A A A A A
Bible Book List

1.list Petrův 5Slovo na cestu (SNC)

A nyní několik slov starším sboru. I já jsem takovým duchovním představitelem. Mluvím jako očitý svědek Kristových utrpení a jako ten, kdo spolu s vámi bude účastníkem Kristovy slávy při jeho příchodu.

Žádám vás naléhavě, abyste se jako pastýři starali o stádo, které vám Bůh svěřil. Tuto službu konejte rádi a ne s nechutí, ne pro zisk, ale z touhy sloužit Pánu.

Neporoučejte, ale veďte svěřené stádo svým dobrým příkladem.

Když potom přijde nejvyšší Pastýř, odmění vás účastí na věčné slávě.

Vy mladí, podřizujte se starším. Všichni mějte k sobě navzájem citlivý přístup a buďte pokorní, protože pro pokorné má Bůh zvláštní požehnání, ale obrací se proti pyšným.

A tak se skloňte pod silnou Boží ruku a Bůh vás pozvedne, až přijde k tomu čas.

Všechny své obavy a starosti přenechte jemu, vždyť jste středem jeho zájmu.

Mějte se na pozoru před útoky vašeho nepřítele ďábla; obchází jako hladový řvoucí lev a hledá, koho by roztrhal.

Vzepřete se mu, zakotveni ve víře. Pamatujte, že křesťané na celém světě procházejí stejnými zkouškami jako vy.

10 Obstojíte-li v dočasných utrpeních, pak Bůh plný lásky a milosti zjevené v Ježíši Kristu vám dá věčnou radost. On při vás doplní vše, co vám schází, utvrdí vás, posilní a postaví na pevný základ.

11 Jemu patří provždy všechna moc a sláva.

12 Tento krátký dopis posílám po Silvánovi, kterého považuji za věrného bratra. Chtěl jsem vás ujistit o Boží lásce a povzbudit vás, abyste se jí drželi.

13 Váš bratrský sbor zde v Římě vás pozdravuje, stejně jako Marek, kterého považuji za svého syna.

14 Pozdravte se navzájem políbením lásky. Vám všem, kteří náležité Kristu, přeji pokoj.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes