A A A A A
Bible Book List

1 Cronici 9 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Primii repatriaţi la Ierusalim

Întreg Israelul a fost înscris în genealogii şi trecut în „Cartea regilor lui Israel“. Iuda însă a fost luat în captivitate, la Babilon, din cauza necredincioşiei lui. Primii locuitori care s-au reîntors la proprietăţile din cetăţile lor, au fost câţiva israeliţi, preoţii, leviţii şi slujitorii de la Templu.

Aceia dintre urmaşii lui Iuda, ai lui Beniamin, ai lui Efraim şi ai lui Manase, care au locuit la Ierusalim, au fost:

Utai,

fiul lui Amihud,

fiul lui Omri,

fiul lui Imri,

fiul lui Bani,

– dintre fiii lui Pereţ, fiul lui Iuda;

dintre şiloniţi – Asaia, cel întâi născut, împreună cu fiii lui;

dintre zerahiţi – Ieuel, precum şi rudele lor în număr de şase sute nouăzeci;

dintre beniamiţi – Salu,

fiul lui Meşulam,

fiul lui Hodavia,

fiul lui Hasnua;

apoi Ibneia, fiul lui Ieroham;

Ela,

fiul lui Uzi,

fiul lui Micri;

Meşulam,

fiul lui Şefatia,

fiul lui Reuel,

fiul lui Ibnia;

de asemenea, şi rudele lor, înscrise în genealogii, în număr de nouă sute cincizeci şi şase; toţi aceşti bărbaţi erau căpetenii de familie, potrivit familiilor lor.

10 Dintre preoţi –

Iedaia,

Iehoiarib,

Iachin,

11 Azaria,

fiul lui Hilchia,

fiul lui Meşulam,

fiul lui Ţadok,

fiul lui Meraiot,

fiul lui Ahitub, conducător peste Casa lui Dumnezeu;

12 Adaia,

fiul lui Ieroham,

fiul lui Paşhur

fiul lui Malchia;

Maasai,

fiul lui Adiel,

fiul lui Meşulam,

fiul lui Meşilemit,

fiul lui Imer;

13 de asemenea, şi rudele lor, căpeteniile familiilor lor, în număr de o mie şapte sute şaizeci; ei erau oameni viteji, puşi în slujba Casei lui Dumnezeu.

14 Dintre leviţi –

Şemaia,

fiul lui Haşub,

fiul lui Azrikam,

fiul lui Haşabia, dintre fiii lui Merari,

15 Bakbakar,

Hereş,

Galal,

Matania,

fiul lui Mica,

fiul lui Zicri,

fiul lui Asaf;

16 Obadia,

fiul lui Şemaia,

fiul lui Galal,

fiul lui Iedutun;

Berechia,

fiul lui Asa,

fiul lui Elkana, cel care a locuit în satele netofatiţilor.

17 Dintre portari –

Şalum,

Akub,

Talmon,

Ahiman şi rudele lor. Şalum era căpetenia; 18 el este şi azi la poarta regelui de la răsărit. Ei au fost portarii taberei leviţilor.

19 Şalum, fiul lui Kore,

fiul lui Ebiasaf,

fiul lui Korah,

şi rudele lui din neamul tatălui său, korahiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor Cortului[a], la fel cum părinţii lor fuseseră responsabili în tabăra Domnului cu păzirea intrării. 20 Odinioară, Fineas, fiul lui Elazar, fusese conducătorul lor, iar Domnul era cu el. 21 Zaharia, fiul lui Meşelemia, a fost portar al intrării Cortului Întâlnirii. 22 Toţi cei aleşi ca portari ai intrărilor au fost în număr de două sute doisprezece; ei au fost înscrişi în genealogiile lor, în satele lor. Ei au fost numiţi în slujba aceasta de încredere de către David şi văzătorul Samuel. 23 Ei şi urmaşii lor au primit ca responsabilitate să păzească porţile Casei Domnului, adică ale Cortului. 24 Erau portari în toate cele patru vânturi: răsărit, apus, nord şi sud. 25 Rudele lor veneau din când în când din satele lor, ca să stea împreună cu ei câte şapte zile. 26 Căci cei patru portari vestiţi, toţi leviţi, puşi în slujba aceasta de încredere, erau responsabili atât peste odăi, cât şi peste vistieriile Casei lui Dumnezeu. 27 Ei petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, pentru că erau responsabili cu paza ei; de asemenea, ei aveau responsabilitatea să o deschidă în fiecare dimineaţă.

28 Unii dintre ei aveau grijă de uneltele pentru slujbă – ei le numărau şi atunci când erau aduse, şi atunci când erau luate. 29 Alţii aveau grijă de vase, de toate vasele cele sfinte, de făina aleasă, de vin, de ulei, de tămâie şi de miresme. 30 Alţii, dintre fiii preoţilor, pregăteau amestecul de mirodenii. 31 Levitului Matitia, întâiul născut al korahitului Şalum, îi era încredinţată pregătirea turtelor. 32 Unii dintre chehatiţi, dintre rudele lor, erau responsabili să pregătească pâinea prezentării pentru fiecare zi de Sabat.

33 Aceştia au fost cântăreţii, căpeteniile familiilor leviţilor, care locuiau în odăile Templului, neavând alte îndatoriri, deoarece erau angajaţi în slujire zi şi noapte. 34 Acestea au fost căpeteniile familiilor leviţilor, căpetenii înscrise în genealogii. Ei locuiau la Ierusalim.

Familia lui Saul

35 La Ghivon a locuit tatăl[b] lui Ghivon, Ieiel. Numele soţiei lui era Maaca.

36 Abdon a fost fiul lui întâi născut, urmat apoi de: Ţur, Chiş, Baal,

Ner, Nadab,

37 Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miklot.

38 Lui Miklot i s-a născut Şimam.

Şi aceştia, asemenea rudelor lor, au locuit la Ierusalim împreună cu rudele lor.

39 Lui Ner i s-a născut Chiş,

lui Chiş – Saul,

iar lui Saul – Ionatan, Malchi-Şua, Abinadab şi Eşbaal[c].

40 Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal;

lui Merib-Baal[d] i s-a născut Mica.

41 Fiii lui Mica au fost: Piton, Melek, Tahrea şi Ahaz[e].

42 Lui Ahaz i s-a născut Iada[f];

lui Iada i s-au născut Alemet, Azmavet şi Zimri,

iar lui Zimri i s-a născut Moţa.

43 Lui Moţa i s-a născut Bina,

al cărui fiu a fost Rafa[g].

Fiul acestuia a fost Elasa,

iar fiul acestuia a fost Aţel.

44 Aţel a avut şase fii; numele lor au fost: Azrikam, Bocru[h], Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia au fost fiii lui Aţel.

Footnotes:

  1. 1 Cronici 9:19 Este vorba despre Templu; şi în vs. 21, 23
  2. 1 Cronici 9:35 Tată poate însemna şi strămoş sau fondator
  3. 1 Cronici 9:39 Cunoscut şi ca Iş-Boşet
  4. 1 Cronici 9:40 Cunoscut şi ca Mefiboşet
  5. 1 Cronici 9:41 LXX, VUL, Siriacă (vezi şi 1 Cron. 8:35); TM nu conţine Ahaz
  6. 1 Cronici 9:42 Câteva mss TM, LXX (vezi şi 1 Cron. 8:36, unde apare Iehoada, o variantă a lui Iada); cele mai multe mss TM: Iara
  7. 1 Cronici 9:43 Ebr.: Refaia, o variantă a lui Rafa
  8. 1 Cronici 9:44 Sau: Azrikam, întâiul său născut, Bocru însemnând întâi născut
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes