Add parallel Print Page Options

Dar Duhul spune lămurit(A)(B), în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de(C) duhuri înşelătoare şi(D) de învăţăturile dracilor, abătuţi(E) de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul(F) roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc(G) căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor(H) pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate(I) cu mulţumiri(J) de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti(K) cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum. Fereşte-te de basmele(L) lumeşti şi băbeşti. Caută(M) să fii evlavios. Căci deprinderea(N) trupească este de puţin folos, pe când(O) evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat(P) şi cu totul vrednic de primit! 10 Noi muncim(Q), în adevăr, şi ne luptăm pentru că ne-am(R) pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care(S) este Mântuitorul tuturor oamenilor şi mai ales al celor credincioşi. 11 Porunceşte(T) şi învaţă aceste lucruri. 12 Nimeni(U) să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii(V) o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. 14 Nu(W) fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin(X) prorocie, cu(Y) punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor[a]. 15 Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. 16 Fii cu luare-aminte(Z) asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te(AA) vei mântui pe tine însuţi şi pe(AB) cei ce te ascultă.

Footnotes

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: bătrâni.