Add parallel Print Page Options

Juˈ tzunj, key hermano, min in iˈya cyeyˈlte cyey, cuma nuket in iˈya cyxola, otle chi oc wilena, bix e cyajet lokey tuj bis tuˈn nyola. Pero nuket e cyajkey tuj bis tuˈn nyola, ¿altzen baˈn ttzaj kˈukbante ncˈuˈja? Mintlen‑al. Juˈ tzunj e xaˈ nsmaˈna wuˈja cyey nejl. E wajbeˈya tuˈn tcyaj cykˈoˈna cykilj kaˈ nbint cyuˈna looj mitknaˈx npona cyxola, tuˈntzen ntzalaja cyiˈja, yaaˈn tuˈn nbisena cyiˈja. Tuj nwitza junelne taˈ cyyola wuyena nuket min chin tzalaja cyiˈja, jax mlay chi tzalaja wiˈja. Tej t‑xiˈ nsmaˈna wuˈja cyuyey, e tzaj chˈin nbisa bix e xiˈ wokˈjeˈna, cuma il tiˈj oc wilenkey. Pero min e wajbeˈya tuˈn cybisena. Nuk e wajbeˈya tuˈn t‑xiˈ nyeecˈana nim tkˈakˈbil ncˈuˈja cyiˈja. Juˈ tzunj min in pona cyxola tisenj otk cub nnincˈuˈna.

Il tiˈj tuˈn tcub cynajsaˈna jtil jun ocslal bix tuˈn t‑xiˈ cycyiwsaˈna tcˈuˈj

Ja tzunj ocslal cyxola e tbincha jun kaˈ, o tzaj chˈin nbisa tiˈj. Pero yaaˈn nuk te weya ja bis lu, sino mas nim te cyey. Pero min txiˈ nkbaˈna ka cykilca key e bisenkey tiˈj, cuma kape yaaˈn jax. Tnimal cybaja e cyajbey tuˈn tcub tuj castiwa. Pero ma tzul til tuj tcˈuˈj tcublen tuj castiwa, bix nim tken tcastiwa e cub. Matzen pon tumel tuˈntzen tbaj tilel jtil ocslal cyuˈna, tuˈntzen t‑xiˈ cycyiwsaˈna tcˈuˈj. Katzen tzinx n‑oc cykˈoˈna tuj castiwa, cweltzen tbisenxin tiˈj ka min cub cynajsaˈna tilxin tej tcyaj tkˈoˈnxin tilxin, bix jacˈa tuˈn tbisxin miˈn tzˈajbentlxin tuj taakˈen Dios. Juˈ tzunj nchin cubsana nwitza cyey tuˈn tcub cynajsaˈna tilxin, tuˈntzen t‑xiˈ cyyeecˈana tkˈakˈbil cycˈuˈja texin. Nejl e xiˈ nsmaˈna wuˈja cyey, tuˈn tcub cykˈoˈna j‑ocslal aj il tuj castiwa. Pero e xiˈ nkˈumena juˈwa nuk tuˈn tel nniˈya tiˈj ka nbint cyuˈna cykilcaj ti nxiˈ nkbaˈna cyey. 10 O tzˈel nniˈya tiˈj o cybiy nyola. Pero jaˈlewe, katzen cwel cynajsaˈna j‑ocslal aj il, jax juˈx weya. Amale yaaˈnt wiˈja oca tbinchaˈn il, ttzkiˈn Cristo o cub nnajsaˈna. O bint wuˈna juˈwa te jun yecˈbil te cyey. 11 Ka min knajsa j‑ocslal aj il, taaw iltzen ke ccamal kiˈj. N‑el kniyˈ tiˈj taj taaw il tuˈn tcub tyaaˈn ejooˈ, tuˈntzen kcub xitj.

Tej tpon Pablo tuj tnom te Troas

12 Tejtzen npona tuj tnom te Troas te kˈumlte tpocbal Cristo, at nim amleˈn wiˈja tuˈn wajbeˈna tuj taakˈen Kaaw. 13 Pero mix e binne wakˈanana baˈn jatzewe, cuma min otk pon Hermano Tito tuj Troas tuya cypocbala tiiˈn eteˈy. Juˈ tzunj ajkelen ncˈuˈja, bix e cyaj nkˈoˈna ke ocslal te Troas tuˈn wula tuj Macedonia te jyolte.

Ncub tiˈ il kuˈn nuk tuˈn Cristo

14 Pero amale ajkelet ncˈuˈja, bix nxiˈ nkˈoˈna chjonte te Dios. Tuˈnj nmojbabl wiiba tuya Cristo, at woclena tuya Dios oj tcamanxin tiˈj cykilca nkˈoj tiˈjxin. Bix tisen n‑el pax tcˈoˈcjel jun tiiˈ tuj cykˈiˈk, juˈtzen o takˈ Dios weya tuˈn t‑xiˈ nkˈumena tpocbal Cristo jaaˈ nchin poniya, 15 bix baˈnxsen tuj twitz Dios oj t‑xiˈ nkˈumena juˈwa. Tisen jun cˈocˈsbil n‑el pax tcˈoˈcjel tzin cynaˈn xjal, juˈtzen japenina oj nxiˈ nkˈumena ja yol lu tiˈj Cristo cyekej chi ocslalte nyola bix chi cletel tuj cyil, bix ja tzunkej qˈuelel cyiiqˈuen chi xeˈl tuj il. 16 Kej n‑el cyiiqˈuen nyola, tzin cynaˈn tisen t‑xewel anem, cuma tzin techlaˈn te cyamecyke. Pero kej nchi ocslan tiˈ nyola, tisentzen cˈoˈcj tuj cywitz.

¿Altzen baˈn tbint jun nintzaj akˈuntl tuˈn juˈwa? Tuj twitz juun cyey mlay bint wuˈna. Pero yaaˈn jax cyuˈn, 17 cuma yaaˈn juˈ kena tisen juntl wik xjal nchi akˈanan tiˈ tyol Dios nuk tuˈn pwak cyuˈn. Jwaakˈena nbint wuˈna o tzaj tkˈoˈn Dios weya, bix nbint wuˈna, yaaˈn nuk tuˈn pwak wuˈna, sino jaxxix nchin kˈumena tyol Dios bix tuya tipemal Cristo, cuma Dios cyeyˈlte weya laˈ ka baˈn nbint taakˈenxin wuˈna bix ka min.

Bible Gateway Sponsors