A A A A A
Bible Book List

I Giăng 5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chiến Thắng Thế Gian

Ai tin rằng Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời. Ai yêu Ðấng sinh ra Con cũng yêu Con do Ngài sinh ra. Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta yêu con cái Ðức Chúa Trời: ấy là khi chúng ta yêu kính Ðức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài. Vì yêu kính Ðức Chúa Trời là vâng giữ các điều răn Ngài; và các điều răn Ngài không phải là nặng nề. Vì ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời đều chiến thắng thế gian, và đây là bí quyết[a] giúp chúng ta chiến thắng thế gian: đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không là người tin rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời?

Lời Chứng về Ðấng Christ

Chính Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ, đã đến bằng nước và huyết, không phải chỉ bằng nước, nhưng bằng nước và huyết. Chính Ðức Thánh Linh là Ðấng làm chứng, vì Ðức Thánh Linh là chân lý.

Có ba bằng chứng: Ðức Thánh Linh, nước, và huyết; cả ba lời chứng đều ăn khớp về một việc. Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người phàm, thì lời chứng của Ðức Chúa Trời cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Ðức Chúa Trời, và Ngài làm chứng về Con Ngài.

10 Ai tin Con Ðức Chúa Trời thì có bằng chứng đó trong lòng; ai không tin Ðức Chúa Trời thì mặc nhiên cho Ngài là kẻ nói dối, vì đã không tin lời chứng của Ðức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài. 11 Ðây là lời chứng: Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.

Sự Sống Ðời Ðời

13 Tôi viết những điều nầy cho anh chị em, những người tin vào danh Con Ðức Chúa Trời, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời.

Vững Tâm Cầu Nguyện

14 Ðây là sự vững tâm chúng ta có trước thánh nhan Ngài: đó là nếu chúng ta theo ý muốn Ngài cầu xin điều chi thì Ngài nghe chúng ta. 15 Nếu chúng ta biết rằng Ngài nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có những gì chúng ta đã cầu xin Ngài.

16 Nếu ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đến nỗi chết, người ấy hãy cầu xin, Ngài sẽ ban cho người ấy được sống, tức là ban cho người phạm tội không đến nỗi chết. Có một tội đưa đến cái chết, và tôi không bảo anh chị em cầu xin cho điều đó. 17 Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.

Lời Kết

18 Chúng ta biết rằng không ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời lại cứ phạm tội, nhưng được Ðấng sinh ra bởi Ðức Chúa Trời bảo vệ, và Kẻ Ác không đụng đến người ấy được. 19 Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian nằm dưới quyền Kẻ Ác.

20 Chúng ta cũng biết rằng Con Ðức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta tri thức, để chúng ta có thể biết Ðấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Ngài là Ðấng Chân Thật, vì chúng ta ở trong Con Ngài là Ðức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Ðức Chúa Trời Chân Thật và sự sống đời đời.

21 Hỡi các con thơ, hãy giữ mình khỏi các thần tượng.

Footnotes:

  1. I Giăng 5:4 nt: sự đắc thắng
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes