnaaˈ laco̱ˈguɨ cajméeˋ Moi˜ ie˜ jo̱ e caquɨ̱́ˈrˋ nir˜ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e laco̱ˈ jaˋ nilɨlíˈˆ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e ngoˈíimˉ e jíingˋ jɨˈˋ nir˜ do táˈˉjiʉ. 14 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ Israel do jaˋ calɨˈiiñ˜ cangáiñˈˋ, jo̱guɨ lajo̱bɨ lɨ́ɨiñˊ cartɨˊ jmɨɨ˜ na, co̱ˈ mɨ˜ ɨrˊ e júuˆ tɨguaˇ e yʉ́ʉˈ˜ do, lɨ́ɨˊ lafaˈ seaˋ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e jnɨˊ fɨˊ moguir˜ e laco̱ˈ jaˋ ningáiñˈˋ e júuˆ jo̱, co̱ˈ jaˋ mɨˊ cajé̱ˈˉbɨ e ˈmɨˈˊ do quiáˈrˉ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ cuǿøngˋ nijé̱ˈˉ e ˈmɨˈˊ jo̱. 15 Jo̱ latɨˊ jmɨɨ˜ na jaˋ mɨˊ ngámˈˋbɨ i̱ dseaˋ do mɨ˜ ɨrˊ jaléˈˋ e jiˋ e cajmeˈˊ Moi˜, co̱ˈ e ˈmɨˈˊ dobɨ lafaˈ sɨjnɨ́ˆ fɨˊ moguir˜ e laco̱ˈ jaˋ ningáiñˈˋ. 16 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ quɨ́ˈˉ jíngˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b lafaˈ je̱ˈˊ e ˈmɨˈˊ do. 17 Jo̱ røøbˋ cǿøngˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ e fɨˊ lɨ˜ seengˋ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, fɨˊ jo̱b seaˋ fɨˊ e joˋ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ e júuˆ tɨguaˇ e yʉ́ʉˈ˜ do. 18 Jo̱ co̱ˈ joˋ eeˋ sɨjlɨˊguɨ fɨˊ ni˜naaˈ, jo̱baˈ lana nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ espejo lɨ˜ jnéengˆ jial tíiˊ niingˉ jloˈˆ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ. Jo̱ lajo̱b ngóoˊ uíingˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ eáangˊguɨ ngóoˊ lɨseaˋ quíˉiiˈ jial tíiˊ e jloˈˆ niiñˉ do. Jo̱ dsʉˈ e jo̱ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ jmóorˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes