A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈˊ Paaˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnɨ́ɨngˋ írˋ

10  Jnea˜ Paaˉ, jo̱ lana mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ jo̱guɨ i̱ eáangˊ guiúngˉ. Jo̱ seemˋ dseaˋ i̱ féˈˋ e mɨ˜ táangˋ jnea˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ e júungˆ, jo̱guɨ mɨ˜ táanˋn lɨ˜ huí̱i̱ˉ, lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ teábˋ dsíiˊ féˈˋ júuˆ iiˋ. Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ e mɨ˜ niguiéeˊe e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, jaˋ jméeˆnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jaˋ dseengˋ e laco̱ˈ jaˋ nijmee˜e iiˋ júuˆ quiéˉe có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ɨˊ dsiiˉ e nijmee˜e có̱o̱ˈ˜ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ ˈnɨ́ɨngˋ jneaˈˆ e jmooˉnaaˈ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ˋ dsiˋnaaˈ yee˜naaˈ. Jo̱ e jáˈˉ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ dsʉˈ jaˋ jmáangˈ˜naaˈ ta˜ jaléˈˋ e tɨɨngˋ ngángˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ nilíˈˆnaaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ jneaˈˆ jaˋ jmáangˈ˜naaˈ ta˜ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jmáiñˈˋ ta˜ mɨ˜ ˈníˈˋ níingˉ rúiñˈˋ. Co̱ˈ jneaˈˆ jmáangˈ˜naaˈ ta˜ bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ e jo̱baˈ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ niˈíingˉ jaléˈˋ e jnɨ́ɨngˊ quiáˈˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ e bíˋ ˈgøngˈˊ dobaˈ niˈíing˜naaˈ jaléˈˋ e ˈnɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ niˈíing˜naaˈ cajo̱ jaléˈˋ júuˆ róoˉ e jaˋ cuøˊ fɨˊ e nilɨñiˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱guɨ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ, fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ guiaˋnaaˈ e jo̱ e laco̱ˈ nijméˉ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ nɨjmooˋ ˈnʉ́ˈˋ nʉ́ʉˈ˜naˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ song lajeeˇ jo̱ seemˋbɨ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ jmooˋ lajo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ néebˊ guiʉ́ˉ quíˉnaaˈ e nicuǿˈˉnaaˈ iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, mɨ˜ eeˋgo̱ jǿøˉnaˈ, lɨco̱ˈ jǿøˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ jnéengˉ, dsʉˈ jaˋ ca̱ˋnaˈ cuente jial dseángˈˆ lɨ́ɨˊ. Jo̱ song i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ óoˊnaˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ ñiˊbaˈ e dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ lɨ́ɨngˊ jneaˈˆ cajo̱. Jo̱ nañiˊ faˈ cangɨɨ˜bɨjiʉ e féˈˋnaaˈ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ e ta˜ e ooˉnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dsʉˈ jaˋ jmóoˋo ɨˈˋ lɨ́ɨnˉn uíiˈ˜ e nɨcajméeˋe lajo̱. Dsʉco̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ nɨcacuøˈˊ jneaˈˆ e ta˜ e ooˉnaaˈ la e laco̱ˈ nijmóˆnaaˈ e ˈnʉ́ˈˋ teáˋguɨ nisíngˈˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ o̱ˈ laco̱ˈ e niquɨngˈˆtu̱ˈ tu̱cangˈˊnaˈ fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ. Jo̱ jaˋ iin˜n e ɨ́ˆ óoˊnaˈ e lɨco̱ˈ fǿnˈˉn ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmoˈˊo fɨˊ ni˜ jiˋ quiéˉe. 10 Jo̱ seemˋ i̱ féˈˋ e eáamˊ iiˋ jo̱guɨ huɨ́ɨˊ jaléˈˋ júuˆ e tó̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiéˉe, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ táanˋn jee˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, jaˋ eeˋ tíiˊi jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, jo̱guɨ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ jmɨˈgóˋ dseaˋ jnea˜ mɨ˜ fáˈˉa. 11 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ lajo̱ ˈnéˉ e ñiˊbre e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨ́ɨngˊ jneaˈˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈˋnaaˈ fɨˊ ni˜ jiˋ lajeeˇ se̱e̱ˉnaaˈ huí̱i̱ˉ, dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊnaaˈ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ mɨ˜ niguiéeˊnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na.

12 Jo̱ e jábˈˉ e jaˋ teáˋ dsiˋnaaˈ e nicøøngˇ yee˜naaˈ conrøøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmooˋ ta˜ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜. Co̱ˈ í̱i̱bˊ jmángˈˋ yaang˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmooˋ ta˜ lajo̱ mɨ˜ guiéengˋ íˈˋ laˈóˈˋ yaaiñ˜ jo̱guɨ mɨ˜ cǿøngˋ rúiñˈˋ conrøøˋ quiáˈˉ jial lɨ́ɨiñˊ lajaangˋ lajaaiñˋ. 13 Jo̱ dsʉˈ jneaˈˆ jaˋ nijmɨjløngˈˆ yee˜naaˈ lɨ́ɨˊguɨ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ sɨˈíˆ có̱o̱ˈ˜ e ta˜ e ooˉnaaˈ. Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quíˉnaaˈ jie˜ jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ catɨ́ɨˉnaaˈ e nijmóˆnaaˈ ta˜, jo̱ jee˜ jo̱ quíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ na fɨˊ Corinto. 14 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jneaˈˆ jaˋ cajméˉnaaˈ ta˜ lɨ˜ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ ie˜ lamɨ˜ calɨsé̱ˋnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Co̱ˈ jneab˜ dseaˋ laˈuii˜ i̱ cangoca̱˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. 15 Jo̱ jneaˈˆ jaˋ jmɨráangˆ yee˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ e nɨcajméeˋ dseaˋ jiéngˈˋ e jmooˉnaaˈ ta˜ lɨ˜ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ. Co̱ˈ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ lɨˊ sɨjeengˇnaaˈ e eáangˊguɨ nijmóˆnaaˈ ta˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ngóoˊ teáˋguɨ síngˈˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ nijmóˉnaaˈ lajo̱ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jie˜ jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ catɨ́ɨˉbaaˈ. 16 Jo̱guɨ jneaˈˆ sɨjeemˇbaaˈ cajo̱ e niguiáˆguɨ́ɨˈ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ e fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉguɨ eáangˊ laco̱ˈ neáangˊ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dsʉˈ jaˋ ii˜naaˈ nijmóˉnaaˈ lajo̱ fɨˊ lɨ˜ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ. Dsʉco̱ˈ jneaˈˆ jaˋ ii˜naaˈ faˈ nijmɨráangˉ yee˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ e nɨcajméeˋ dseaˋ jiéngˈˋ.

17 Jo̱guɨ song seengˋ dseaˋ i̱ iing˜ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e güɨjmifémˈˊbre Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ. 18 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ, i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ catɨ́ɨngˉ nilɨˈgooˋ, jo̱ o̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ lɨco̱ˈ féˈˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈrˉ ˈñiaˈrˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes