A A A A A
Bible Book List

1 Timoteo 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tʉ́ˋ e teáaiñˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ dseángˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jaquiéengˊ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ, jo̱ ie˜ jo̱ nilɨseengˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ nitʉ́ˋ e teáaiñˉ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e niˈéˉ jaléˈˋ guíˋ ˈlɨˈˆ e jmɨgóoˋ; jo̱ jaléˈˋ e nijmɨgóoˋ do jáaˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨmˈˆ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ eˊ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ jo̱guɨ i̱ adseeˋ cajo̱, jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíirˊ do jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e nilɨñirˊ su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ é, co̱ˈ contøømˉ jmóorˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e co̱o̱bˋ mɨ˜ jábˈˉ nilíiñˋ e guiʉ́bˉ jaléˈˋ e jmóorˋ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ lala quiʉˈrˊ ta˜ e jaˋ cuǿøngˋ nicúngˈˋ dseaˋ guóorˋ o̱ˈguɨ cuǿøngˋ e nidǿˈˉ dseaˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmiñiˇ; dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ cuøˈˊ fɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ nɨcuíiˋ jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ quiáˈrˉ cajo̱ e cuǿømˋ dǿiñˈˉ do doñiˊ eeˋ jmiñiˇ, lɨfaˈ ˈnéˉ e niñíiñˋ guiˈmáamˈˇ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Dsʉco̱ˈ guiʉ́bˉ lajɨˋ e cajméeˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e niféˈˆnaaˈ e jaˋ dseengˋ song niˈíingˈ˜naaˈ jaléˈˋ e jo̱ e cuǿøˉnaaˈ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. Co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e féˈˋ dseaˋ mɨ˜ féiñˈˊ dseaˋ do, lɨgüeamˈˆ jaléˈˋ e jo̱.

Jial lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ song niˈéˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e júuˆ la, jo̱guɨ eáamˊ tɨˊ oˈˊ e jmɨtɨ́ɨmˋbɨˈ e júuˆ quiáˈˉ e teáangˉ dseaˋ teáˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ jaléˈˋ e júuˆ jloˈˆ e nɨcañíˈˉ jmɨtɨ́ɨnˈˋ, jo̱baˈ niˈuíinˈˆ jóng jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉˋ ˈnéˉ jméeˈˆ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ e uiing˜ seaˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ; co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmɨˈúunˈˋ e jmɨˈgooˋbɨˈ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ oˈˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˈˋ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e fóˈˋ, co̱ˈ e lajo̱baˈ e íingˆ ta˜ quíiˈˉ. Jo̱ íimˆjiʉ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ mɨ˜ jmóorˋ e cuøˈrˊ bíˋ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱ dsʉˈ eáangˊguɨ íingˆ ta˜ fɨng e jmɨˈgóˋ dseaˋ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ dsíirˊ, dsʉco̱ˈ e jo̱ eáamˊ íingˆ ta˜ quiáˈrˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la jo̱guɨ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ cajo̱. Jo̱ lajalébˈˋ e fáˈˋa na dseángˈˉ lajamˈˉbaˈ e jáˈˉ, jo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ ˈnéˉ e jábˈˉ nilíiñˋ e júuˆ jo̱ cajo̱. 10 Jo̱ uiing˜ e lajo̱baˈ e cuøˈˊ bíˋ yee˜naaˈ jo̱guɨ eáamˊ íingˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ jee˜ e ta˜ la, co̱ˈ nɨta˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ Fidiéeˇ i̱ jí̱ˈˋ do e íˋbingˈ i̱ láangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, lɨfaˈ eáangˊguɨ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

11 Jo̱ lajaléˈˋ e júuˆ la ˈnéˉ fɨ́ˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱guɨ ˈnéˉ éˈˆre cajo̱. 12 Jo̱ jie˜ mɨˊ cuøˈˊ fɨˊ uøˈˊ faˈ e nijméˉ dseaˋ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quíiˈˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e sɨmimˈˋbɨˈ laco̱ˈguɨ yaaiñ˜. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nisínˈˋ nifɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e fóˈˋ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jmooˈˋ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jial ˈneáanˈˋ dseaˋ rúnˈˋ. Jo̱guɨ ˈnéˉ e sinˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e jméeˈˆ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ e laco̱ˈ jaˋ niˈeeˈ˜ dseeˉ. 13 Jo̱ lajeeˇ e jaˋ mɨˊ guiéeˊe fɨˊ na, cuǿøˈ˜ bíˋ uøˈˊ e niˈɨ́ˈˆ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ seángˈˊ dseaˋ, jo̱guɨ cuǿøˈ˜guɨˈ bíˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ éeˈ˜guɨr cajo̱. 14 Jo̱guɨ jméeˈ˜ ta˜ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e tɨɨnˈˋ ngánˈˋ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ ˈnʉˋ mɨ˜ caquidsiˊ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ guóorˋ fɨˊ moguíˈˆ jo̱ lajeeˇ jo̱ féˈrˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

15 Jo̱guɨ quie̱ˊ cuente røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e na, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nilɨñiˊ dseaˋ jiéngˈˋ jial jmɨcuáanˈˋ e sinˈˊ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 16 Jo̱ tɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e jmooˈˋ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e eˈˊ dseaˋ jiéngˈˋ cajo̱, jo̱guɨ jaˋ jmɨtúngˉ oˈˊ e sinˈˊ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ song jmitíˆbaˈ lajaléˈˋ e júuˆ na, jo̱baˈ Fidiéeˇ nileángˉ ˈnʉˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˈˉ, jo̱guɨ lajo̱b nijmérˉ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ jo̱guɨ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quíiˈˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes