A A A A A
Bible Book List

1 Timóteushoz 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Imádkozzatok másokért!

Mindenekelőtt tehát arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és könyörögjetek minden emberért, járjatok közben és adjatok hálát értük! Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ez jó dolog és tetszik Istennek, Üdvözítőnknek.

Ő ugyanis azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson és megismerje az igazságot. Csak egyetlen Isten van és csak egyetlen közvetítő Isten és az emberek között: az emberré lett Krisztus Jézus. Igen, Jézus áldozatul adta magát, hogy kifizesse a váltságdíjat minden emberért és tanúskodott Istenről a maga idejében. Ennek a hirdetője és apostola vagyok én is, hogy tanítsam az Izráelen kívüli népeket a hitre és az igazságra. Ez a színtiszta igazság, nem hazudok!

Tanácsok férfiaknak és nőknek

Tehát azt akarom, hogy imádkozzanak a férfiak mindenhol! Amikor imádkoznak és felemelik a kezüket, szentek legyenek, ne legyen a szívükben harag, vagy neheztelés.

Az asszonyok és leányok pedig úgy öltözzenek és ékesítsék magukat, hogy az ne legyen kihívó vagy feltűnést keltő. Ne a különleges hajviselettel, aranyékszerekkel, gyöngyökkel vagy drága ruhákkal igyekezzenek ékesítseni magukat, 10 hanem azzal, hogy Istennek tetsző dolgokat tesznek, mert ez illik azokhoz, akik azt mondják, hogy Istent imádják.

11 Az asszonyok és lányok a helyükön maradva csendben hallgassák a tanítást, így tanuljanak, és készségesen engedelmeskedjenek. 12 Nem engedem meg nekik, hogy tanítsanak, sem azt, hogy uralkodjanak a férfiakon. Inkább viselkedjenek csendesen. 13 Miért mondom ezt? Mert Isten Ádámot teremtette először, és csak azután Évát. 14 Nem Ádámot csapta be a Kísértő, hanem az asszonyt,[a] aki emiatt vétkezett. 15 Ennek ellenére az asszonyok is megmenekülnek a gyermekek szülése és felnevelése közben, ha józanul kitartanak a hitben, a szeretetben és az Istennek odaszánt életben.

Footnotes:

  1. 1 Timóteushoz 2:14 Nem… asszonyt A Sátán először Évát csapta be, azután Éva vette rá Ádámot, hogy vétkezzen. Lásd 1Móz 3:1–13.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

1 Timothy 2 The Message (MSG)

Simple Faith and Plain Truth

1-3 The first thing I want you to do is pray. Pray every way you know how, for everyone you know. Pray especially for rulers and their governments to rule well so we can be quietly about our business of living simply, in humble contemplation. This is the way our Savior God wants us to live.

4-7 He wants not only us but everyone saved, you know, everyone to get to know the truth we’ve learned: that there’s one God and only one, and one Priest-Mediator between God and us—Jesus, who offered himself in exchange for everyone held captive by sin, to set them all free. Eventually the news is going to get out. This and this only has been my appointed work: getting this news to those who have never heard of God, and explaining how it works by simple faith and plain truth.

8-10 Since prayer is at the bottom of all this, what I want mostly is for men to pray—not shaking angry fists at enemies but raising holy hands to God. And I want women to get in there with the men in humility before God, not primping before a mirror or chasing the latest fashions but doing something beautiful for God and becoming beautiful doing it.

11-15 I don’t let women take over and tell the men what to do. They should study to be quiet and obedient along with everyone else. Adam was made first, then Eve; woman was deceived first—our pioneer in sin!—with Adam right on her heels. On the other hand, her childbearing brought about salvation, reversing Eve. But this salvation only comes to those who continue in faith, love, and holiness, gathering it all into maturity. You can depend on this.

The Message (MSG)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002 by Eugene H. Peterson

Viewing of
Cross references
Footnotes