A A A A A
Bible Book List

1.list Korintským 16 Bible 21 (B21)

Plány a pozdravy

16 Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou.

Přijdu k vám, až projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mě mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. Až do Letnic ale zůstanu v Efesu, neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, [a] i když je tu mnoho protivníků.

10 Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, ať se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako já; 11 ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám.

12 Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, až bude mít možnost.

13 Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. 14 Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.

15 Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka [b] a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, 16 abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. 17 Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikos, protože mi vynahradili vaši nepřítomnost. 18 Občerstvili mě na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte.

19 Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě. 20 Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.

21 JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU.

22 Kdo nemá rád Pána, ať je proklet. Maranatha! [c]

23 Milost Pána Ježíše s vámi.

24 Má láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. [d]

Footnotes:

  1. 1.list Korintským 16:9 dosl. dveře (2.Kor 2:12; Kol 4:3; Zjev 3:8)
  2. 1.list Korintským 16:15 dosl. Achaje
  3. 1.list Korintským 16:22 aram. Pane, přijď!
  4. 1.list Korintským 16:24 Někt. rukopisy přidávají Amen.
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes