Add parallel Print Page Options

JCABˈ WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUILAK YAK AJ CORINTO

Titaksaj rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

In Pablo, in jtakoˈn Kakaj Jesucristo jwiˈl jilon raj Kakaj Dios chwij. In pach Timoteo ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tikatakbˈi man wuj ri pi awechak, atak jun kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri watak Corinto y pi rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak lak luwar re Acaya. Chikaj chi Kakaj Dios pach Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak, atak juntir.

Ri cˈax ri xtij Pablo

Kanimirsajtak jkˈij jDios y jkaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Riˈ Kakaj Dios li ri tiiliw cˈur jwichak cristian y tiyeˈw jcowil ranmak. Riˈ Kakaj Dios li tiyeˈw jcowil kamn cuando tikatijtak cˈax pire ojcwin tikayeˈtak jcowil ranmak yak ri tijtijtak cˈax chapcaˈ jcowirsaj kanm oj xan Kakaj Dios. Jilon chapcaˈ Kakaj Jesucristo xtijaˈ subˈlaj cˈax, jilon oj tikatijaˈ subˈlaj cˈax, pero cuando tikatij subˈlaj cˈax, Kakaj Dios subˈlaj tijcowirsaj kanm jwiˈl Kakaj Jesucristo. Cuando oj tikatij cˈax, pirechiˈ tijcowirsaj awanmak y pirechiˈ atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak. Y cuando tiyeˈsaj jcowil kanm oj jwiˈl Kakaj Dios, pirechiˈ tijyeˈ jcowil awanmak pire taˈ taquibˈaj awanmak chi jcuyic subˈlaj cˈax ri tatijtak chapcaˈ ri tijin tikatij oj. Tzˈetel tzˈet wiˈ jun jcubˈarbˈ kachˈol chawijak y taˈ tikaquibˈaj kanm chawijak jwiˈl atakaˈ jun tijin tatijtak cˈax chikij y atakaˈ jun tataˈtak jcowil awanmak ri tijyeˈ Kakaj Dios.

Atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, oj taˈ chikaj chi maˈ tawetemajtak juntir cˈax ri xkatij lak luwar re Asia. Subˈlaj cˈax xkatij taˈ chiquiˈ kachokˈbˈ chi jcuyic, jwiˈliˈli oj xkabˈij laj kanm chi claˈ ojcan camok. Jwiˈl subˈlaj cˈax ri xkatij, xkicˈaj laj kanm chi claˈ ojcamc. Jilonli cˈax xkatij pire maˈ tikacubˈaˈ kachˈol chikij oj kicˈan, riˈ rajwax tikacubˈaˈ kachˈol chirij Kakaj Dios ri ticˈastasan jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak. 10 Kakaj Dios xojjcolaˈn y ojna jcolna laj jkˈabˈ mak cˈax ri trantak chike cuando rajak ojjcamsajtak. Y cubˈuliˈ kachˈol chirij Kakaj Dios jwiˈl re tijtakejiˈ kacolic pire maˈ tibˈansaj cˈax chike. 11 Y wi atak atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chi katˈoˈic, jilonli wiˈ mas cristian ticˈomowantak re Kakaj Dios chirij juntir utzil ri bˈanal chike.

Ri quiek jwiˈl taˈ xeˈ Pablo Corinto

12 Oj wiˈ quiˈcotemal laj kanm, riˈ cuando tijbˈij kachomorsaˈn laj kanm chi tziyiˈ xkabˈan laj kacˈaslemal chijxoˈlak yak cristian y tziyiˈ xkabˈan cuando xojwaˈx aacˈlak. Juntir ri xkabˈan pi jcholajliˈn y tzˈetel tzˈetiˈ ri xkabˈij jwiˈl Kakaj Dios xojtˈoˈw, maˈ jwiˈl taˈ wiˈ mas kanoˈj xkabˈan jilonli, jwiˈliˈ xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chike. 13 Ri xintzˈibˈajbˈi chawechak li man wuj xike mak yoloj ri atcwintak chi jtaic jcholajl. In riˈ chwaj chi juntir mak yoloj ri tantzˈibˈajbˈic, tatatak jcholajl. 14 Y jwiˈl awetamakchak qˈuitjaˈ, cuando titaw kˈij tipe chic Kakaj Jesucristo ri Kajawl, atak subˈlaj atquiˈcottak chikij. Y jilon oj subˈlaj ojquiˈcotiˈ chawijak.

15 Cubˈuliˈ inchˈol chirij juntir li, jwiˈliˈli xinchomorsaj chi imbˈe nabˈe chi asolajcak pire tiwaˈx jun nimlaj utzil laj awanmak jwiˈl intaw jcaˈmul chi asolajcak. 16 Xinchomorsaj chi atkˈax insolajtak cuando imbˈe Macedonia y cuando inkˈajch Macedonia atkˈax insolajtak chic y jilonli atcwintakaˈ chi intˈoˈic riqˈui nen rajwax chwe laj imbˈe pire intaw Judea. 17 Y wi jilon inchomorsaˈn li, ma chomorsajtak laj awanmak chi taˈ xincwin chi jchomorsaj nen tambˈan o inchomorsaˈn ri ximbˈan jiˈkelon chapcaˈ jchomorsaˈn jun cristian, jwiˈl re cuando tijin tran jun jchomorsaˈn tijnaˈ tijbˈij: Tambˈanaˈn, ticheˈ.

Y ajrucˈreˈ tijbˈij chic taˈ tambˈan, ticheˈ.

Pero in maˈ jiˈtaˈlonli tambˈan. 18 Kes tzˈet Kakaj Dios taˈ tijqˈuex Jyolj ri tijbˈij, re retamiˈ chi oj kes tzˈetel tzˈet xkabˈijiˈ chawechak, 19 jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Jcˈajol Kakaj Dios ri tijin tikabˈij jtaquil chawechak in pach Silvano y Timoteo, taˈ ni jun bˈwelt tijqˈuex jnoˈj, taˈ jun rat tijbˈij tzˈet y jun rat chic tijbˈij taˈ tzˈet. Jwiˈl Kakaj Jesucristo riˈ saklaj tzij ri tipe riqˈui Kakaj Dios.

20 Juntir ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr tzˈetiˈ tijin titaw chiwch jwiˈl Kakaj Jesucristo. Jilonli jwiˈlke Kakaj Jesucristo tikabˈijtak, jiloniˈn, pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 21 Y riˈ Kakaj Dios tijin tiyeˈw jcowil kanm oj y atak pire taˈ tikaquibˈaj kanm chirij jwiˈl ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo y riˈ Kakaj Dios ojchaˈwinak. 22 Kakaj Dios xcojow ketal chi ojiˈ re y xyaˈ Lokˈlaj Jsantil laj kanm chi jcˈutic chikawch chi tina jyeˈna chike juntir ri bˈil jwiˈl chi tijyeˈ chike.

23 In, tambˈij chawechak chiwch Kakaj Dios chi taˈ chiquiˈ ximbˈe laj or chi asolajcak Corinto, jwiˈliˈ taˈ chwaj atbˈi inyajeˈtak. 24 Oj taˈ chikaj ojtakon chabˈak chi jbˈij chi ajwiˈ nen rajwax tina abˈantakna pire ticubˈar achˈolak chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl atak cubˈuliˈ achˈolak chirij y taˈ taquibˈaj awanmak chirij. Jwiˈliˈli xichak chikaj atkatˈoˈtak pire tataˈtak mas quiˈcotemal laj awanmak.