Add parallel Print Page Options

16 (A)Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т. е. на онези, които съгрешават несмъртно. Има грях (водещ) към смърт – не казвам за него да се моли.

17 (B)Всяка неправда е грях; и има грях, който не води към смърт.

Read full chapter