Add parallel Print Page Options

Råd angående slavar

De som bär slaveriets ok ska visa sina ägare verklig respekt, så att Guds namn och läran inte ska smädas. Om slavägaren också är troende, får inte slaven visa mindre respekt därför att de båda är bröder. Tvärtom bör slavarna i så fall tjänstgöra ännu villigare, eftersom deras tjänst då blir till nytta för troende och älskade bröder.

Falsk undervisning och sann rikedom

Så ska du undervisa och förmana. Om någon kommer med en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristus sunda budskap och den fromma läran, är han förblindad och okunnig. Han har ett sjukligt behov av att diskutera och strida om ord, vilket leder till avundsjuka, gräl, förolämpningar, onda misstankar och ständiga bråk mellan människor med fördärvade sinnen, människor som har gått miste om sanningen och menar att fromheten ska löna sig.

Och visst är fromheten en rikedom, om man kan vara nöjd med det man har. Vi hade inget med oss när vi föddes, och vi kan inget ta med oss när vi dör. Om vi har mat och kläder, så ska vi vara nöjda. De som vill bli rika råkar ut för många frestelser och faller offer för dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många övergett sin tro och vållat sig själva mycket lidande.

Slutliga anvisningar

11 Men du som tillhör Gud ska hålla dig borta från allt detta och sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, tålamod och mildhet. 12 Kämpa trons goda kamp. Håll fast vid det eviga livet, som du kallades till när du avlade den goda trosbekännelsen inför många vittnen.

13 Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som med en god bekännelse vittnade inför Pontius Pilatus: 14 bevara denna befallning, så att det inte finns något befläckat eller något att anklaga dig för, till den dag vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka, 15 som den salige och ende härskaren ska låta oss få se när tiden är inne, han som är alla kungars Kung och alla herrars Herre, 16 han som är den ende som är odödlig och bor i ett ljus som ingen människa kan närma sig. Ingen människa har någonsin sett honom eller kan se honom. Hans är äran och makten i all evighet. Amen.

17 Varna dem som är rika i den här världen att inte skryta och inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedomar, utan till Gud, som ger oss allt vi behöver för att kunna njuta av livet. 18 Säg åt dem att göra gott, så att de blir rika på goda gärningar i stället, och uppmana dem att vara generösa och dela med sig av det de har. 19 Då samlar de sig en skatt, en god grund för framtiden, och de vinner det verkliga livet.

20 Käre Timotheos, bevara det som har anförtrotts dig. Håll dig borta från gudlöst prat och motstridiga idéer som kallas kunskap men inte är det. 21 En del har börjat lita på den och irrat sig bort från tron.

Nåd åt er alla.