A A A A A
Bible Book List

1.list Timoteovi 3 Bible 21 (B21)

Krásná práce

Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, [a] střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.

Služebníci [b] v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. 10 Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. 11 Jejich ženy [c] ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. 12 Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. 13 Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.

Tajemství zbožnosti

14 Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. 15 Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.

16 Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké:

On [d] byl zjeven v těle,
ospravedlněn v Duchu,
ukázán andělům,
zvěstován pohanům,
vírou přijat ve světě
a vyzvednut do slávy.

Footnotes:

  1. 1.list Timoteovi 3:2 dosl. manžel jedné ženy (též v. 12)
  2. 1.list Timoteovi 3:8 nebo Pomocníci (Skut 6:1–7; Flp 1:1)
  3. 1.list Timoteovi 3:11 nebo Ženy v této službě
  4. 1.list Timoteovi 3:16 někt. pozdější rukopisy Bůh
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes