A A A A A
Bible Book List

2 Тимотеј 1 Macedonian New Testament (MNT)

Второ писмо од апостол Павле до

Тимотеј

Авторство и поздрави

Од Павле, апостол на Исус Христос, кој по Божја волја проповеда за животот што Бог го вети преку вера во Исус Христос.

До Тимотеј, кој ми е како вистински син.

Ти посакувам Бог, Кој е наш Татко, и Исус Христос, Кој е наш Господ, да ти бидат благонаклонети, да покажат милост спрема тебе и да ти дадат мир.

Поттик на верност

Благодарен сум Му на Бог за тебе. Нему Му служам со чиста совест, онака како што Му служеле и моите предци. Постојано те спомнувам во моите молитви и деноноќно Му се молам на Бог за тебе. Се сеќавам како пророни солзи при нашата разделба и копнеам пак да те видам, за повторно да се исполнам со радост.

Знам дека имаш искрена вера. Така поверува прво баба ти Лоида, потоа мајка ти Евника, а убеден сум дека и ти веруваш во Господ исто толку искрено. Затоа те потсетувам да го разгоруваш во себе Божјиот дар што го доби кога положив раце врз тебе. Божјиот Дух не создаде од нас плашливци. Напротив, ни даде сила, љубов и самодисциплина.

Затоа, немој да се срамиш да им зборуваш на луѓето за нашиот Господ. Немој да се срамиш ни од мене, сега кога сум в затвор поради тоа што проповедам за Господ. Искористи ја силата што ти ја дава Бог и придружи ми се во ширењето на Радосната вест, дури и ако треба заради тоа да поминеш низ страдања.

Бог не спаси и не одбра да живееме свет живот, не поради тоа што ние со нашите постапки тоа го заслужуваме, туку затоа што тоа беше Негов план уште пред почетокот на времето - да ни ја искаже Својата благонаклоност преку Исус Христос. 10 Сега, со доаѓањето на нашиот Спасител Исус Христос, тоа ни стана јасно. Од една страна, Тој ја порази смртта, а од друга страна, преку Радосната вест, ни го покажа патот кон вечниот живот.

11 Бог ме постави за проповедник, апостол и учител[a] на Радосната вест. 12 Тоа е причината поради која сега страдам в затвор. Но не се срамам! Јас знам во Кого верувам и убеден сум дека Тој ќе ми го запази она што сум Му го доверил[b], се до Оној Ден[c]. 13 Придржувај се до здравото учење што го доби од мене, а верноста и љубовта на Исус Христос нека ти бидат пример. 14 Со помош на Светиот Дух, Кој живее во нас, чувај го она што Бог ти го довери.

15 Ти знаеш дека сите христијани што дојдоа овде од Азија[d], вклучувајќи ги Фигел и Ермоген, ме напуштија. 16 Господ нека го благослови домот на Онисифор. Тој често ме посетува и не се срами поради тоа што сум в затвор. 17 Веднаш штом стигнал во Рим упорно ме барал додека не ме најде. 18 Господ нека му биде посебно благонаклонет во Оној Ден[e]. Вие добро знаете колку многу тој ми помагаше додека бев во Ефес.

Footnotes:

  1. 2 Тимотеј 1:11 Некои ракописи додаваат: учител за неевреите.
  2. 2 Тимотеј 1:12 Преносно: ќе ја оправда мојата доверба.
  3. 2 Тимотеј 1:12 и 18. Денот кога Христос повторно ќе се врати, или денот кога писателот ќе замине кај Господ.
  4. 2 Тимотеј 1:15 Се мисли на западниот и југозападниот дел од Мала Азија.
  5. 2 Тимотеј 1:18 Видете ја белешката за стих 12.
Macedonian New Testament (MNT)

Copyright 1999 by HBC Radosna Vest

2 Timothy 1 New International Version (NIV)

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus,

To Timothy, my dear son:

Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

Thanksgiving

I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now lives in you also.

Appeal for Loyalty to Paul and the Gospel

For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel, by the power of God. He has saved us and called us to a holy life—not because of anything we have done but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, 10 but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. 11 And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. 12 That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day.

13 What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. 14 Guard the good deposit that was entrusted to you—guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us.

Examples of Disloyalty and Loyalty

15 You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygelus and Hermogenes.

16 May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. 17 On the contrary, when he was in Rome, he searched hard for me until he found me. 18 May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day! You know very well in how many ways he helped me in Ephesus.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes