Add parallel Print Page Options

Varning för falsk undervisning

Anden säger helt klart att under den sista tiden ska några överge tron och i stället lyssna till vilseledande andar och onda andars läror. De sprids av hycklare, lögnare med brännmärkta samveten. De förbjuder folk att gifta sig och kräver att man avstår från en viss slags mat, som Gud har skapat för att de som tror och har lärt känna sanningen ska kunna äta och vara tacksamma för. Allt som Gud har skapat är bra och inget är förkastligt, om man bara tar emot det med tacksamhet. Det helgas genom Guds Ord och bön.

Anvisningar till Timotheos

Om du förklarar detta för de troende, tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt och hämtar styrka ur trons budskap och den sunda undervisning som du följer. Håll dig borta från de gudlösa, gamla myterna. Öva dig i stället i gudsfruktan. Fysisk träning är bra på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt. Den innebär ju ett löfte om liv både i den här världen och i den kommande.

Detta är ett tillförlitligt budskap och på alla sätt värt att ta emot. 10 Därför arbetar vi också och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är alla människors Frälsare, deras som tror.

11 Förmana och undervisa om detta. 12 Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 13 Läs högt ur Skriften, förmana och undervisa tills jag kommer. 14 Försumma inte den nådegåva du fick genom ett profetiskt budskap, när församlingsledarna lade sina händer på dig.

15 Beakta detta och lev i det, så att alla kan se dina framsteg. 16 Tänk noga på hur du lever och undervisar. Håll fast vid det, så kommer du att rädda både dig själv och dem som lyssnar på dig.