27 På denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap som följde med Salomos folk. 28 De for till Ofir[a] och hämtade därifrån guld, fyrahundratjugo talenter[b], som de förde till kung Salomo.

Read full chapter

Footnotes

  1. 9:28 Ofir   Troligen i Jemen (1 Mos 10:29), möjligen Indien eller Östafrika.
  2. 9:28 fyrahundratjugo talenter   Drygt 12 ton guld.

49 (A) Joshafat hade låtit bygga Tarshishskepp[a] som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men de kom aldrig i väg, för de led skeppsbrott vid Esjon-Geber.

Read full chapter

Footnotes

  1. 22:49 Tarshishskepp   Handelsskepp för långa distanser. De fick sitt namn av Tarshish (kanske Tartessos i sydvästra Spanien), men dessa skulle segla söderut från Eilat till Ofir (troligen Jemen).