A A A A A
Bible Book List

Второ Петрово 2 Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Лъжеучители

В миналото сред народа е имало лъжепророци, също както и сред вас ще се появят лъжеучители. Те ще въведат пагубни възгледи, ще се отрекат от Господаря, който ги откупи, и така ще предизвикат скорошната си гибел. Мнозина ще ги последват в плътските им страсти и ще донесат лоша слава за Пътя на истината. Алчни за пари, те ще ви използват, като ви говорят измислени от тях учения. Присъдата им отдавна е изречена и те няма да избегнат гибелта си.

Бог не пожали ангелите, които съгрешиха, а ги запрати в мрачните подземия на ада, където да бъдат държани до съда. Той не пожали древния свят – свят, пълен с безбожници – и им прати потоп, от който спаси само Ной, който проповядваше праведен живот, и още седем души. Той осъди на унищожение градовете Содом и Гомора [a] и ги изпепели, като ги превърна в пример за всички безбожници, показвайки им какво ги очаква. Той избави праведния Лот, който се измъчваше от развратното поведение на хората, които не спазваха закона. Живеейки сред тях, всеки ден праведната душа на този праведен човек се терзаеше от беззаконието, което виждаше и чуваше. Всичко това показва, че Господ знае как да избави благочестивите, когато са в беда, и как да държи неправедните наказани до деня на съда – 10 особено онези, които следват порочните страсти на грешната си човешка природа и презират властта на Господа.

Тези хора са дръзки и самонадеяни и не се страхуват да злословят срещу славните. [b] 11 А ангелите, макар че са по-силни и с повече власт, не ги обвиняват и клеветят пред Господа. 12 Тези лъжеучители злословят за неща, които не разбират. Те са като неразумни животни, които действат според инстинкта си и са родени да бъдат ловени и избивани. И като тях те също ще бъдат унищожени. 13 За своите злини и неправди ще получат в отплата страдания. За тях е удоволствие да гуляят посред бял ден. Те са мръсни петна и лекета и се наслаждават в измамните си пътища, докато седят с вас на една и съща маса. 14 Очите им са пълни с прелюбодейство и ненаситни за грях, те съблазняват колебливите. Сърцата им са научени на алчност. Всички те са прокълнати! 15 Тези хора се отклониха от правия път и се заблудиха, тръгвайки по пътя на Валаам, [c] сина на Восор. [d] Той обичаше да му плащат за извършено зло, 16 но беше порицан за престъплението си от едно нямо магаре, което проговори с човешки глас и предпази пророка от безумни постъпки.

17 Тези лъжеучители са пресъхнали извори и тласкани от буря облаци. За тях се пази място в най-непрогледния мрак. 18 Думите им са празно самохвалство и като използват страстите на грешната човешка природа, те съблазняват онези, които едва са започнали да се отдръпват от живеещите в заблуда. 19 Обещават им свобода, а те самите са роби на покварата, защото всеки е роб на онова, което го е завладяло. 20 Ако са избягали от заразите на света чрез пълното познаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос, но после отново се забъркват с тях и им стават подвластни още веднъж, то последното им състояние е по-лошо от първоначалното. 21 По-добре е никога да не са познавали праведния път, отколкото след като са го познали, да обърнат гръб на дадената им свята заповед. 22 Това, което е станало с тях, е изразено в тази вярна поговорка: „Кучето се връща в собствения си бълвоч.“ [e] И в още една: „Окъпаната свиня пак отива да се търкаля в калта.“

Footnotes:

  1. Второ Петрово 2:6 + Содом и Гомора Градове, които Бог разрушава, за да накаже грешните хора, които живеят там. Вж. Бит. 19.
  2. Второ Петрово 2:10 славните Букв.: „славите“. Вероятно това са ангелски създания; тук може би става дума за зли такива.
  3. Второ Петрово 2:15 + Валаам Старозаветен пророк, нает от моавския цар Валак, за да прокълне неговия враг Израел. Вж. Числа 22-24.
  4. Второ Петрово 2:15 Восор Някои гръцки ръкописи използват името „Веор“.
  5. Второ Петрово 2:22 Цитат от Пр. 26:11.
Bulgarian New Testament: Easy-to-Read Version (ERV-BG)

Copyright © 2004 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes