26 (A) Salomo hade 40 000[a] stallplatser för sina vagnshästar och 12 000 ridhästar.

Read full chapter

Footnotes

  1. 4:26 40 000   Kanske ett avskrivningsfel för 4 000 (jfr 2 Krön 9:25).

19 (A) dessutom alla de städer där han hade sina förråd, vagnar och hästar, och allt annat han önskade bygga i Jerusalem, på Libanon och i övrigt i det land som lydde under hans välde.

Read full chapter

14 (A) Och Salomo samlade vagnar och ridhästar så att han hade 1 400 vagnar och 12 000 ridhästar. Dem stationerade han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. 15 (B) Kungen styrde så att silver och guld blev lika vanligt i Jerusalem som stenar, och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i Låglandet. 16 Hästarna som Salomo köpte kom från Egypten och från Kue[a]. Kungens uppköpare hämtade dem från Kue till bestämt pris.

17 Varje vagn som de hämtade och förde in från Egypten kostade 600 siklar silver och varje häst 150[b]. Likaså infördes genom deras försorg sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram[c].

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:16 Kue   Handelsort vid Adana i Medelhavets nordöstra hörn.
  2. 1:17 600 siklar … 150   Drygt 6 kg och 1,5 kg silver. Salomos vagnar var långt mycket dyrare än det vanliga priset om ca 100 siklar per vagn.
  3. 1:17 hetiterna … Aram   Riken i nuvarande Turkiet och norra Syrien. Hetiterna uppskattade de egyptiska hästarna som var större än deras egna.

25 (A) Salomo hade 4 000 stallplatser för hästar med vagnar och 12 000 ridhästar, som han inrymde dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. 26 (B) Han härskade över alla kungarna från floden[a] till filisternas land och vidare ner till Egyptens gräns. 27 (C) Kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som sten och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträ i Låglandet. 28 Och hästar fördes in till Salomo från Egypten och från alla andra länder.

Salomo dör

29 (D) Vad som mer finns att säga om Salomo, om hans första tid såväl som om hans sista, det är skrivet i profeten Natans krönika, i shiloniten Ahias profetia och i siaren Iddos[b] syner om Jerobeam, Nebats son.

30 Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i fyrtio år.[c] 31 Och Salomo gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i hans far Davids stad. Hans son Rehabeam blev kung efter honom.

Read full chapter

Footnotes

  1. 9:26 floden   Dvs Eufrat.
  2. 9:29 Iddos   Andra handskrifter: ”Jedais” (men jfr 12:15).
  3. 9:30 Salomo … fyrtio år   Ca 970-930 f Kr.