A A A A A
Bible Book List

1.list Korintským 10Slovo na cestu (SNC)

10 Jenom si, bratři, připomeňme židovské dějiny! Boží oblak se rozprostíral nad všemi našimi předky, když odcházeli z Egypta

a všichni společně s Mojžíšem prošli mořem, v němž pohřbili svoji otrockou minulost.

Všem bylo duchovní potravou stejné slovo od Boha

a sílu čerpali všichni z téhož duchovního pramene, který je stále doprovázel - a to byl Kristus.

A přesto se většina z nich svým jednáním Bohu znelíbila a našla svůj hrob na poušti.

Nechť se nám stanou výstražným příkladem.

7-8 Opusťte své modly, pohlavní nepřístojnosti a jiné neřády, abyste nedopadli jako oni: za jediný den jich pomřelo třiadvacet tisíc.

Nesvádějte lidské špatnosti na Boha,

10-11 neprovokujte ho, jako to dělali někteří z nich - a přivolali na sebe jedovaté hady a smrt. Vezměme si z toho ponaučení, mnoho času nám už nezbývá.

12 Mějte se na pozoru - nejblíže pádu je ten, kdo si je sám sebou příliš jist.

13 Až dosud vás nepotkalo nic, co by člověk nedokázal unést. Bůh vaši víru nezklame ani v dalších zkouškách: pokud je dopustí, dá vám i sílu vydržet a překonat je.

14-16 Proto, moji drazí, co nejdál od modloslužby! Mluvím s vámi jako s rozumnými lidmi. Řekněte sami: neznamená snad kalich, který si vzájemně podáváme, že nás spojuje Kristova krev?A co jiného vyznáváme při lámání chleba než to, že jsme součástí Kristovou?

17 Jako všechny ty kousky pocházejí z jednoho chleba, tak i my - ať je nás sebevíc - jsme tím jedním chlebem navzájem spojeni.

18 Podívejte se na rodilé židy: tím, že jedí maso obětované na oltáři, hlásí se i oni k Bohu, kterému ten oltář patří. A stejný význam má pro pohany zase jejich pohanský oltář.

19 Tím ovšem neříkám, že modla je snad bohem a že maso obětované modle je něco víc než obyčejné maso; samy o sobě ty věci neznamenají nic.

20 Ale tím obřadem vzývají pohané démony místo Boha, a proto nechci, abyste se něčeho takového zúčastňovali.

21 Nemůžete se přece současně hlásit k Bohu i ke zlým mocnostem.

22 Nebo jsme snad tak silní, že si nemusíme nic dělat z Božího hněvu?

23 Ano, křesťanu je všechno dovoleno, ale ne všechno je prospěšné. Vše je mi dovoleno, ale ne vše slouží k dobru také ostatním.

24 Nesmíme si hledět jen svého vlastního zájmu, nýbrž především musíme dbát toho, co je dobré pro druhé.

25 Tedy: co se prodává v obchodech, jezte klidně a nelamte si hlavu původem jídla.

26 Země i se vším, co je na ní, patří přece Bohu.

27 Také na návštěvách jezte s klidným svědomím všechno, co vám hostitel předloží.

28-29 Když vás však někdo upozorní, že to či ono jídlo leželo předtím na pohanském oltáři, nejezte to, abyste se nešetrně nedotkli jeho svědomí. Jakže - moje svoboda má být omezována cizím svědomím?

30 Což mě může někdo odsuzovat za to, co vděčně přijímám z Boží ruky?

31 Milí bratři! Všechno, co děláme - ať už jde o jídlo nebo o pití či cokoliv jiného - všechno má sloužit k Boží oslavě.

32 Nebuďte tedy kamenem úrazu ani židům, ani nevěrcům, ani křesťanům.

33 I já se vždycky snažím vyjít každému vstříc a neohlížím se na své, nýbrž na dobro těch druhých, aby jich bylo zachráněno co nejvíc.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes