Add parallel Print Page Options

Tala aldrig strängt till en äldre man, utan vädja till honom som till en far. Behandla unga män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och unga kvinnor som systrar, i all renhet.

Råd angående änkor

Hedra de änkor som verkligen är änkor.[a] Om en änka har barn eller barnbarn, så ska dessa lära sig att visa sin tro i praktisk handling först och främst inom familjen. På så sätt ger de tillbaka till de gamla vad de har fått av dem, och det är vad Gud vill.

Den verkliga änka som är lämnad ensam sätter sitt hopp till Gud och ber till honom och söker hans hjälp dag och natt. Men den änka som bara är ute efter att få det bra är död fastän hon lever. Understryk detta, så att de inte ska kunna anklagas för något.

Den som inte tar hand om sina egna släktingar, och särskilt sin egen familj, har övergett sin tro och är sämre än den som aldrig har kommit till tro.

För att betraktas som änka måste hon vara minst sextio år och ha varit trogen sin man[b]. 10 Hon måste vara känd för goda gärningar, hon ska ha tagit väl hand om barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter[c] och ha stöttat människor i nöd. Hon ska ha varit helt inriktad på att göra gott mot andra.

11 Yngre änkor ska du inte räkna med bland dessa, för när deras lustar vaknar tar de avstånd från Kristus och vill gifta om sig. 12 Genom detta drar de på sig en dom, eftersom de har brutit sitt första trohetslöfte. 13 Då lär de sig dessutom att vara lata och bara gå omkring från hus till hus. Ja, de blir inte bara lata, utan de börjar skvallra och vara nyfikna och lägger sig i sådant som de inte har med att göra. 14 Därför vill jag att unga änkor ska gifta om sig och få barn och sköta sina egna hem. Då får motståndarna ingen anledning att tala illa om dem. 15 Några av dessa har faktiskt redan vänt sig bort och följer Satan.

16 Om en troende kvinna har änkor i släkten, ska hon ta hand om dem själv och inte kräva att församlingen belastas med dem, eftersom församlingen måste ta hand om de änkor som verkligen behöver det.

Råd angående församlingens ledare

17 Församlingsledare som är bra på att leda är värda dubbel respekt, särskilt de som arbetar hårt med förkunnelse och undervisning. 18 Det står ju i Skriften: ”Du ska inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar”[d], och: ”Arbetaren är värd sin lön.”[e]

19 Lyssna inte på anklagelser mot en ledare om det inte finns två eller tre vittnen som kan bekräfta anklagelsen.[f] 20 Men de som syndar ska tillrättavisas inför alla, så att också de andra blir varnade.

21 Jag befaller dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid följa detta, utan att ta ställning för eller emot någon och utan att särbehandla någon.

22 Tänk efter ordentligt innan du lägger händerna på någon, och gör dig inte medskyldig till någons synder. Håll dig själv ren.

23 Drick inte längre bara vatten utan också lite vin, eftersom du har problem med magen och ofta är sjuk.

24 Vissa människor syndar helt öppet, och de får sin dom i förväg. Men andras synder avslöjas långt senare. 25 På samma sätt visar sig de goda gärningarna helt öppet, och de som inte syns kan ändå inte förbli dolda.

Footnotes

  1. 5:3 Jfr Apg 6:1 och Jak 1:27. Goda kristna (liksom fromma judar) förutsattes visa respekt och ta väl hand om änkor, särskilt dem som inte hade anhöriga som kunde göra det.
  2. 5:9 Eller …får bara ha varit gift en gång.
  3. 5:10 Jfr Joh 13:14.
  4. 5:18 Se 5 Mos 25:4.
  5. 5:18 Se Luk 10:7.
  6. 5:19 Jfr 5 Mos 19:15.