Add parallel Print Page Options

Amale tuˈnt taakˈen Dios chin cwel byeta, pero min chin xyutˈena tiˈj, cuma ktzkiˈn oj tbaj twiˈ kxumlal, kcaman jun acˈaj kxumlal. Cjawel bint, yaaˈn cyuˈn xjal, sino tuˈn Dios, bix cˈajbel te junx maj tuj cyaˈj. Tej tiˈj lux koˈ etoˈ tuj kxumlal te jaˈlewe, nim qˈuixcˈaj at kiˈj. Juˈ tzunj kaj tuˈn kocx tuj juntl kxumlal acˈaj tuj cyaˈj. Jaxxixte ko oquel tuj jun acˈaj kxumlal, tuˈntzen yaaˈn ẍbikl kanem. Tej tiˈj lux kxumlal at jaˈlewe, nim qˈuixcˈaj niyˈx tuˈn, bix nim bisbajil toc kiˈj. Pero amale atet qˈuixcˈaj, ja te kaj, yaaˈn tuˈn kcyim, sino tuˈn kocx tuj juntl kxumlal acˈaj. Kaj tuˈn toc jmiˈn baj te t‑xel jpjel. Ja te Dios o binchante ke tuˈn at juntl acˈaj kxumlal, bix o tzaj tkˈoˈnxin Espíritu Santo tuˈn tten kuya, te techel il tiˈj cbinel tuˈnxin tuˈn at acˈaj kxumlal te junx maj.

Juˈ tzunj, key hermano, ma cywix ncˈuˈja. Ntzkiˈna ntiinxa tuya kxumlal te jaˈlewe, bix minaˈx npona tuya Kaaw. Amale minaˈxet toc ncyeˈyena twitzxin, pero cnlaˈya twitzxin tuˈnj o tzˈoc ke ncˈuˈja tiˈ Dios. N‑el nniˈya tiˈj ti pjel wiˈja, bix nchin ayona tuˈn wexa tuj nxumlala at jaˈlewe, tuˈntzen npona tuya Kaaw. Juˈ tzunj waja tuˈn wela baˈn tuj twitz Kaaw. Katzenle tuˈnj taakˈen Kaaw chin cymela, bix ka min, pero cˈoquelx wipena tiˈj tuˈn wela baˈn tuj twitzxin, 10 cuma cykilca ke ocslal ko pomel twitz Cristo laˈ alcye jun kˈij, tuˈntzen toc tcyeˈyenxin cykilcaj e bint kuˈn twitz txˈotxˈ. Ka baˈn e bint kuˈn, kcaman jun kcotz tiˈj. Pero ka min e bint baˈn kuˈn, cxeˈl kxooˈn kcotz.

Nkbaˈn Pablo cye xjal tuˈn tbint cyten tuya Dios

11 N‑el nniˈya tiˈj cˈoquel tcyeˈyen Kaaw ti tten in akˈanana tuj taakˈenxin. Juˈ tzunj nimxix cnnimiya, bix juˈ tzunj n‑oc wipena tiˈj tuˈn tcub cyiˈ xjal tuˈn cyocslan tiˈj Cristo. Ttzkiˈn Dios nchin kˈumena tyol tuj tumelxix, bix nuket juˈx cyey tzˈelxit cyniˈya tiˈj nchin kˈumena tyolxin tuj tumel. 12 Nxiˈ nkbaˈna nchin akˈanana tuj tumel, yaaˈn te nimbil wiiba cywitza, sino nxiˈ nkbaˈna tuˈntzen baˈn cyyola wiˈja cyej xjal nchi binchan taakˈen Dios, yaaˈn tuˈn cyajxix chi ajben te Dios tuya cykil cyanem, sino nuk te cycyeˈybil xjal. 13 Yal weya, jnbint wuˈna yaaˈn tuˈn toc cyniman xjal nbiˈya. Ka nchin txˈujta tuj cywitza, pero nuk tuˈn wajbela te Dios. Bix ka nxiˈ nkˈumena tuj ttxolan, tetzen tajbel te cyey. Pero mintiiˈ nbint wuˈna tet weya cˈabel. 14 Tuˈnj o tbincha Cristo wiˈja, waja tuˈn nxiˈ lpeya tiˈj ti tten tuˈnxin, bix yaaˈn te tajbel weya. N‑el kniyˈ tiˈj tuˈnj oc kˈakˈen tcˈuˈjxin kiˈj, e cyimxin tiˈ kil. E cyimxin te kxel. Juˈ tzunj n‑el kniyˈ tiˈj tisen e cyim cykilca koˈ tuyaxin. 15 E cyimtzen Cristo tiˈ cykilca koˈ tuˈntzen miˈn txiˈ kjyoˈntl nuk tikˈch te kex, sino tuˈntzen kajben tej xjal e cyim te kxel bix e jatz itzˈjxin tuj cyamecy tuˈntzen ttzaj tkˈoˈnxin kchunkˈlal te junx maj.

16 Ya miˈntl chin jyona jwexa wajbila, sino nuk jaj tajbil Cristo. Juˈ tzunj oj toc ncyeˈyena cynaabl xjal, ya miˈn chin octla te mlolte cynaabl tisenj tej yaaˈn ocslal kena. Tej yaaˈn ocslal kena, tuj nwitza mintiiˈ tajbel Cristo, pero jaˈlewe min cub nbisetla juˈwa. 17 Ka at tmojbabl tiib jun xjal tuya Cristo, attzen jun acˈaj tnaabl. Ya mintl nxiˈ lpe tiˈj tnaabl te ootxa, cuma ya kˈiˈntl jun tnaabl acˈaj tuˈn. 18 Cykilcaj lu jatzen jun t‑xtalbil Dios kibaj. Nejl aj kˈoj koˈ tiˈ Dios, pero jax Dios e binchante tuˈn tcyim Cristo twitz cruz, tuˈntzen tbaj tilel kkˈoj tuya Dios. Bix o tzaj tkˈoˈn Dios jwaakˈena te kˈumlte cye cykil xjal tuˈntzen tweˈ jcykˈoj tuya Dios. 19 Nxiˈ nkˈumena Dios e binchante o tzˈoc Cristo tuj castiwa nuk tiˈ cyil xjal. Nuk tuˈnj tcyimlen Cristo tiˈ cyil xjal o bint tuˈn Dios tuˈn tel ttzakpiˈn ke xjal tuj castiwa. Jwaakˈena o tzaj tkˈoˈn Dios, jaj tuˈn t‑xiˈ nkˈumena ja yol lu cye xjal. 20 Juˈ tzunj inayena jun t‑xel Cristo. Tuˈn nyola, Dios ncubsan twitz cye cykil xjal tuˈn cyoc tuyaxin. Inayena, t‑xel Cristo, nchin kbaˈna cye xjal: “Tuˈnxit tweˈ cykˈoja tuya Dios,” ntz̈i. 21 Kaaw Jesús mintiiˈ texin til. Pero ja Dios aj kˈonte cykil kil tibaj Jesús bix o penayinxin te kxel, tuˈntzen jiquen koˈ twitz Dios oj at kmojbabl kiib tuya Jesús.