Add parallel Print Page Options

Но зада се избягва блудството, нека всеки мъж има своя жена и всяка жена да има свой мъж.

(A)Мъжът нека има с жената дължимотокъм нея сношение; подобно и жената с мъжа.

Жената не владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената.

(B)Не се лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате.

Read full chapter