A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ caˈɨ́ˋ dsiiˉ e jaˋ ninii˜tú̱u̱ e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ jaˋ nijmijiuungˇ óoˊnaˈ. Dsʉco̱ˈ fɨng song cajméˉe lajo̱, jo̱baˈ joˋ i̱i̱ˋ seengˋguɨ i̱ cuǿøngˋ líˋ jmiˈiáangˋguɨ dsiiˉ, co̱ˈ joˋ cuǿøngˋ líˋ jmiˈiáangˋnaˈ dsiiˉ fɨng song nɨcajmijiuung˜ óoˊnaˈ. Jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ, cajméˈˉe e jiˋ laˈuii˜ do quíiˉnaˈ, dsʉco̱ˈ jaˋ iin˜n nii˜i e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nijmijiuungˇnaˈ dsiiˉ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmiˈiáangˋnaˈ dsiˋbaa. Jo̱ dseángˈˉ lamɨ˜ ta˜ dsiiˉ e lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ nilɨˈiáangˋ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iáangˋ dsiˋ jnea˜. Jo̱ mɨ˜ cajméˈˉe e jiˋ laˈuii˜ do quíiˉnaˈ, eáamˊ guiing˜ dsiiˉ uii˜ quíiˉnaˈ jo̱guɨ jmóoˋbaa fɨˈíˆ cajo̱, co̱ˈ jɨˋguɨ cartɨˊ quɨ́ˈˉbaa. Jo̱ dsʉˈ jaˋ cajméˈˉe e jiˋ do quíiˉnaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijmijiuungˇ óoˊnaˈ, dsʉco̱ˈ cajméˈˉe e jiˋ do e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ jial tíiˊ eáangˊ ˈneáanˋn ˈnʉ́ˈˋ.

Mɨ˜ cajméeˋ Paaˉ féngˈˊ dsíirˊ uii˜ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ caˈléeˊ

Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ nɨcacuøˊ fɨˈíˆ dsíiˊ do, o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jnea˜ dseaˋ nɨcacuøˈrˊ fɨˈíˆ, co̱ˈ lajo̱b ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, lɨfaˈ jiʉ˜guɨjiʉ. Jo̱ fáˈˉa jiʉ˜guɨjiʉ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaˋ nilíingˉnaˈ fɨˈíˆ e eáangˊ. Jo̱ e iihuɨ́ɨˊ e nɨcacuǿøˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈléeˊ do uii˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e gaˋ e cajméerˋ do, jo̱baˈ lɨ́ngˉ jnea˜ e nɨtébˈˋ jí̱i̱ˈ˜ lajo̱. Jo̱ lana lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ íingˆnaˈ dseeˉ quiábˈˉ i̱ dseaˋ do, jo̱guɨ e nijmitíiˈ˜naˈ dsíirˊ cajo̱. Jo̱ lajo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ e dseángˈˉ nitʉ́rˋ conguiaˊ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨsiñˈˊ uíiˈ˜ e eáangˊ lɨjiuung˜ dsíirˊ. Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ e nijmɨta˜naˈ dsíiˊ i̱ dseaˋ do e ˈneámˉbɨˈr lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lamɨ˜ jmooˋnaˈ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ nɨcaguiéemˈ˜baa jiˋ quíiˉnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ e júuˆ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨñiiˉ jo̱guɨ nilɨta˜ dsiiˉ su dseángˈˉ lajangˈˆ guiaˊ óoˊnaˈ e nijméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ júuˆ e liúunˈ˜n ˈnʉ́ˈˋ. 10 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ niˈíing˜naˈ dseeˉ quiáˈˉ do, lajo̱b nijmee˜ jnea˜ cajo̱, co̱ˈ niˈíim˜baa dseeˉ quiáˈrˉ song seaˋ uiing˜ e nijmee˜e lajo̱. Jo̱ nijmee˜e lajo̱ uíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ tíiˊ ni˜ quiáˈˉ e jo̱. 11 Jo̱ jmóoˋo lajo̱ e laco̱ˈ jaˋ dseáangˈ˜ e nijmɨˈóoˈ˜ jneaa˜aaˈ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás, co̱ˈ nɨne˜baaˈ guiʉ́ˉ jial lɨ́ɨˊ ta˜ quiáˈrˉ.

Jaˋ iáangˋ dsíiˊ Paaˉ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ Troas

12 Jo̱ e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, e ie˜ mɨ˜ caguiéˉe fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Troas e quiáˈˉ e niguiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ eáamˊ calɨseáˋ fɨˊ quiéˉe e nijmee˜e lajo̱. 13 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ caguiéˉe fɨˊ jo̱, jaˋ iáangˋ dsiiˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e jaˋ cadsénˈˋn i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Tito. Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ, ladsifɨˊ lajo̱b caˈɨ́ˈˉɨ júuˆ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱, jo̱ cangóˉo fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia.

Jial lɨ́ˈˉnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ

14 Jo̱ e˜guɨ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ e contøøngˉ lɨ́ˈˉnaaˈ doñiˊ eeˋ dsijéeˊ quíˉiiˈ, jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ e niˈˊ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ e júuˆ quiáˈrˉ do niˈˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ lafaˈ co̱o̱ˋ e jloˈˆ jmeafɨɨˋ. 15 Dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ jmeafɨɨˋ e jloˈˆ e guilíˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e jo̱baˈ e lafaˈ niˈˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨlaangˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ jo̱guɨ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨteáangˈ˜ fɨˊ ngolíingˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ. 16 Jo̱ e jmeaˋ e ɨ́ɨˋ do lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ e jmeasɨɨˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨteáangˈ˜ fɨˊ ngolíingˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ. Jo̱ dsʉˈ co̱o̱ˋ e jloˈˆ jmeafɨɨˋ lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨsɨlaangˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ, co̱ˈ íˋbingˈ nɨteáangˈ˜ fɨˊ ngolíingˋ fɨˊ lɨ˜ nilɨseeiñˋ lata˜. Jo̱ ¿i̱˜ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ nijméˉ e ta˜ jo̱? 17 Jo̱ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ nijméˉ lajo̱ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ e lɨˈrˋ cuuˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmooˋ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ. Dsʉˈ lɨfaˈ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ lɨˊ ngɨˋnaaˈ guiaˋnaaˈ júuˆ e co̱o̱bˋ ɨˊ dsiˋnaaˈ, jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ tíiˊ nir˜ e jmooˉnaaˈ lajo̱, co̱ˈ íˋbre dseaˋ casíiñˋ jneaˈˆ e jmooˉnaaˈ e ta˜ jo̱ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes