A A A A A
Bible Book List

1 Timoteo 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

1 Timoteo

Jnea˜ Paaˉ, jo̱ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ jmóoˋ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ Fidiéeˇ i̱ láangˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ có̱o̱ˈ˜guɨ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ cuøˈˊ jneaa˜aaˈ e nɨta˜ dsiˋnaaˈ có̱o̱ˈr˜, íˋbingˈ caquiʉˈˊ ta˜ lajo̱. Jo̱ jmoˈˊo e jiˋ la e catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ, Timoteo, co̱ˈ ˈnʉbˋ lɨnˈˊ lafaˈ dseángˈˉ jó̱o̱ˋo̱ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ nɨcajángˈˋ uøˈˊ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ táanˈˋ, jo̱guɨ e nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ ˈnʉˋ, jo̱guɨ cajo̱ e nicuǿrˉ e nilɨseenˈˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Júuˆ ɨ́ɨˋ ˈgooˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨgǿøngˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e erˊ

Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Timoteo, ie˜ cangóˉo fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia, jo̱ fáˈˋtú̱u̱ lana, e dobɨ nijá̱ˈˆ e fɨˊ fɨɨˋ Éfeso e laco̱ˈ niliúunˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ eˊ júuˆ e jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e joˋ nijméˉguɨr lajo̱. Jo̱guɨ nifɨ́ˈˆre cajo̱ e jaˋ ˈnéˉ cá̱rˋ cuente lají̱i̱ˈ˜ júuˆ cuento quiáˈˉ dseaˋ mɨˊ áangˊ quíˉnaaˈ o̱ˈguɨ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ téˈˊ cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ mɨˊ áangˊ quíˉnaaˈ. Co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ la lɨco̱ˈ uiing˜ e seaˋ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ jɨ́ɨmˋ jo̱ jaˋ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ e jo̱ faˈ nidsicuángˋguɨ laco̱ˈ sɨˈíˆ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ jial jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Dsʉˈ e lab uiing˜ quiáˈˉ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e ˈnéˉ nijmiˈneáangˋnaaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ e guiʉ́ˉ dsiˋnaaˈ, jo̱guɨ e tɨɨngˋnaaˈ guíiˈ˜naaˈ jnang˜ e guiʉ́ˉ e catɨ́ɨngˉ jméˆnaaˈ, jo̱guɨ cajo̱ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e ngocángˋ dsiˋnaaˈ. Co̱ˈ seemˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ nɨcatʉ́ˋ e júuˆ la jo̱ nɨcá̱rˉ fɨˊ jiéˈˋ jo̱ nɨféˈrˋ jmangˈˆ júuˆ e jaˋ uiing˜ seaˋ. Dsʉco̱ˈ lɨco̱ˈ iiñ˜ jmeángˈˋ yaaiñ˜ tɨfaˈˊ i̱ eˊ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, dsʉˈ jaˋ ngáiñˈˋ do e˜ guǿngˈˋ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ e júuˆ e erˊ la úungˋ do.

Co̱ˈ nɨne˜baaˈ guiʉ́ˉ jaléˈˋnaaˈ e eáamˊ íingˉ ta˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do e cajmeˈˊ Moi˜ do fɨng song jmángˈˋ dseaˋ ta˜ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ quiáˈˉ. Jo̱guɨ ˈnéˉ e tó̱o̱ˋ dsiˋnaaˈ cajo̱ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ jaˋ calɨ́ˉ faˈ e catɨ́ɨngˉ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jmangˈˆ e guiʉ́ˉ; dsʉco̱ˈ e júuˆ e quiʉˈˊ ta˜ do calɨ́ˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ sooˋ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ laangˋ mɨ˜ eeˋgo̱ ta˜ huɨ̱́ˈˋ, jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e laco̱ˈ jmɨrǿngˋ dseeˉ yaaiñ˜, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmɨˈgóˋ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ jmɨˈgórˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jngangˈˊ tiquiáˈˆ niquiáˈˆ, o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jngangˈˊ dseaˋ rúngˈˋ, 10 lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈléeˊ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, o̱si dseañʉˈˋ ˈléerˊ e güɨɨiñˋ laˈóˈˋ dseañuiñˈˋ, o̱si dseamɨ́ˋ ˈléerˊ e güɨɨiñˋ laˈóˈˋ dseamɨ́ɨiñˉ é, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ lǿøngˊ jo̱guɨ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ dseaˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ ta˜ quie̱ˊ jaléˈˋ júuˆ adseeˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éengˋ fiiˉ, jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ jaléˈˋ e féˈrˋ do. Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ, e e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ niguoˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 11 Jo̱ e júuˆ niguoˈˆ do røøbˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jloˈˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ i̱ Fidiéeˇ dseaˋ güeangˈˆ nɨcacuøˈrˊ jnea˜ ta˜ e niníiˈ˜guɨ́ɨ e júuˆ jo̱.

Guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ e fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jnea˜

12 Jo̱ cuǿøˉø guiˈmáangˈˇ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ carˋ ngocángˋ dsiiˉ e nɨcacuøˈrˊ jnea˜ bíˋ e laco̱ˈ niníiˈ˜guɨ́ɨ júuˆ quiáˈrˉ, co̱ˈ eáamˊ nɨta˜ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ nɨcacuøˈrˊ jnea˜ e ta˜ jo̱. 13 Jo̱ nañiˊ faˈ jnea˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ gabˋ cafáˈˉa uii˜ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ gabˋ cajmeáanˈ˜n jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ caløøm˜bɨ́ɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱, dsʉˈ ie˜ jo̱ eáamˊ calɨ́ˈˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ jnea˜, co̱ˈ jaˋ mɨˊ cuíinˋn Dseaˋ Jmáangˉ ie˜ jo̱, jo̱guɨ jaˋ ñiiˉ cajo̱ e˜ jaléˈˋ e gaˋ e jmóoˋo do. 14 Jo̱ dsʉˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ eáamˊ calɨguiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ cajméerˋ e nɨcajáangˈ˜ ˈñiáˈˋa fɨˊ jaguórˋ jo̱guɨ e nijmiˈneáanˋnre cajo̱ e ngocángˋ dsiiˉ uíiˈ˜ e cøøngˋ se̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

15 Dsʉco̱ˈ dseángˈˉ e jábˈˉ e júuˆ la, jo̱guɨ dseángˈˉ la guíimˋ ˈnéˉ nilíˋ jáˈˉ líingˋ jaléngˈˋ dseaˋ e júuˆ la cajo̱; Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ cajárˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nileáiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ røøngˋ dseeˉ, jo̱ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ røøngˋ dseeˉ, jnea˜bingˈ i̱ eáangˊguɨ lɨ́ɨngˊ lajo̱. 16 Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ Fidiéeˇ eáamˊ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jnea˜; jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ cajmijnéeiñˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ jial tíiˊ e féngˈˊ dsíirˊ uii˜ quiéˉe. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nabɨ nijángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do, jo̱ lajo̱baˈ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. 17 ¡Jo̱baˈ majmɨˈgooˉnaaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ majmiféngˈˊnaaˈre cajo̱, co̱ˈ íbˋ Fidiéeˇ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ lata˜, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ jaˋ cuǿøngˋ líˋ júungˉ jo̱guɨ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nineeng˜naaˈre, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ Fidiéeˇ i̱ jáˈˉ! Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ.

18-19 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Timoteo, ˈnʉˋ i̱ lɨnˈˊ lafaˈ jó̱o̱ˋo̱, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcaféˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ uii˜ quíiˈˉ, e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ jo̱ nijmɨˈúunˈˋ e nijméeˈˆ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcangɨ́ɨnˈˋ. Jo̱ jméeˈˆ e ta˜ jo̱ laˈeáangˊ e nɨsinˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e nɨtɨɨnˈˋ guíiˈ˜ e guiʉ́ˉ e catɨ́ɨnˈˉ e nijmeˈˆ. Dsʉˈ i̱ lɨɨng˜guɨ dseaˋ nɨñiˊbre jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e ˈnéˉ jmérˉ dsʉˈ jaˋ cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ jaˋ téˈrˋ e teáaiñˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 20 Jo̱ lajo̱b nɨcalɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ gángˉ dseañʉˈˋ, jaangˋ i̱ siiˋ Himeneo jo̱guɨ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Jaangˉ, jo̱ nɨcajáanˈ˜n i̱ dseaˋ la fɨˊ jaguóˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ e laco̱ˈ nijmɨtɨ́ɨiñˋ e jaˋ cá̱rˋ júuˆ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes