Add parallel Print Page Options

Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru(A) împăraţi şi pentru(B) toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun(C) şi bine primit înaintea lui(D) Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care(E) voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi(F) să vină la cunoştinţa adevărului. Căci(G) este un singur Dumnezeu şi este un(H) singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care(I) S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit(J) la vremea cuvenită(K), şi(L) propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun(M) adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ(N) pe neamuri credinţa şi adevărul. Vreau dar ca bărbaţii să se roage în(O) orice loc şi să ridice(P) spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli. Vreau, de asemenea, ca femeile(Q) să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10 ci(R) cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. 11 Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12 Femeii(S) nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici(T) să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 13 Căci întâi a fost întocmit Adam(U) şi apoi Eva. 14 Şi nu Adam(V) a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.