A A A A A
Bible Book List

1.list Timoteovi 5Slovo na cestu (SNC)

1-2 Musíš-li domluvit staršímu člověku nenapadej ho, ale jednej s ním uctivě, jako by to byl někdo z tvých rodičů. K mladším přistupuj jako k sourozencům, k dívkám jako ke svým sestrám, bez všech postranních myšlenek.

Církev ať pečuje o vdovy, které zůstaly osamělé.

4-8 é a nechá na holičkách dokonce vlastní rodiče, manžela nebo děti, nemá právo nazývat se křesťanem. Takový člověk je dokonce horší než ten, kdo vůbec nepoznal Boha. Vdovy, které se oddávají jen hmotným starostem a požitkům, jsou "mrtvé" už za živa.

Vdova, kterou sbor pověřuje službou a za to ji podporuje, musí být starší šedesáti let, jen jednou vdaná

10 a dobře osvědčená ve výchově dětí, pohostinnosti a v ochotné službě všem potřebným.

11 Mladší vdovy odmítej. Většinou později zatouží znovu se vdát

12 a závazek ke službě poruší.

13 Kromě toho si při návštěvách domů zvyknou na zahálku a naučí se klevetit a plést se do cizích věcí.

14 Myslím, že mladá vdova udělá lépe, když se znovu vdá, má děti a stará se o vlastní domácnost; pak jí nikdo nemůže nic vytknout.

15 Jinak se bojím, že některé již sešly z Kristovy cesty.

16 Ještě jednou opakuji: o vdovu se musí postarat především její příbuzní, a ne ji prostě nechat na starost církvi. Jen tak bude mít církev dost prostředků, aby mohla dobře pečovat o vdovy, které opravdu nemají nikoho, kdo by se jich ujal.

17 Kdo koná svou práci v církvi svědomitě, má za ni být náležitě odměněn. Dvojnásobně ať je oceněna služba kázání a vyučování.

18 I v Písmu přece čteme: "Dobytku, který užíváš při sklizni, dovolíš nažrat se z tvé úrody." A na jiném místě zase: "Kdo pracuje, má nárok na odměnu."

19 Stížnosti proti starším musí být ověřeny alespoň dvěma svědky, jinak si jich nevšímej.

20 Ale toho, kdo se opravdu provinil, pokárej veřejně před celou církví, pro výstrahu ostatním.

21 Zapřísahám tě jménem Boha, Ježíše Krista i všech andělů: řiď se tímto pravidlem, ať se jedná o tvého přítele či nepřítele. Buď v tom naprosto nestranný.

22 Při svěřování odpovědnosti se neukvap. Přehlédneš-li při tom nějaký hřích, mohlo by se to chápat, jako že ho schvaluješ. A hlavně se sám vyvaruj každého poklesku.

23 Tvému nemocnému žaludku by prospělo občas trochu vína místo vody.

24 Při posuzování lidí nezapomeň, že u některých jsou zlé skutky patrné každému, u jiných je odhalí teprve den soudu.

25 Stejně tak ne všechny dobré skutky je vidět hned, ale jednou všechny vyjdou najevo.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes