A A A A A
Bible Book List

1 Cronici 26 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Breasla portarilor

26 Cetele portarilor au fost:

dintre korahiţi: Meşelemia, fiul lui Kore, dintre fiii lui Asaf; Meşelemia a avut ca fii pe: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; Elam, al cincilea; Iehohanan, al şaselea; Elioenai, al şaptelea;

Obed-Edom a avut şi el ca fii pe: Şemaia, întâiul născut; Iehozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netanel, al cincilea; Amiel, al şaselea; Isahar, al şaptelea; Peuletai, al optulea (căci Dumnezeu îl binecuvântase). Şi fiului său Şemaia i s-au născut fii care au ajuns conducători în familiile lor, căci erau bărbaţi viteji. Fiii lui Şemaia au fost: Otni, Refael, Obed, Elzabad, – ale cărui rude erau oameni viteji, – Elihu şi Semachia. Toţi aceştia au fost urmaşii lui Obed-Edom, atât ei, cât şi fiii şi rudele lor fiind bărbaţi viteji, plini de putere pentru slujire – erau şaizeci şi doi de urmaşi ai lui Obed-Edom. Fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni viteji şi ei, erau în număr de optsprezece.

10 Hosa, dintre fiii lui Merari, a avut şi el ca fii pe: Şimri era căpetenie, chiar dacă nu era întâi născut, căci aşa l-a pus tatăl său; 11 Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea (toţi fiii şi fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece).

12 Cetele acestea de portari, potrivit căpeteniilor lor, aveau, la fel ca rudele lor, responsabilitatea de a sluji la Casa Domnului. 13 Au aruncat sorţii pentru cei mici şi pentru cei mari, potrivit familiilor lor, pentru fiecare poartă în parte.

14 Partea de răsărit i-a căzut la sorţi lui Şelemia[a].

Fiului său Zaharia, un sfetnic chibzuit, i-a căzut la sorţi partea de nord.

15 Lui Obed-Edom – partea de sud, iar fiilor săi – magaziile.

16 Lui Şupim şi lui Hosa – partea de apus cu Poarta Şalechet, pe drumul principal care duce în sus. O strajă era în faţa alteia.

17 La răsărit se aflau şase leviţi,

la nord se aflau patru în fiecare zi,

la sud – patru în fiecare zi,

iar la magazii – câte doi o dată.

18 La apus, lângă colonadă, se aflau patru pentru drumul principal,

şi doi – pentru colonadă.

19 Acestea sunt cetele de portari, dintre fiii korahiţilor şi urmaşii lui Merari.

20 Levitul Ahia era[b] responsabil de vistieriile Casei lui Dumnezeu şi de depozitele pentru lucrurile sfinte.

21 Urmaşii lui Ladan, adică fiii gherşoniţilor proveniţi din Ladan, căpeteniile familiilor provenite din gherşonitul Ladan, erau: Iehieli

22 şi fiii lui Iehieli – Zetam şi Ioel, fratele lui; ei erau responsabili de magaziile Casei Domnului.

23 Dintre amramiţi, iţhariţi, hebroniţi şi uzieliţi, 24 Şubael, un urmaş al lui Gherşom, fiul lui Moise, era supraveghetorul depozitelor. 25 Rudele lui prin Eliezer au fost: fiul acestuia, Rehabia, fiul lui Isaia, fiul lui Ioram, fiul lui Zicri, fiul lui Şelomit. 26 Acest Şelomit împreună cu rudele lui erau responsabili de toate depozitele cu lucrurile sfinte, care fuseseră închinate de regele David, de căpeteniile familiilor, adică de căpeteniile peste mii şi peste sute, şi de conducătorii oştirii. 27 Ei le închinaseră din prada de război pentru întreţinerea Casei Domnului. 28 Tot ceea ce fusese închinat de văzătorul Samuel, de Saul, fiul lui Chiş, de Abner, fiul lui Ner şi de Ioab, fiul Ţeruiei, toate aceste lucruri sfinte, se aflau în grija lui Şelomit şi a rudelor sale.

29 Dintre iţhariţi, lui Chenania şi fiilor săi li s-au încredinţat slujbe în afara Templului, ca dregători şi judecători peste Israel.

30 Dintre hebroniţi, Haşabia şi rudele sale, bărbaţi viteji în număr de o mie şapte sute, supravegheau Israelul de dincolo de Iordan, în tot ce ţine de lucrarea Domnului şi de slujba regelui.

31 În ce-i priveşte pe hebroniţi, Ieria era căpetenia hebroniţilor, potrivit genealogiilor familiilor lor; în al patruzecilea an al domniei lui David, s-au făcut cercetări cu privire la ei şi s-au găsit printre ei bărbaţi viteji la Iazer, în Ghilad. 32 Rudele lui Ieria, bărbaţi viteji, erau în număr de două mii şapte sute de căpetenii peste familii. Regele David i-a pus supraveghetori peste rubeniţi, peste gadiţi şi peste jumătate din seminţia lui Manase, în tot ce ţine de lucrurile lui Dumnezeu şi de lucrurile regelui.

Footnotes:

  1. 1 Cronici 26:14 O variantă a lui Meşelemia
  2. 1 Cronici 26:20 TM; LXX: rudele lor leviţi erau
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes