A A A A A
Bible Book List

2 Corintios 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

2 Corintios

Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ óoˋ ta˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ lajo̱b calɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Timoteo, jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ na fɨˊ Corinto. Jo̱guɨ cajo̱ catɨ́ɨmˉ e jiˋ la i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ latøøngˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Acaya. Jo̱ lana mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e güɨˈɨ́ˆbre güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ seengˋnaˈ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e caˈíngˈˋ Paaˉ

Jo̱ contøømˉ ˈnéˉ jmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquiáˈˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ íbˋ Tiquíˆiiˈ i̱ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ jneaa˜aaˈ jo̱guɨ íbˋ Fidiéeˇ i̱ jmitíiˈ˜ dsiˋnaaˈ mɨ˜ eeˋgo̱ huɨ́ɨngˊ dsijéeˊ quíˉiiˈ. Jo̱guɨ íbˋ dseaˋ i̱ jmitíiˈ˜ dsiˋnaaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨngˉnaaˈ; jo̱ jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ jneaa˜aaˈ cuǿøngˋ líˋ nijmitíiˈ˜naaˈ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ dsingɨ́ɨngˉ lajo̱; jo̱ jmooˉnaaˈ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúˈˋnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ. Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ eáangˊ íingˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱, laˈeáangˊ íbˋ, e eáangˊ lɨtíiˈ˜ dsiˋnaaˈ lana. Jo̱ jneaˈˆ dsingɨ́ɨngˉnaaˈ iihuɨ́ɨˊ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨtíiˈ˜ óoˊnaˈ jo̱guɨ uíiˈ˜ e guiaˋnaaˈ júuˆ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ quiáˈˉ jial nileángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ mɨ˜ jmitíiˈ˜ Fidiéeˇ dsiˋnaaˈ, jmóorˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨtíiˈ˜ óoˊnaˈ jo̱guɨ e laco̱ˈ téˈˋnaˈ e jaˋ nilɨtúngˉ óoˊnaˈ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la dsingɨ́ɨngˉ jneaˈˆ. Jo̱ guiʉ́bˉ nɨta˜ dsiˋnaaˈ cuaiñ˜ quíiˉnaˈ, co̱ˈ nɨne˜baaˈ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ íingˈ˜naˈ iihuɨ́ɨˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, jo̱guɨ lajo̱b cajo̱ nijmitíiˈ˜ Fidiéeˇ óoˊnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ.

Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, ii˜baaˈ e nijmiguiéngˈˊnaaˈ áaˊnaˈ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e cangongɨ́ɨˉ jneaˈˆ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia. Jo̱ eáamˊ huɨ́ɨngˊ jaléˈˋ e cangongɨ́ɨˉnaaˈ do e carˋ jí̱i̱ˈ˜ joˋ ˈgaˈˊ lɨˊ cateáˈˉnaaˈ, co̱ˈ jɨˋguɨ caˈɨ́ˋ dsiˋnaaˈ e joˋ niˈuǿˋnaaˈ e fɨˊ jo̱ e jí̱ˈˋnaaˈ. Jo̱ caˈɨ́ˋ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ nijngámˈˉ dseaˋ jneaˈˆ. Jo̱ dsʉˈ cangojéeˊ e jo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨlíˈˆnaaˈ e jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jmóˆnaaˈ yee˜naaˈ, dsʉco̱ˈ ˈnéˉ e nɨseáang˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ i̱ jɨˋguɨ jmijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜.

10 Jo̱ Fidiéebˇ dseaˋ caleáaiñˋ jneaˈˆ ie˜ jo̱ e laco̱ˈ jaˋ cajiʉ́ˈˋnaaˈ fɨˊ ni˜ ˈmóˆ, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ nileángˉguɨ jneaˈˆ lajeeˇ ngóoˊguɨjiʉ. Jo̱guɨ dseángˈˉ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ cajo̱ e dseángˈˉ nileámˉbɨr jneaˈˆ jee˜ ˈmóˆ 11 fɨng song jmɨcó̱o̱ˈˇ ˈnʉ́ˈˋ jneaˈˆ e nimɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quíˉnaaˈ. Jo̱guɨ song fɨ́ɨmˊbaˈ nimɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quíˉnaaˈ, jo̱baˈ fɨ́ɨmˊbaˈ cajo̱ nicuǿˈˉnaˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ.

Jialɨˈˊ jaˋ cangóˉ Paaˉ fɨˊ Corinto

12 Jo̱ seabˋ co̱o̱ˋ uiing˜ e iáangˋ dsiˋnaaˈ, jo̱ e jo̱ uíiˈ˜ e nɨcalɨlíˈˆnaaˈ e dseángˈˉ guiʉ́bˉ nɨcaˈeeˉnaaˈ, jo̱guɨ líˈˆ dsiiˉ e eáangˊguɨ nɨcajméˆnaaˈ lajo̱ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱b jmooˉnaaˈ, dsʉˈ o̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e tɨɨngˋnaaˈ ngángˈˋnaaˈ yee˜baaˈ, co̱ˈ lɨ́ɨˊnaaˈ lajo̱ dsʉˈ uíiˈ˜ e lajo̱ nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáaiñˋ jneaˈˆ. 13 Jo̱guɨ fɨˊ ni˜ jaléˈˋ jiˋ e nɨcasiing˜naaˈ quíiˉnaˈ, jaˋ mɨˊ cajméeˈ˜naaˈ júuˆ e jiéˈˋ e laco̱ˈ huɨ́ɨngˊ ngángˈˋnaˈ o̱si e niˈɨ́ˆnaˈ. Jo̱ sɨjeenˇ e dseángˈˉ ningámˈˋbaˈ røøˋ 14 lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la nɨcangámˈˋjiʉˈ lɨ˜ lɨɨng˜ e mɨ˜ nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ nilɨˈiáangˋ óoˊnaˈ cuaiñ˜ quíˉ jneaˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jneaˈˆ nilɨˈiáangˋ dsiˋnaaˈ cuaiñ˜ quíiˉnaˈ.

15 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nɨta˜ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ nɨcaˈɨ́ˋ dsiiˉ e jangˈˉ nii˜baa e niˈee˜e ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ e nitɨˊ tú̱ˉ ya̱ˈˊ. 16 Co̱ˈ lamɨ˜ sɨˈíˆ ɨˊ dsiiˉ e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ e ngóoˊo fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia, jo̱guɨ e niˈeeˇtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ niquɨngˈˉtú̱u̱ fɨˊ jo̱, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉe lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ e ngóoˊo fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea. 17 Jo̱ ¿su ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ óoˊnaˈ e mɨ˜ caˈɨ́ˋ dsiiˉ e nijmee˜e lajo̱, jaˋ caˈɨ́ˋ dsiiˉ dseángˈˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ? U̱˜, o̱ˈ lajo̱. Co̱ˈ jnea˜ jaˋ jmóoˋo e tú̱ˉ neáangˊ dsiiˉ mɨ˜ eeˋgo̱ jmóoˋo, co̱ˈ jaˋ fáˈˉa e nijmee˜e mɨ˜ ɨˊ dsiiˉ e jaˋ nijmee˜e. 18 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmiti˜ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ, lajo̱b jmooˋ jneaˈˆ cajo̱, co̱ˈ jaˋ síiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e nijmóˆnaaˈ jo̱guɨ mɨ˜ ngoyúungˈ˜ jo̱, jaˋ nijmóˆnaaˈ. 19 Jo̱ jnea˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Timoteo jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ Silvano guiaˋnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús i̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ. Jo̱ Fíiˋnaaˈ Jesús jaˋ tú̱ˉ neáangˊ dsíirˊ, co̱ˈ mɨ˜ jíñˈˉ eeˋgo̱ nijmérˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ jmóoˋbre. 20 Co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do e lɨti˜ lajaléˈˋ júuˆ e cuøˊ Fidiéeˇ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ mɨ˜ jmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ, féˈˋnaaˈ “Lajo̱b nilíˋ” laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Jesús. 21 Jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ nɨcajméeˋ e teáˋ té̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ íˋbɨ cajo̱ i̱ nɨcaguíngˈˋ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ lana nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 22 Jo̱guɨ Fidiéeˇbɨ cajo̱ dseaˋ nɨcajméerˋ e li˜ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ. Co̱ˈ e Jmɨguíˋ do lɨ́ɨˊ ˈnángˈˋ quiáˈˉ e catɨ́ɨngˉ niˈíingˈ˜naaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

23 Jo̱ dsʉˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ tíiˊ nir˜ e ñirˊ e˜ uiing˜ quiáˈˉ e jaˋ mɨˊ calɨ́ˉ e ninii˜i fɨˊ na fɨˊ Corinto lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ lamɨ˜ ɨˊ dsiiˉ. Jo̱ nɨcalɨ́ˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaˋ lamɨ˜ iin˜n e nilíingˉtu̱ˈ fɨˈíˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e sɨˈíˆ e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ. 24 Co̱ˈ jneaˈˆ jaˋ ii˜naaˈ e niquiʉ́ˈˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ e nijáˈˉ líingˋnaˈ laguidseaangˉ jaléˈˋ e jáˈˉ lɨ́ɨˋ jneaˈˆ, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ teábˋ teáangˉnaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ jneaˈˆ lɨco̱ˈ ii˜naaˈ e nijmɨcó̱o̱ˈˇnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ jial nilɨseengˋnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes