A A A A A
Bible Book List

1.list Petrův 5 Bible 21 (B21)

Pokorné zahrne milostí

Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, [a] ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.

Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť

„Bůh se staví proti pyšným,
pokorné ale zahrne milostí.“ [b]

Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. [c]

Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.

10 Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. 11 Jemu náleží moc navěky! Amen.

12 S pomocí Silvana, [d] kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v ní pevně.

13 Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu [e] a Marek, můj syn. 14 Pozdravte se navzájem polibkem lásky.

Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

Footnotes:

  1. 1.list Petrův 5:3 Eze 34:4; Mat 20:25–26
  2. 1.list Petrův 5:5 Přís 3:34
  3. 1.list Petrův 5:7 Žalm 37:5; 55:23; Mat 6:25–34
  4. 1.list Petrův 5:12 tj. Silase (Skut 15:22; 16:19 aj.)
  5. 1.list Petrův 5:13 nejspíše symbolické označení Říma
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes