A A A A A
Bible Book List

1 Timoteo 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial ˈnéˉ lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, jo̱ dseángˈˉ e jábˈˉ e júuˆ la: song jaangˋ dseaˋ iiñ˜ e nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ co̱o̱ˋ ta˜ guiʉ́bˉ jǿørˉ e iiñ˜ nijmérˉ jóng. Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ do ˈnéˉ jmérˉ jmangˈˉ e guiʉ́bˉ e laco̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ e nicuǿˈˉ dseaˋ dseeˉ írˋ. Jo̱guɨ jaˋ ˈnéˉ e seengˋ fɨ́ɨngˊ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e iʉ˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiáˈrˉ jo̱guɨ e guiing˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ e nijmérˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e nijmɨˈgóˋ dseaˋ írˋ. Jo̱guɨ ˈnéˉ e sɨtɨ́ɨiñˇ e cuǿˈrˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ e nidǿiñˈˉ jo̱guɨ lɨ˜ nijéiñˈˉ mɨ˜ i̱i̱ˋ guilíingˉ fɨˊ quiáˈrˉ; jo̱guɨ eáangˊ ˈnéˉ tɨɨiñˋ e eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ cajo̱; jo̱ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ íingˊ o̱ˈguɨ e jmóorˋ ta˜ tɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ, co̱ˈ ˈnéˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱guɨ e jaˋ ˈnóorˋ mɨ́ɨˈ˜; jo̱guɨ ˈnéˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ dsináangˊ cuuˉ cajo̱. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ ˈnéˉ e tɨɨmˋbre quiʉˈrˊ ta˜ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e quiʉˈrˊ ta˜ røøˋ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ e laco̱ˈ nijmitiñˈ˜ røøˋ jaléˈˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ; dsʉco̱ˈ song jaangˋ dseañʉˈˋ jaˋ tɨɨiñˋ quiʉˈrˊ ta˜ røøˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ ¿jial nilíˈrˋ e niquiʉ́ˈrˉ ta˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jóng? Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ do jaˋ cuǿøngˋ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ táˋ caquɨ́ˈˉ cajíngˈˋ ˈñiaˈˊ e caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jial fɨng cabíingˉ Fidiéeˇ írˋ uíiˈ˜ e cajmɨjløngˈˆ ˈñiaˈrˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Jo̱guɨ ˈnéˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ e nijmɨˈgóˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do írˋ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nicuǿˈˉ dseaˋ dseeˉ írˋ o̱ˈguɨ nijmɨgǿøngˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ írˋ cajo̱.

Jial ˈnéˉ lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱guɨ lana iin˜n fáˈˆa quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ néeˊ ni˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaléngˈˋ íˋ ˈnéˉ lɨ́ɨiñˊ dseañʉˈˋ i̱ guiúngˉ i̱ jmɨˈgóˋ dseaˋ quiáˈˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e quie̱rˊ jmangˈˆ júuˆ e jáˈˉ, jo̱guɨ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nijmérˉ ta˜ ɨ̱́ˈˋ o̱ˈguɨ e jmérˉ ta˜ jmɨgǿøngˋ dseaˋ cajo̱ e laco̱ˈ nilíˈrˋ cuuˉ. Jo̱guɨ ˈnéˉ e dseángˈˉ e jábˈˉ lɨ́ɨiñˋ carˋ ngocángˋ dsíirˊ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ do, jo̱guɨ ˈnéˉ ñiˊbre jnang˜ e guiʉ́ˉ e nijmérˉ. 10 Dsʉˈ laˈuii˜ jangˈˉ ˈnéˉ ñíiñˋ co̱o̱ˋ ta˜jiʉb e fɨˊ lɨ˜ seángˈˊ dseaˋ, jo̱ song guiʉ́ˉ nijmérˉ e ta˜ jo̱, jo̱guɨbaˈ nɨcuǿøngˋ e nilíiñˉ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 11 Jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ i̱ néeˊ ni˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnéˉ e lɨ́ɨiñˊ dseamɨ́ˋ i̱ catɨ́ɨngˉ e nijmɨˈgóˋ dseaˋ írˋ, jo̱guɨ ˈnéˉ e jaˋ quie̱rˊ jaléˈˋ adseeˋ, jo̱guɨ dseángˈˉ eáangˊ ˈnéˉ e iʉ˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ jmóorˋ, jo̱guɨ ˈnéˉ e éerˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱. 12 Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ néeˊ ni˜ do jaˋ cuǿøngˋ faˈ e seengˋ fɨ́ɨngˊ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈnéˉ e tɨɨiñˋ quiʉˈrˊ ta˜ røøˋ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ i̱ caguiaangˉguɨ. 13 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ do røøˋ jaléˈˋ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lɨ́ˈˋbre e jmɨˈgóˋ jaléngˈˋ dseaˋ írˋ jo̱guɨ e eáangˊguɨ lɨta˜ dsíirˊ e teáaiñˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

Júuˆ laniingˉ e calɨñiˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

14 Jo̱ eáamˊ iin˜n e ninii˜i fɨˊ na lajeeˇ lajmɨnábˉ e nimáang˜tú̱u̱ ˈnʉˋ caléˈˋ catú̱ˉ; dsʉˈ lana jmoˈˊo e jiˋ la, 15 dsʉco̱ˈ song cacøøngˉguɨ́ɨ e jaˋ mɨˊ guiéeˊe fɨˊ na, jo̱baˈ nɨñíˆbaˈ jial ˈnéˉ éeˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ jí̱ˈˋ jo̱guɨ i̱ seengˋ contøøngˉ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ se̱ˈˊ teáˋ jo̱guɨ e jmɨˈǿˈrˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ jáˈˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 16 Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ laniingˉ ˈgøngˈˊ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ e jaˋ cajmijnéengˋ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ do.Jo̱ lalab lɨ́ɨˊ e júuˆ jo̱:

Dseaˋ Jmáangˉ cajmijnéeiñˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la
e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ la jneaa˜aaˈ,
jo̱ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do
cuøˊ li˜ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.
Jo̱ cangámˉ jaléngˈˋ ángeles írˋ.
Jo̱ eáangˊ caniˈˉ júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ,
jo̱guɨ i̱ fɨ́ɨmˊ eáangˊ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈrˉ,
jo̱ cangámˈˉtu̱r fɨˊ ñifɨ́ˉ caléˈˋ catú̱ˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes