A A A A A
Bible Book List

1 Timoteo 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial ˈnéˉ nimɨ́ˈˉ dseaˋ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ

Jo̱ e labaˈ la guíingˋ e liúunˈ˜n jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e mɨ˜ féiñˈˊ Fidiéeˇ, ˈnéˉ mɨ́rˉ jmɨˈeeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ e laco̱ˈ seaˋ jaléˈˋ e ˈnéiñˉ, jo̱guɨ e cuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋ dseaˋ do. Jo̱guɨ ˈnéˉbɨ mɨ́ˈrˉ Fidiéeˇ cajo̱ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ có̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseata˜ cajo̱, e laco̱ˈ cuǿøngˋ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ e jaˋ jmooˉnaaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ, jo̱guɨ e jmɨˈgooˋnaaˈ Fidiéeˇ e ngocángˋ dsiˋnaaˈ, jo̱guɨ e se̱e̱ˉnaaˈ e jmooˉnaaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ. Co̱ˈ e jo̱baˈ guiʉ́ˉ, jo̱guɨ cajo̱ lajo̱baˈ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ i̱ caleáangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, co̱ˈ Fidiéeˇ iiñ˜ e lajɨɨmˋ dseaˋ nileáiñˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱guɨ iiñ˜ e nilɨñiˊ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ e catɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Dsʉco̱ˈ joˋ seengˋguɨ Fidiéeˇ i̱ fɨ́ɨngˊguɨ, co̱ˈ jaamˋ Fidiéeˇ i̱ seengˋ; jo̱guɨ jaˋ seengˋ fɨ́ɨngˊ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ i̱ ɨ́ɨˋ íˈˋ uíiˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lajo̱. Jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ cajángˈˋ ˈñiaˈˊ carˋ cajúiñˉ e laco̱ˈ niquírˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ jaléˈˋ e jo̱ cajmijnéemˋ Fidiéeˇ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ lajo̱. Jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ e caˈnáangˉ Fidiéeˇ jnea˜ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ quie̱ˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ i̱ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ casíiñˋ jnea˜ e laco̱ˈ niˈéeˆe jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e júuˆ seaˋ contøøngˉ e catɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ jial nijángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ cajo̱. Jo̱ dseángˈˉ jáˈˉ e júuˆ e cafáˈˉa na, co̱ˈ jaˋ jmɨgóoˋo.

Jo̱ lajo̱baˈ iing˜ jnea˜ e jaléngˈˋ dseaˋ güɨjmifémˈˊbre Fidiéeˇ fɨˊ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ seeiñˋ e ɨˊ dsíirˊ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e o̱ˈ guíiñˉ o̱ˈguɨ e jɨ́ɨiñˋ cajo̱. Jo̱guɨ lajo̱bɨ iing˜ jnea˜ cajo̱ e jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ güɨquíˈˊbre sɨ̱ˈrˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ e jaˋ ˈnéˉ faˈ e cá̱rˋ ˈmɨˈˊ e ˈgooˋ e to̱o̱˜ jaléˈˋ e ˈmoˈˆ, o̱ˈguɨ ˈnéˉ faˈ e nijmɨˈɨɨng˜ ˈñiaˈrˊ e nijmérˉ e jloˈˆguɨ jñʉguir˜ o̱ˈguɨ ˈnéˉ e cá̱rˋ jaléˈˋ ñíˆ e ˈmoˈˆ eáangˊ lafaˈ cunéeˇ o̱si cu̱u̱˜ e ˈmoˈˆ eáangˊ o̱ˈguɨ sɨ̱ˈrˆ e ˈmoˈˆ eáangˊ cajo̱. 10 Jo̱ dsʉˈ jaˋ ˈnéˉ jmérˉ lajo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e jmérˉ jmangˈˉ e guiʉ́bˉ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ dseángˈˉ nɨjángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ. 11 Jo̱ lajaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnéˉ e núˉbre lajaléˈˋ e eˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ séerˋ teáˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, jo̱guɨ cajo̱ ˈnéˉ e nʉ́ʉˈ˜bre lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ e sɨˈíˆ e nijmitir˜. 12 Jo̱ o̱ˈguɨ jnea˜ cuøøˉ fɨˊ e jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ niˈérˉ fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ dseaˋ o̱ˈguɨ e nisórˋ yʉ́ˈˆguɨ laco̱ˈ dseañʉˈˋ, co̱ˈ iing˜ jnea˜ e tiibˉ nijé̱rˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ lɨ˜ sɨseángˈˊ dseaˋ quiáˈˉ e nijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. 13 Dsʉco̱ˈ cuǿøngˋ Adámbingˈ i̱ cajméaangˋ Fidiéeˇ, jo̱guɨbaˈ cajmeáaiñˋ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Eva do. 14 Jo̱guɨ o̱ˈ Adán i̱ calɨgǿngˋ, co̱ˈ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Eva do, íbˋ i̱ calɨgǿngˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do ie˜ jo̱, jo̱guɨ mɨ˜ calɨgǿiñˋ quiáˈˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do, jo̱b mɨ˜ caˈuíingˉ dseeˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 15 Dsʉˈ nileámˋ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ song nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e jmóoˋ jaangˋ niquiáˈˆ dseaˋ, jo̱guɨ song e ngocángˋ dsíirˊ nijángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ lɨtúngˉ dsíirˊ jo̱guɨ song nijmiˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ cajo̱ song seeiñˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ i̱ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes