Add parallel Print Page Options

Snakk aldri strengt til en eldre mann, men appeller til ham som til en far. Du skal behandle unge menn som brødre. Eldre kvinner skal du behandle som mødre og unge kvinner som søstrer i et rent vennskap.

Råd i forhold til enker

Menigheten skal bare ta hånd om de enkene som ikke har noen familie som kan hjelpe dem. Dersom en enke har voksne barn eller barnebarn, skal disse først og fremst lære seg å vise troen i praktisk handling i egen familie. På den måten gir de noe tilbake til de gamle av det de selv har fått fra dem. Det er nettopp slik Gud vil ha det.

Den enken som ikke har noen familie som kan hjelpe henne, setter sitt håp til Gud. Dag og natt ber hun til Gud og leter etter hjelp. Den enken som bare er ute etter å få det godt, hun er åndelig død[a]. Undervis menigheten om dette, slik at de enkene som får underhold, ikke blir anklaget for noe.

Den som ikke tar hånd om sine egne slektninger, og spesielt sin egen nære familie, de har forlatt troen på Jesus og er verre enn den som aldri har kommet til tro.

For å få underhold av menigheten må en enke være minst 60 år og skal ha vært trofast mot mannen. 10 Hun må være kjent for å være god mot andre. Hun skal ha tatt hånd om barna sine, ha tatt imot gjester i hjemmet sitt, ha hjulpet de andre troende[b] og ha støttet mennesker som var i nød. Kort sagt, hun skal ha vært fullt og helt innstilt på å gjøre godt mot andre.

11 Yngre enker skal ikke få underhold av menigheten. Det er gjerne slik at når deres seksuelle behov blir tent, mister de iveren etter å tjene Jesus og vil gifte seg på nytt. 12 Gjennom dette drar de på seg Guds dom, etter som de da bryter sitt eget løfte til menigheten om fortsatt å være ugift.[c] 13 Dersom de lærer seg til å få underhold, kan de bli late og bare gå omkring fra hjem til hjem. Ja, de blir ikke bare late, men de begynner å sladre, er nysgjerrige og blander seg bort i forhold som de ikke har noe med. 14 Derfor vil jeg at unge enker skal gifte seg på nytt og få barn og skjøtte sine egne hjem. Da får motstanderne våre ingen mulighet til å snakke dårlig om kvinnene. 15 Dessverre har noen av disse unge enkene forlatt sannheten om Jesus og slått følge med Satan.

16 Dersom en troende kvinne har enker i slekten, skal hun ta hånd om dem og ikke kreve at menigheten betaler for dem. Menigheten må heller ta hånd om de enkene som ikke har noen familie som kan hjelpe.

Råd for ledere i menigheten

17 Ledere i menigheten som er gode til å styre, er verd både respekt og betaling i penger. Dette gjelder spesielt dem som arbeider hardt med å spre budskapet om Jesus og undervise i menigheten. 18 Gud har sagt i Skriften[d]: ”Du skal ikke binde munnen på den oksen som tresker”[e], og: ”Arbeideren er verd lønnen sin.”[f]

19 Lytt ikke til anklager mot en leder dersom det ikke finnes to eller tre vitner som kan bekrefte anklagene.[g] 20 Dersom han virkelig har gjort galt, skal han bli vist til rette foran hele menigheten. Da blir de andre også advarte mot å handle galt.

21 Jeg befaler deg innfor Gud, Jesus Kristus og Guds engler, alltid å følge denne regelen uten å ta parti for eller imot noe menneske, og uten å favorisere noen. 22 Tenk grundig etter før du legger hendene på noe menneske for å innvie det til ulike tjenester. Ellers kan du bli medskyldig i det onde som de kommer til å gjøre. Pass på at du holder deg selv borte fra all synd.

23 Se også til å stelle og verne om kroppen din. Drikk ikke lenger bare vann, men også litt vin, etter som du har problemer med magen og ofte er syk.

24 Noen mennesker synder helt åpent, og alle vet at Gud en dag vil straffe dem. Andre lykkes i å skjule syndene sine slik at de ikke bli avslørt før langt seinere. 25 På samme måten er noen mennesker helt åpne i det gode de gjør mot andre. Det gode som andre har gjort i det skjulte, vil komme fram og ikke for alltid bli en usynlig hemmelighet.

Footnotes

  1. 5:6 Åndelig død er å være skilt fra Gud.
  2. 5:10 På gresk: ha vasket føttene til de hellige. Se Johannes sin fortelling om Jesus 13:14.
  3. 5:12 På gresk: brutt sitt første troskapsløfte.
  4. 5:18 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  5. 5:18 Se Femte Mosebok 25:4.
  6. 5:18 Se Lukas sin fortelling om Jesus 10:7.
  7. 5:19 Se Femte Mosebok 19:15.