Add parallel Print Page Options

Juˈ tzunj, key hermano, tuˈn t‑xtalbil Dios wibaja, o wiikˈa waakˈena te kˈumlte tpocbal j‑acˈaj ttrat Dios, bix juˈ tzunj miˈn chin xyutˈena tuj waakˈena. Min tzaj nchˈixewa oj nchin kˈumena tiˈj acˈaj trat, cuma min cub nsbuˈna ke xjal, bix min nchin kˈumena tyol Dios tuˈn tel wiiˈna cypwak xjal, tisen nbint cyuˈn kej xjal nchi yolen nuk ten cyuˈn. Twitz Dios bix twitz cykilca xjal nxiˈ nkˈumena nuk alcyej jaxxix, tuˈntzen tchicˈajax jiquenxix kena. Yal kej xjal min tzˈel cyniyˈ tiˈj nxiˈ nkˈumena, ejeeˈ tzunja ncheˈx tuj kˈakˈ. At jun potzbil tcub tibaj cynaabl. Jaj taaw il ncawen twitz txˈotxˈ jaˈlewe ncub tmos̈en cynaabl kej xjal yaaˈn ocslal, tuˈntzen miˈn tzˈel cyniyˈ tiˈj tpocbal jxin Cristo jawnex, jxin nyeecˈan ke tiiˈn Dios, cuma jaxin juniyˈ tuya Dios. Yaaˈn wiˈja jnxiˈ nkˈumena, sino tiˈj Kaaw Cristo Jesús. Ntiina tzalu nuk tuˈn wajbeˈna cyey tuˈn wajbeˈna te Jesús. Tuj tneel, tej nuk klolj taˈ twitz txˈotxˈ, e xiˈ tkbaˈn Dios, “Tuˈnxit ttxakan spiˈyen,” tz̈i Dios. Tisen e cub naj klolj tej tul txakpaj spiˈyen jatxe ootxa, juˈxsen qˈuelelj klolj twitz knaabl jaˈlewe oj ttzaj tonen Dios ejooˈ tuˈn tel kniyˈ tiˈj. Bix oj tel kniyˈ tiˈj jawnexte Cristo, otktzen tzˈel kniyˈ tiˈj jaxse jawnex Kman Dios, cuma ja Cristo yecˈbil te ke ti tten Dios. Tuˈn tzunja nchin kˈumen weya tiˈ Cristo.

Il tiˈj tuˈn toc ke kcˈuˈj tiˈ Dios

Yal weya, juˈ kena nuk tisen jun wicyˈil ajnintz bix yaaˈn cyiw bix ncub pax. Pero tuj wicyˈil at kˈinemal, bix juˈxsen weya kˈiˈn jun nintzaj wuˈna. Jaj tpocbalj Cristo. Jwipemal tuˈn tbint taakˈen Dios yaaˈn weya, sino te Dios, tuˈntzen tchicˈajax yaaˈn inayena at wipemala tuˈn tbint taakˈen Dios, sino ja te Dios at nimxsen tipemal tuˈn tbint taakˈen wuˈna. Jaxte at nim wik qˈuixcˈaj n‑oc weya, pero Dios n‑onen wiˈja tuˈn miˈn xcye wibaja. Bix juˈx min tzˈel nniˈya tiˈj tiken nuk tikˈch nbaj wiˈja, pero min nbaj ncˈuˈja tuj waakˈena. Bix juˈx nim nchi oc lpe xjal wiˈja te yasl te weya, pero Dios min o cyaj tcyeˈyen inayena. Bix juˈx ma chin iyˈ tzˈaka cyuˈn kˈojlel wiˈja, pero lux kena iˈtza. 10 Jaca kˈij niyˈx qˈuixcˈaj tuˈn nxumlala tuj taakˈen Jesús, tuˈntzen toc cycyeˈyen xjal yaaˈn jawnex kena, tuˈntzen yaaˈn jweya nbi cjawel cyniman, sino tuˈntzen cyjyon cychunkˈlal tzin tkˈoˈn Jesús. 11 Loˈj tzunj iˈtzx kena, jaca kˈij at xjal cyaj tuˈn ncub byeta tuˈnj taakˈen Jesús. Niyˈx wuˈna juˈwa tuˈntzen tcnet cyuˈn xjal jcychunkˈlal tzin tkˈoˈn Jesús. 12 Tuˈnj o tziyˈx qˈuixcˈaj wuˈna juˈwa tuj waakˈena, o cnet cyuˈna cychunkˈlala te junx maj.

13 Pero n‑octzen ke ncˈuˈja tiˈ Dios. Inayena tisenj xjal e tkba cyjulu tuj tyol Dios jatxe ootxa: “‘E xiˈ wocslaˈna, bix juˈ tzunj e xiˈ nkˈumena jaj tpocbal j‑e wocslaya,’ tz̈i jun xjal,” tz̈i tyol Dios. Jax juˈx weya o txiˈ wocslaˈna. Juˈ tzunj jax nxiˈ nkˈumena jaj e wocslaya. 14 Ntzkiˈna Dios cjawel itzˈjsante ke ocslal tuj cyamecy, cuma ntzkiˈna o jatz titzˈjsaˈn Dios ja Kaaw Jesús tuj cyamecy. Cjawel tiiˈn Dios inayena cyuyey tuˈn kpon jaaˈ taˈxin. 15 Juˈ tzunj cykilca qˈuixcˈaj n‑oc wiˈja tzin npaˈna. Bix tzin npaˈna te cyey, tuˈntzen at t‑xtalbil Dios cyibaja. Ka at nim xjal ccyiikˈel t‑xtalbil Dios, jax nim xjal cxeˈl kˈonte chjonte te Dios, tuˈntzen tjaw nimset tbi Dios mas.

16 O tzˈel nniˈya tiˈj ko jawel itzˈj tuj cyamecy. Juˈ tzunj min chin xyutˈena tuj waakˈena. Amale bajnent baj tipen nxumlala tuˈnj cykilca n‑oc wiˈja, pero jax jaca kˈij ncywix ncˈuˈja. 17 Tej niyˈx tuˈn nxumlala jaˈlewe yaaˈn nimxix te ja twitzj ncotza cncamela laˈ alcye jun kˈij tuˈnj qˈuixcˈaj niyˈx wuˈna tuj taakˈen Cristo. Jqˈuixcˈaj niyˈx tuˈn nxumlala jaˈlewe pjel tilel, pero tbaneyil j‑acˈaj nchunkˈlal mintiiˈ tbajlel. 18 Juˈ tzunj min tzˈoc nkˈon wiiba tiˈj chicˈaj, cuma pjel laˈ alcye jun kˈij, sino juˈ n‑oc nkˈon wiiba tiˈj minaˈx tchicˈajax, cuma ctemel te junx maj.