A A A A A
Bible Book List

1 Yojan 5 Ne Bibliaj Tik Nawat (NBTN)

Muchi ká kimatit ka Yeshu ne Mawaltijtuk nestiwit itech ne Teut, wan muchi ká kitasujtat ne ká kichijki kitasujta nusan ne itech nestuk. Ijkini ken tikishmatit ka tiktasujtat ne ikukunew ne Teut: kwak tiktasujtat ne Teut wan tikchiwat tay yaja tatuktijtuk. Ika ini ne itetasujtalis ne Teut, ma titajpiakan ne tay tatuktij, wan ne tay tatuktij inte etek, ika muchi tay nestuk itech ne Teut weli mas que ne taltikpak, wan ini ne victoriaj ne weli ijpak ne taltikpak: ne tutayulmatilis.

Ká ne weli ijpak ne taltikpak? Ne kimati ka Yeshu ne ikunew ne Teut, yaja ne! Ini ne witz itech at wan esti, Yeshu Mawaltijtuk; inte semaya itech at, asunte ne at wan ne esti; wan ne Iijiu ne ina tejkia, ika ne Iijiu ne tejkia. Ika nemit yey ká inat tejkia: ne Iijiu wan ne at wan ne esti, wan ne yey nemit ijtik ne sechin. Asu tikakit ne takamet, mas tinemit pal tikakit ne Teut ika ini tay ina ne Teut ká inatuk tay ipal ne ikunew. 10 Ká ne kiyulmati ne ikunew ne Teut kipia ne tejkia ijtik yajasan. Ká ne inte kiyulmati ne Teut, ina ka Yaja ina sanka, ika inte kimati tik iyulu tay inatuk ne Teut ipal ne ikunew.

11 Wan tay inatuk, ka ne Teut techmakatuk ma tiwelikan tiyujyultuk pal senpa, wan yaja ipanpa ne ikunew: 12 ká kipia ne ikunew yawi yultuk; ká inte kipia ne ikunew, inte yawi yultuk.

13 Nikijkwilujtuk ini anmupal, ne kiyulmatit ne itukay ne ikunew ne Teut, pal ankimatit ka anyawit yujyultuk senpa. 14 Wan ini tay tikmatit ipal Teut: ka asu tiktajtanit se tay yaja kita yek, yaja techkaki, 15 wan asu tikmatit ka yaja techkaki kwak tiktajtanit se, tikmatit ka tay ne tiktajtanit, uni tikpiat.

16 Asu aka kita se iiknew kichiwa se tay teyek, ne inte se pal miki, ma kitajtani wan yawi weli yultuk ken kinmaka ne tateyekchiwat asu inte se pal miki. 17 Muchi tay inte nemi pal tikchiwat yaja tateyekchijtuk, wan nemi sejse tateyekchijtuk ne inte pal miki se.

18 Tikmatit ka asu se nestuk itech ne Teut, inte tateyekchiwa, wan ká ne Teut kichijtuk tajpia wan ne inteyek inte kitalia ne imey ijpak. 19 Tikmatit ka tikistiwit itech ne Teut wan muchi ne taltikpak muajsi ijtik ne inteyek. 20 Tikmatit ka ne ikunew ne Teut walajtuk wan techmakatuk tamatilis pal tikishmatit ne tay tejkia; wan tinemit ijtik ne tay tejkia, ijtik ne ikunew Yeshu Mawaltijtuk. Ini ne yekkaya Teut wan ne nemilis pal senpa.

21 Kukunetzitzin, shimuishpelwikan itech ne sajsankateutzitzin!

Ne Bibliaj Tik Nawat (NBTN)

Ne Bibliaj Tik Nawat · © 2008, 2012 Jan Morrow

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes