A A A A A
Bible Book List

1.list Korintským 12Slovo na cestu (SNC)

12 Co se týká projevů Božího Ducha, rád bych, abyste v té věci měli jasno.

2-3 ní Božího Ducha. A naopak: za Pána prohlašuje Krista jen ten, koho k tomu vede Boží Duch.

Je mnoho rozmanitých obdarování, ale Duch jenom jeden.

Způsoby služby se mohou velice různit, Pán je však stále tentýž.

Duch se projevuje rozmanitě případ od případu, ale vždycky v každém z nás, jde o dílo téhož Boha.

Jím obdarovaní jednotlivci mají každý svým způsobem sloužit celé církvi:

jednomu Boží Duch dává schopnost moudře mluvit, jinému skvěle formulovat nejhlubší myšlenky.

Jednomu dává tentýž Duch víru, která působí zázraky, jinému schopnost uzdravovat

10 ně.

11 To vše je dílo jednoho a téhož Ducha, který každému jednotlivci přiděluje takové obdarování, jaké uzná za dobré.

12 Křesťanské společenství se dá přirovnat k lidskému tělu, kde je také mnoho údů a orgánů, které tvoří jediný celek.

13 Tak i každý z nás, ať žid nebo pohan, otrok nebo svobodný občan, byl při křtu začleněn do jednoho společného těla. Způsobil to jeden a týž Duch, kterého nyní společně sdílíme.

14 Tělo - to přece není jediný orgán, nýbrž mnoho orgánů.

15 Dejme tomu, že by noha řekla: "Já k tělu nepatřím, protože nejsem ruka". Proto však ještě nepřestává patřit k tělu.

16 Nebo kdyby řeklo ucho: "Já k tělu nepatřím, když nejsem oko", přestává snad proto být částí těla?

17 Kdyby celé tělo bylo okem, jak by mohlo slyšet? A kdyby bylo celé uchem, kde by byl čich?

18 Bůh však určil každému orgánu zvláštní úlohu v těle, jak sám chtěl.

19 Kdyby totiž celek byl jediným orgánem, nebylo by tu žádné tělo.

20 Takto máme mnoho různých orgánů, ale všechny dohromady tvoří jediný organismus.

21 Oko nemůže říci ruce "Nepotřebuji tě", ani hlava noze "Obejdu se bez tebe".

22 Spíš naopak: právě ty zdánlivě podřadné orgány jsou nepostradatelné

23-25 a zrovna těm orgánům, za které se stydíme, věnujeme při oblékání zvláštní péči. Bůh zařídil naše tělo tak, aby se "důstojné" údy staraly o "nedůstojné", aby za ně nesly odpovědnost a aby tělo jako celek bylo jednotné.

26 Když trpí jeden orgán, cítí to i všechny ostatní. Když je jeden z nich obdivován, radují se všechny.

27 Vy jste nyní Kristovo tělo a každý z vás je údem či orgánem toho těla.

28 V našem společenství ustanovil Bůh jedny jako své vyslance, druhé jako proroky, třetí jako učitele, dalším dal moc k podivuhodným činům, některým schopnost uzdravovat, jiným sílu sloužit potřebným nebo spravovat církev či mluvit jazyky.

29 Jsme snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky, všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy,

30 uzdravovat, mluvit jazyky a vykládat je? On dává organizační schopnosti k vedení církve, ale umění sloužit v maličkostech je také jeho dar.

31 Usilujte o ty dary, které jsou jiným nejprospěšnější.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes